Delta i International Teachers Programme 2019-2020

Delta i International Teachers Programme 2019-2020

I enlighet med Hankens målsättning om internationalisering så erbjuds undervisande personal vid Hanken möjlighet att delta i International Teacher’s Programme 2019-2020. Intern deadline är 11.1.2019.

För mera information om ansökningskriterier och vem som kan söka se kungörelsen:

https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/jobba-pa-hanken/hanken-som-arbetsplat...