Donors

Hanken is deeply grateful for all gifts and excels donations to the university according to the following cumulative levels.

All donors will receive a brooch in accordance with our donation categories, it means you are getting a brooch including donations made to HANKEN RETURNS, HANKEN 100 and Friends of Hanken.

BLACK HERMES (donations to Hanken >250.000€)

Marina och Philip Aminoff
Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning
Päivi och Kurt Björklund
Christina Diehl
Evli Bank Abp
Familjen Erling-Perssons Stiftelse
Familjen Hartwall
Finlands Ekonomer r.f.
Jane och Aatos Erkkos stiftelse
Liikesivistysrahasto
Lena och Mikael Lilius
Camilla och John Lindfors
Louise och Göran Ehrnrooth stiftelse
Oy Karl Fazer Ab
Familjen Pentti
Rettig Capital Oy Ab
Saara och Björn Wahlroos stiftelse
Sinituote Oy
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Stiftelsen Tre Smeder
Svenska kulturfonden
Wärtsilä

BLUE HERMES (donations to Hanken >50.000€)

Ahlström Capital Oy
Aktia Bank Abp
Aktiastiftelsen i Vasa
Algol
Martina och Henrik Andersin
Magnus och Henrica Bargum
Mona och Felix Björklund
Riitta och Berndt Brunow
Albert Ehrnrooth
Alexander Ehrnrooth
Göran J. Ehrnrooth
Ekonomföreningen Niord r.f.
Evald och Hilda Nissis Stiftelse
Simon Hallqvist
Handelslaget KPO
Harry Schaumans Stiftelse
Helvar Merca Oy Ab
Barbara Hisinger-Jägerskiöld
Carita och Robin Langenskiöld
Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd
OP Andelslag
Paulig Oy
Ann och Carolus Rosenlew
Michael Rosenlew
Hannu Ryöppönen
Björn Savén
Viria Abp
William Thurings stiftelse

RED HERMES (donations to Hanken >10.000€)

Ann-Charlotte och Carl Ahlström
Robin Ahlström
Aktiastiftelsen i Korsholm
Aktiastiftelsen i Vanda
Patrick Anderson
Peter Berner
Botnia Marin Oy Ab
Anja Caspers
Ann-Catherine och Carl Magnus Ehrnrooth
Henrik Ehrnrooth
Paul Ehrnrooth och Sofia Nyström- Ehrnrooth
Johan Ek
Ekonomiekandidatföreningen r.f.
Tom Eriksson
Jannica Fagerholm och Patrik Hertsberg
Mikael Frisk
Robert Furuhjelm
Karl-Olof Granberg
Gustaf Svanljungs Stiftelse
Hans Bang Stiftelsen
Karin och Kim Henriksson
Karine och Johan Hirn
Peter Immonen
Carl-Gustaf Ingman
J-Trading Oy Ab
Reginald Jägerhorn
KPMG Oy Ab
KWH Group Ltd
Mikaela och Janne Larma
LokalTapiola Österbotten
Anders Oldenburg
Picnic
Yvonne Potrykus
PwC Oy
Thomas Ramsay
Saxby Holding Oy Ab
Jan-Henrik Schauman
SKS Trading Oy
Hans Sohlström
Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond
Stiftelsen för kunskapsteori och informatik
Vilhelm Sundström
Svensk-Österbottniska Samfundet
Roger Talermo
Miika Varjovaara
Christoph Vitzthum
Thomas Wahlroos
Österbottens Andelsbanksförbund
Österbottens handelskammare

GREEN HERMES (donations to Hanken >1.000€)

Advokatbyrå Waselius & Wist Ab
Hanken 1961
Daniel Rovira
Siv Ahlberg
Kenneth Hedman
Christoffer Rönnblad
Kenneth Ahlqvist
Heimhällen Ab
Kaj Rönnlund
Heimo J Aho
Eva Hisinger-Jägerskiöld
Jorma Sahlstedt
Ajnos Invest Oy Ab
Wilhelm Holmberg
Thomas Sandvall
Altor Equity Partners AB
Ralf Holmlund
Marjaana Satuli
Robert Andersson
Karin Holstius
Axel Sjöblom
Rolf Backlund
Christoffer Häggblom
Susanna Slotte-Kock
Peter Barkman
Øyvind Isachsen
Clara Snäll
Berndt och Minna Barner-Rasmussen
Jeffrey Jackson
Kari Stadigh
Johan Berghem
Edvard Johansson
Rune Stenbacka
Martina och Stig-Erik Bergström
Lena Jungell
Mikael Still
Hannes Berner
Kim Karhu
Doris Stockmann
Kristina Berner
Knorring Oy Ab
Holger Strandberg
Peggy och Edvard Björkenheim
Christian Kock
Max Strandström
Christian Borenius
Timo Korkeamäki
Annika Sucksdorff
Anders Borgström
Frank Korsström
Mikael Swanljung
Fredrik Borgström
Paul Kronman
Paul Taimitarha
Alexander Brunow
Kvevlax Sparbank
Claes Tallberg
Petri Bäckman
Patrik Kvikant
Charlotta Tallqvist
Casa Nostra
Jussi Laitinen
Jonas Tallqvist
Robert Castrén
Kim Lang
Markus Therman
Harald Dahlberg
John Lapveteläinen
Peter Therman
Christina Dahlblom
Emil Larma
Sofie Therman
Sylva Dahlström
Eva Liljeblom
Ture Tähtinen
Erika Ehrnrooth
Gunnar Liljequist
Henrik Tötterman
Johanna och Robin Ehrnrooth
Thomas Lindahl
Niklas Uddström
Susanne Ehrnrooth
Veronica Lindholm
United Bankers Oyj
Staffan Ek
Mårten Lövdahl
Marina Unnérus
Anders Ekholm
Jan Malms
Vikbergs Revision Ab
Maria Eklundh
Berndt Mérus
Johanna och Erik von Bonsdorff
Sten Eklundh
Topi Miettinen
Eric von Walzel
Christian Elfving
Karin Nars
Dag Wallgren
Christina Eriksson
Anders Nordlund
Finn Wardi
Catarina Fagerholm
Patrick Nygren
Michaela von Wendt
Famigro Oy
Stefan Nyholm
Kim Westerén
Saga Forss
Tommy Olin
Hanna Westman
Filip Frankenhaeuser
Oy Kambisi Ab
Pia Widén
Nella Ginman-Tjeder
Erik Palmén
Henry Wiklund
Carl-Johan Granvik
Riitta och Henrik Palmén
Veronica och Anders Wiklund
Susanna Grönblom
Kristina Pentti-von Walzel
Carl-Magnus Wind
Christian Grönroos
Joakim Rehn
Ben Wärn
Lars-Erik Gustafsson
Carolus Reincke
Sebastian Zilliacus
Patrick Gylling
Rasmus Roiha
Joakim Åberg
Thomas Gylling
Inger Roos
Kaj Åkerberg
Annina Hagström
Andreas Rosenlew
Kai Åkerlund
Johanna Hamro-Drotz
Gunnar Rosenqvist