| 14.12.2022

Doktorsavhandling: Dags att återskapa mänskligheten i den akademiska världen

Forskare inom området för ledarskaps- och organisationsforskning har drivits till att främst fokusera på att bygga upp ett CV och utveckla nätverk, säkra finansiering och producera artiklar som publiceras i högt rankade tidskrifter. Allt för att universitetet ska få en konkurrenskraftig position i globala rankningar. Det leder till att forskare försummar sitt eget liv vad gäller det materiella, känslomässiga eller familjerelaterade, samt sina sociala relationer. I stället ägnar de all sin tid åt osäkert arbete.

– Som forskare inom ämnet ledarskap och organisation förväntas vi hitta svar på hur man leder organisationer och löser globala problem. Men vi verkar inte kunna hantera oss själva och vår egen organisering, konstaterar Anna Dziuba i sin doktorsavhandling.

I  avhandlingen undersöker Dziuba hur forskare inom området ledarskap och organisation skulle kunna bevara sin självkänsla i samband med de olika slitningar som uppstår då universitet och handelshögskolor blivit mer lika privata företag. De förväntas uppvisa kvalitet, effektivitet och ändamålsenlighet genom att producera publikationer, vilket äventyrar forskningens kvalitet.

– Min forskning är också relevant för den akademiska ledningen, för att de ska förstå den självreflektion som krävs av deras forskare. Det är viktigt att  erbjuda resurser för att hjälpa forskarna att utveckla sig själva, påpekar Dziuba.

Som alla människor påverkas också forskare av många aktörer som formar jaget, till exempel familjer, skolor, religiösa organisationer och arbetsplatsorganisationer samt samhället som helhet.

– Frihet är inte när vi inte har något att förlora. I stället är det att inse att verkligheten är konstruerad och vårt eget ansvar för att skapa den, säger Dziuba.

Enligt Dziuba behöver vi en djupare förståelse för sambanden mellan det vi gör på arbetsplatserna och vad världen runt omkring oss kräver.

– Förhoppningsvis kommer vi i och med denna förståelse att börja märka hur vi själva deltar i konstruktionen av en miljö som antingen hjälper eller hindrar oss från att ta itu med viktiga frågor, hur långt vi kan gå i vårt sökande efter svar med de nuvarande tillvägagångssätten, och hurdan världen kan bli med tanke på hur den akademiska världen och vetenskapen ser ut i dag. , sammanfattar Dziuba.

Avhandlingen finns tillgänglig här:
Coping with Managerialism and Instrumentalism in Academic Work: Acquiring Emotional Competence, Developing Creative Ideas, and Finding Meaning

Anna Dziuba disputerar på sin avhandling måndagen den 19 december kl. 12.00 EEST på Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors och via Teams.
Länk för att delta i disputationen via Teams
Opponent: Jukka Rintamäki, biträdande professor, Aalto-universitetets handelshögskola.
Kustos: Janne Tienari, professor, Svenska handelshögskolan