| 30.09.2020

Coronakrisen tvingade fram innovativt samhällsansvar

beställning av mat online
En nödsituation är inte ett optimalt läge för att ta fram nya innovationer, men en färsk Hankensstudie visar att coronakrisen för en del företag blev en möjlighet att hitta en helt ny strategisk riktning för sin verksamhet.

Då samhället i våras hamnade i kris på grund av coronapandemin tog flera företag fram innovativa lösningar dels för att överleva, men också för att bidra till allmännyttan. En del företag började snabbt tillverka skyddsutrustning eller handdesinfektionsmedel, men det uppstod också helt nya tjänster. En studie gjord på Svenska handelshögskolan visar att många av de nya tjänsterna som uppstod är oberoende av plats, utnyttjar teknologins möjligheter och främjar människors hälsa och välmående.

– Vi pratar om så kallade påtvingade tjänsteinnovationer. De här tjänsterna skulle inte ha uppkommit utan en svår kris som katalysator och de flesta är kortsiktiga lösningar för att komma över den värsta krisen. Men det finns också innovationer som ser ut att ha skapat helt nya marknader och det är väldigt intressant. Den påtvingade situationen och snabba och radikala förändringar i kundbeteendet har inspirerat till nya lösningar som kan ändra företagets verksamhet på lång sikt, säger professor Kristina Heinonen på Institutionen för marknadsföring på Hanken.

Kristina Heinonen och emeritusprofessor Tore Strandvik på Hanken gjorde studien i samarbete med det holländska konsultföretaget TrendWatching. Studien omfattar 221 innovationer som företag främst i Europa, Asien och Nordamerika lanserade i april 2020. Innovationerna samlades i en databas genom crowdsourcing. Bland innovationerna finns till exempel tidsbokning till mataffärer och museers virtuella upplevelsetjänster. En finländsk innovation i studien är Valios nätbaserade tjänst för att samla släkt och vänner till en gemensam virtuell påskmiddag.

– Resultaten visar att företag vid sidan av sin egen finansiella kris har gjort insatser som stöder samhället på det stora hela. Många företag har visat stort engagemang till förmån för de svaga och utsatta i närmiljön. Det är ett sätt att kommunicera företagets värderingar och också upprätthålla kontakten till marknaden och det omgivande samhället och på det sättet hålla sig relevant, säger Heinonen. 

– En konklusion är att det lönar sig för företag i alla sammanhang att ha en djupare insikt i kundbeteendet. Studien stärker insikten om att företag inte får fastna i de interna verksamhetsstrategierna, utan måste noggrant följa med alla strömningar som direkt eller indirekt kan påverka kundernas beteende, säger Heinonen. 

Resultaten från studien har publicerats i tidskriften Journal of Service Management

 

Här kan du läsa hela artikeln: Reframing service innovation: COVID-19 as a catalyst for imposed service innovation . Databasen med innovationer finns här: www.covidinnovations.com/  

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Kristina Heinonen, professor, Institutionen för Marknadsföring, Hanken Svenska Handelshögskolan på e-post kristina.heinonen@hanken.fi eller telefon 040-352 1436.