| 01.06.2020

Fler nya studieplatser inom de ekonomiska vetenskaperna i vårens studentantagning 2020

Universiteten i Finland ökar antalet platser i våren studentantagning 2020. Inom de ekonomiska vetenskaperna har vissa universitet fattat beslut om att öka studieplatserna och vid vissa universitet är den utökade antagningen under beredning. Inom de ekonomiska vetenskaperna planeras en ökning på cirka 200 nya studieplatser. Ökningen av studieplatser kommer att kräva finansiering i statens nästa tilläggsbudget.

Ökningen av studieplatser riktas till nya platser inom antagningen via urvalsprov. Den planerade ökningen gör att antalet studenter som antas via urvalsprovet ökas med upp till 70 % jämfört med de tidigare planerna.

– Coronavåren har varit utmanande och vi har varit tvungna att leva i ett tillstånd av kontinuerlig förändring. Att förbereda sig för studenturvalet är en mycket stressande tid, även under normala omständigheter - och särskilt i vår. Många sökande lever under stress och osäkerhet, vilket vi också kan avläsa i de många meddelanden vi har fått. Näringslivet och universiteten vill bära sitt ansvar under dessa exceptionella tider. Att erbjuda studieplatser för fler ungdomar, särskilt i vår, är definitivt rätt sak att göra, säger Sami Saarenketo, dekanus vid LUT School of Business and Management, ordförande för Föreningen för handelshögskolorna i Finland r.f.

De ekonomiska vetenskaperna vill upprepa det som universiteten redan sagt tidigare: Fler studieplatser kräver resurser så att det ökade antalet studerande inte tär på utbildningens kvalitet. Universiteten har förbundit sig att erbjuda studier av hög kvalitet också till sina nuvarande studerande och också värna om personalens välmående i en situation som redan från förut är belastande. Också forskningens förutsättningar ska tryggas.

Mera information:

Sami Saarenketo
Ordförande för Föreningen för handelshögskolorna i Finland r.f.
Sami.Saarenketo@lut.fi
+358 (0)50 308 6181