| 02.06.2020

Första delen av Hankens språkprov i svenska ordnas den 8.6 på distans

Hankens och Åbo Akademis traditionella språkprov skulle ordnas den 14.4.2020, men blev uppskjutet pga coronapandemin. Nu har Hankens språklärare utvecklat ett prov som består av två delmoment och som i sin helhet kan avläggas på distans.

Språkprovet i svenska är till för sökande som inte avlagt t.ex. gymnasiet på svenska och som antingen redan antagits eller som kan bli antagna till Hankens kandidat- eller magisterutbildning. Språkprovets första delmoment avläggs på distans och det kräver att sökande identifierar sig via Suomi.fi-tjänsten.

Första delmomentet består av uppgifter så som läs- och hörförståelse och att skriva en essä. Språkprovets andra delmoment är en intervju och dessa ordnas i slutet av juni (preliminärt) och sökande får endast delta i intervjun ifall deras resultat i det första delmomentet är tillräckligt högt.

För mer information vänligen besök: https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning/antagning-och-ansokan/sprakkrav-i-svenska/hankens-sprakprov-i

Kontakt: Hankens ansökningsservice ansokan@hanken.fi