| 25.01.2018

Delta i International Teacher’s Programme 2018-2019

OBS! Kungörelsen uppdaterad 1.2.2018. I enlighet med Hankens målsättning om internationalisering så erbjuds professorer, universitetslektorer och lektorer möjlighet att delta i International Teacher’s Programme 2018-2019.

För mera information om ansökningskriterier och vem som kan söka se kungörelsen (ansökningskriterierna uppdaterade 1.2.2018)

ITP 2018-2019.pdf