| 09.10.2019

Estlands president och Helsingfors borgmästare bland Hankens hedersdoktorer

Hanken Svenska handelshögskolan firade 110 år och promoverade 47 promovender och tio hedersdoktorer i samband med den högtidliga doktorspromotionen fredagen den 25 oktober 2019.

Hedersdoktorer som promoverades för vetenskapliga meriter

Mary Jo Bitner, professor emeritus, Arizona State University  
Som pionjär inom sitt område har hon stått för väsentliga bidrag till forskningen inom tjänstemarknadsföring.

Tore Ellingsen, professor, Handelshögskolan i Stockholm
För väsentliga bidrag till forskning inom beteendeekonomi, finansiell ekonomi och teorin om förhandlingsbeteende.
 
Martha S. Feldman, professor, University of California, Irvine
För att ha bidragit till utvecklingen av organisationsteorin genom att etablera forskningsområdet dynamiska organisatoriska rutiner.

Bjørn Nybo Jørgensen, professor, London School of Economics  
För väsentliga bidrag till forskning inom redovisningsbaserad värdering, korsägande och resultatmanipulation.

Seppo Pynnönen, professor, Vasa universitet
För metodologiskt väl förankrad empirisk forskning i finansiell ekonomi, som uppvisar en ypperlig kombination av ekonometrisk skicklighet och sund ekonomisk förståelse.

Hedersdoktorer som promoverades för framgångsrik och långvarig verksamhet inom näringsliv och samhälle

För framgångsrik och långvarig verksamhet inom näringslivet samt för verksamhet Svenska handelshögskolan och de ekonomiska vetenskaperna till fromma promoverades:

Ilkka Brotherus
Styrelseordförande
Sinituote Ab

Jannica Fagerholm
Verkställande direktör
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse

Kersti Kaljulaid
Republiken Estlands president

Kalle Löövi
Direktör för internationell hjälpverksamhet
Finlands Röda Kors

Jan Vapaavuori
Borgmästare
Helsingfors stad

Mer information om hedersdoktorerna hittar du här.

Professor Tore Ellingsen höll ett seminarium i samband med promotionen. Seminariet var öppet för allmänheten: Money Demand Recessions.  Seminariet ingick i Colloquium-serien inom ramen för Helsinki GSE.
Tid: 24.10 kl 10.00-11.30
Plats: Economicum, Arkadiagatan 7, 00101 Helsingfors

För mera information, vänligen kontakta:

Marlene Günsberg
Kommunikationschef
+358 (0)40 3521 212
marlene.gunsberg@hanken.fi