| 27.03.2020

Flera e-resurser tillgängliga

Flera av våra leverantörer av elektroniska resurser ger avgiftsfritt större tillgång till sina e-tidskrifter och e-böcker under coronapandemin.

Biblioteket uppdaterar fortlöpande listan över de öppnade resurserna:

EBSCO

Academic Search Ultimate. Referentgranskade fulltext-tidskrifter, inklusive många tidskrifter som indexeras i ledande citeringsindex. Öppen tillgång t.o.m. 30.6.2020.

Business Source Ultimate. Referentgranskade fulltext-tidskrifter och andra resurser som innehåller såväl historisk information som aktuella trender inom affärsvärlden. Öppen tillgång t.o.m. 29.11.2020.

eBook Academic Collection Trial. Öppen tillgång t.o.m. 30.6.2020.

eBook Collection. Obegränsad tillgång till de e-böcker vi köpt in med 1-3 licenser. Detta gäller dock inte alla förlag på plattformen. Läs mera här. Öppen tillgång t.o.m. 30.6.2020.

eBook Subscription Harvard Business Publishing Collection Trial. Öppen tillgång t.o.m. 24.5.2020.

EconLit with Full Text. Obegränsad tillgång till hundratals fulltext-tidsskrifter, inklusive American Economic Associations tidskrifter utan embargo. Materialet är indexerat med det högkvalitativa JEL-klassificeringssystemet för ekonomilitteratur. Öppen tillgång t.o.m. 29.11.2020.

Faculty Select. Öppen tillgång t.o.m. 30.6.2020.

EconBiz

EconBiz - Literature on the subject of the coronacirus and the global economy

Economics and Business Studies Research in times of Corona

ProQuest

Ebook Central. Obegränsad tillgång till de e-böcker vi köpt in med 1-3 licenser. Detta gäller dock inte alla förlag på plattformen. Läs mera här. Öppen tillgång t.o.m. 19.6.2020.

Övriga

Annual Reviews. 52 e-tidskrifter. Öppen tillgång t.o.m. 30.4.2020.

National Emergency Library. Internet Archive öppnar upp tillgången till alla e-böcker, t.o.m. 30.6.2020. Läs mera här.