| 02.02.2018

Delta i Green Office-enkäten

Hankens Green Office-grupp arbetar som bäst med den årliga Green Office-rapportering. I rapporten ingår bl.a. information om de indikatorer vi förbundit oss följa upp och framsteg som gjorts.

Som en del av rapporteringen ingår en enkät som skickas ut till alla anställda vid Hanken. Med hjälp av den kan var och en mäta hur de egna vanorna påverkar miljön. Enkäten hittar du här http://goquestionnaire.wwf.fi/survey/index.php?sid=89861&lang=enDeadlinen för enkätsvaren är 2.3.2018!Tack för att du tar dig tid att svara!