| 12.10.2018

Föreslå en ny hedersdoktor för Hanken!

Nu är det dags att föreslå hedersdoktorer som väljs på basis av näringslivsmeriter eller samhällelig genomslagskraft.

Sänd ditt förslag senast 18.10.2018 till Camilla Segercrantz, camilla.segercrantz@hanken.fi.Hankens styrelse fattar beslut om mottagarna och de nya hedersdoktorerna promoveras under doktorspromotionen 25.10.2019.