| 29.05.2020

Finlands Akademi finansierar forskningsprojekt på Hanken

Cash or Carrry research project
HUMLOG-institutets forskningsprojekt Cash and/or Carry: The challenges and modalities of delivery in COVID-19 crisis har beviljats tilläggsfinansiering av Finlands Akademi.

Målet med forskningsprojektet är att analysera hjälpleveransmekanismerna i komplexa nödsituationer, särskilt för att svara på den globala COVID-19-pandemin. Pandemin har orsakat störningar i hela logistikkedjan, vilket resulterat i kortsiktiga lösningar, användning av extra resurser och nya processer för att kunna hålla den sociala distanseringen. Projektet kommer att granska olika förändringar i logistikkedjan, speciellt inom slutskedet av leveransen.

– Projektet kommer att undersöka lösningar som utvecklats i den första fasen, särskilt de extra resurser som använts, som t.ex. volontärer eller militär hjälp. Dessutom granskar vi teknikbaserade lösningar som använts samt vilka förändringar som skett i olika processer, med fokus på att hitta bästa praxis, säger projektledare Wojciech Piotrowicz, direktör för HUMLOG-institutet och universitetslektor i logistik och samhällsansvar.

Finlands Akademi ville på kort varsel skapa en särskild finansieringsmöjlighet för att stödja och påskynda forskning om COVID-19-pandemin. HUMLOG:s forskningsprojekt beviljades 200 000 euro från den här finansieringsrundan.

Detta forskningsprojekt kompletterar det nya EU H2020-projektet, HERoS, Health Emergency Response in Interconnected Systems, också ett COVID-19 relaterat forskningsprojekt, som koordineras av HUMLOG-institutet. Det här projektets fokus är på detaljhandeln medan HERoS fokuserar på störningar i medicinska logistikkedjor.

Mera information:

Wojciech Piotrowicz
Direktör för HUMLOG-institutet
wojciech.piotrowicz@hanken.fi