| 06.02.2019

Fortbildningen på Hanken koncentreras till Hanken & SSE Executive Education

Hanken Executive Education i Vasa är sedan den 1 februari 2019 en del av Hanken & SSE Executive Education, efter att ha varit en del av Hanken Svenska handelshögskolan i 30 år.

Sammanslagningen med Hanken & SSE påverkar inte verksamheten. Flera olika högklassiga program inom ledarskap och professionell utveckling erbjuds som tidigare på svenska. Samarbetet med lokala myndigheter fortsätter för att se till att det även i fortsättningen erbjuds utvecklingsprogram för små och medelstora företag, och program för jobbsökande.
Integrationsprogrammet Business Leadsom gjort succé i Helsingfors, kommer numera att erbjudas också i Vasa. Business Lead, kombinerar undervisning och mentorskap och avslutas med en tre månader lång praktikperiod. Avsikten är att ge akademiskt utbildade, arbetslösa flyktingar och immigranter en snabbled in i den finländska företagsvärlden. Business Lead genomförs i samarbete med den offentliga sektorn, organisationer och företag. Business Lead är en del av det europeiska Social Impact  Bond-projektet för integration (SIB).
Kontakta Hanken & SSE om ditt företag kan erbjuda en praktikplats för tre månader, och vill vara en del av det här initiativet.
Sammanslagningen kompletterar och stärker utbudet genom Hanken & SSE:s nätverk av experter inom både den akademiska världen och företagsvärlden. Utbudet inkluderar skräddarsydda program för att utveckla kommersiella färdigheter, strategiutveckling, positionering och att leda förändring i en global och oförutsägbar affärsmiljö. Hanken Executive MBA är också en del av verksamheten.
– Efter sammanslagningen har vi ett starkt gemensamt utbud, och genom våra gemensamma expertnätverk kommer vi att fortsätta erbjuda intressanta och effektiva program både till våra nuvarande och nya kunder, säger Marc Hinnenberg som är vd för Hanken & SSE Executive Education.Mer information:
Marc Hinnenberg
Vd
Hanken & SSE Executive Education
marc.hinnenberg@hankensse.fi
+358 40 515 7710