| 26.04.2018

Banbrytande forskning vid HUMLOG-institutet i ett decennium

HUMLOG-institutet vid Hanken Svenska handelshögskolan stod värd för ett seminarium 25.4.2018 om aktuella utmaningar inom humanitärt bistånd och humanitär logistik. Seminariet ordnades för att fira institutets 10-årsjubileum.

Riksdagsman Pekka Haavisto, som har många internationella uppdrag, underströk i sitt bandade anförande vikten av att stöda lokala strukturer i kriszoner och att behoven av hjälp har förändrats.-Idag spelar sociala medier en stor roll i ett krisläge och är livsviktiga för personer som försöker nå sin familj. Mobiltelefoner spelar en allt större roll i att lyckas nå dessa personer, sade Haavisto.Kalle Löövi, direktör för internationell hjälpverksamhet på Finlands Röda Kors, betonade framstegen som skett inom biståndet:-Samarbetet har ökat mellan olika hjälporganisationer. På fältet finns också små lokala aktörer och kommersiella aktörer. Men framförallt är fortfarande respekten för biståndsarbetare stor, vilket är avgörande för arbetet i fält.HUMLOG-institutet bedriver empirisk forskning inom logistik med fokus på humanitär logistik och har blivit en bas för forskare inom ämnet från hela världen.-Våra talare idag förde fram både hur man får fram katastrofhjälp och hur man bistår utsatta, men också hur läget och behoven utvecklas konstant, summerade Gyöngyi Kovács, Erkko professor i humanitär logistik och en av HUMLOG-institutets grundare.HUMLOG-institutet är ett gemensamt kunskapscenter för Hanken och Försvarshögskolan och firade sitt 10-årsjubileum 25.4.2018. Institutet är för närvarande världens största forskningscenter inom humanitär logistik.Tilläggsinformation:Gyöngyi Kovács
Erkko professor i humanitär logistik
gyongyi.kovacs@hanken.fi

HUMLOG 10 år
HUMLOG 10 år