| 06.04.2021

Enkät om studenters välmående: Hanken har lyckats med det digitala språnget men många känner sig ensamma

Till följd av pandemin har Hanken haft nästan uteslutande distansundervisning sedan mars 2020. Enligt en färsk undersökning är studenterna vid Hanken nöjda med den digitala inlärningsmiljön och hur de framskrider i studierna, men en del känner sig ensamma.

I början av februari fick 2 274 kandidat-, magister- och EMBA-studenter samt doktorander en enkät med syfte att samla in information om deras välmående och behovet av ytterligare stödtjänster.

Enligt svaren var studenterna nöjda med inlärningsmiljön, hittade den information de behövde för studierna och förmådde fullfölja studierna planenligt. Hanken har framgångsrikt tagit det digitala språnget och studenterna har lyckats studera effektivt trots att övergången till enbart digital undervisning skedde så snabbt.

Dessvärre råder ensamhet bland många; undersökningen visar att hälften av studenterna känner sig ensamma. Särskilt studenter som inte har svenska eller finska som modersmål kände sig ensamma, vilket kan bero på att de inte hade hunnit etablera sociala nätverk innan pandemin bröt ut.

Det verkar som om i synnerhet första årets studenter känner sig ensamma och har gått miste om många upplevelser som skapar gemenskap och den sociala samvaron som präglar det första studieåret.

Hanken erbjuder stöd omedelbart

Hanken har satsat mycket på att utveckla stödtjänster för att motverka ensamhet och trygga studieframgången. Extra resurser för rådgivning, en studiecoach, en psykoterapeut, studiecirklar och utbildning av studenter som medverkar i studentkårens stödverksamhet är exempel på nya eller utökade serviceformer.

-Vi har utvecklat vår verksamhet till förmån för studenter mycket sedan början av pandemin, och den här undersökningen bidrar till att göra oss medvetna om de studenter som behöver ytterligare hjälp, säger rektor Karen Spens. Ingen får lämnas ensam. Eftersom det kan finnas studenter som drar sig för att kontakta stödtjänsterna även om de skulle behöva dem, är det viktigt att vi proaktivt visar vad vi kan erbjuda, fortsätter hon.

Sammanlagt svarade hela 42,4 procent eller 977 respondenter på undersökningen. Under pandemin har Hanken skickat liknande förfrågningar om välmående till första årets studenter. Det var första gången som alla studenter oberoende av nivå blev tillfrågade om deras välmående och studieframgång.