| 20.04.2022

Blogg: Beror framgång inom företag och politik på beslutsfattares genialitet eller sammanträffanden och trender?

Det är lättare att tolka den brokiga ekonomiska och politiska verkligheten då man tar hjälp av bevis och forskningsdata. Kausal inferens är ett effektivt verktyg: med hjälp av slumpmässiga urval får vi tips om hur resurserna kan användas på ett klokt sätt och som stöd för demokratin. Största nyttan av artificiell intelligens och stora datamängder får vi då vi tillämpar experimentella metoder.

Topi Miettinen ärprofessor i nationalekonomi.jpg
Topi Miettinen

En politiker med regeringsansvar säger gärna att vi har regeringens politik att tacka för sysselsättningen eller den ekonomiska tillväxten. Samma politiker väljer att inte lyfta fram den globala ekonomiska utvecklingen som ligger bakom tillväxten.

När företagets rörelsevinst ökar är det naturligt för företagsledaren att nämna det förändringsprogram som chefen själv har dragit i gång i stället för att göra ägarna uppmärksamma på den gynnsamma utvecklingen i hela branschen.

En kritisk och medveten väljare eller aktieägare förstår att det ingår en attributionsbias i de här påståendena. Det betyder att man tolkar händelser snarare som en följd av beslut och beslutsfattarens särskilda egenskaper än en situation eller förhållanden som beslutsfattaren inte kan påverka.

Hur ska man då kunna skilja på en allmänt rådande trend vid tidpunkten då ett beslut fattas från de äkta följderna av beslut, det vill säga de kausala effekterna?

Läs professor Topi Miettinens blogginlägg Beror framgång inom företag och politik på beslutsfattarnas genialitet eller lyckliga sammanträffanden och bakomliggande trender?