| 14.05.2019

Finansministeriet med i Business Lead -programmet

Finansministeriet deltar i år för första gången i Business Lead -utbildningsprogrammet som ordnas av Hanken & SSE Executive Education.

Tjänstemän vid ministeriet agerar mentorer inom programmet. Programmet inleddes den 13 maj och erbjuder högt utbildade invandrare och flyktingar en möjlighet att bekanta sig med det finländska arbetslivet.Eftersom befolkningen åldras och andelen människor i arbetsför ålder minskar måste sysselsättningsgraden höjas och arbetets produktivitet förbättras om vi vill säkerställa finansieringen av vårt nuvarande välfärdssamhälle. Sysselsättningen kan ökas genom att minska på arbetslösheten, uppmuntra dem som står utanför arbetskraften att delta i arbetslivet och genom att främja arbetskraftsinvandring.– Det är allt viktigare att stöda sysselsättningen nu när den arbetsföra befolkningen minskar i Finland. Den fulla potentialen hos människor som kommer från andra länder utnyttjas fortfarande inte i Finland. Det är därför ytterst viktigt att vi genomför olika program som introducerar folk för arbetslivet, konstaterar statssekretaren som kanslichef Martti Hetemäki.Business Lead-programmet är en del av arbets- och näringsministeriets SIB (Social Impact Bond) –projekt för integrering. Mera information om Business Lead -programmet på Hanken SSE:s webbplats.