| 16.09.2022

Doktorsavhandling: Konsumenter vill ha mer än bara produkter

Konsumenter har nuförtiden ständig tillgång till praktiskt taget all tänkbar musik tack vare smarttelefoner och tjänster som Spotify. Närbutikernas hyllor är fyllda med matvaror och drycker från hela världen.

Samtidigt finns det tecken på att den lättillgänglighet som karaktäriserar dagens konsumtionskultur inte helt motsvarar konsumenters behov och önskningar. Vissa konsumtionstrender verkar snarare skapa motreaktioner hos konsumenter.

I sin doktorsavhandling har Sebastian Schauman undersökt två sådana motreaktioner, det vill säga vinylskivans comeback och hantverksölens ökande popularitet.

-  Genom att undersöka konsumenters motreaktioner till bland annat massproduktion, standardisering, och en alltmer teknologiberoende konsumtionskultur, kan vi öka vår förståelse för hur konsumenter förhåller sig till produkter, förklarar Schauman.

I sin avhandling förklarar Schauman  hur konsumenter i många fall söker alternativ som i första hand kan framstå som omständliga och irrationella.

-  Allt fler konsumenter väljer mer resursintensiva och tidskrävande konsumtionsalternativ och blir i många fall entusiastiska förespråkare för dessa alternativ. Vinylskivans comeback är ett bra exempel på detta. Jämfört med strömmad musik erbjuder vinylkonsumtion en mer engagerad och aktiv konsumtionserfarenhet. Detta ger konsumenter en känsla av målmedvetenhet och meningsfullhet.

I en konsumtionskultur där allting ständigt blir mer lättillgängligt växer efterfrågan på mer engagerande och meningsfulla alternativ. Följden är att det i många fall är lönsamt att fundera på hur man kan aktivera konsumenten och ge hen möjlighet att fördjupa sig i varornas kulturella ursprung. På det viset kan företag förbättra sina kundrelationer och förse sitt varumärke med ett större kulturellt inflytande.

- Även om det såklart alltid finns en efterfrågan på enkla och smidiga lösningar är det viktigt att komma ihåg att konsumenter också är nyfikna och har ett behov av att känna sig involverade. Konsumtionsalternativ som ger konsumenten möjlighet att utveckla sig och öka sin kunskap skapar engagemang som gagnar företag, fortsätter Schauman.

Du kan läsa avhandlingen i sin helhet här.

Sebastian Schauman disputerar på sin doktorsavhandling tisdagen den 20 september klockan 12:00 EEST på Svenska handelshögskolan samt på distans.
Du kan närvara vid disputationen online genom att klicka på denna Teams-länk.

Opponent: Associate Professor Elina Närvänen, Tammerfors universitet
Kustos: Professor Kristina Heinonen, Svenska handelshögskolan