Virtuell betygsutdelning

Plats
Online
Betygsutdelning banner
Betygsutdelning för studerande som fått sitt kandidat-, magister- eller doktorsbetyg i januari / februari, från Helsingfors och Vasa.

Studerande som fått sitt kandidat-, magister- eller doktorsbetyg i januari eller februari, från Helsingfors och Vasa får mera information och deltagarslänken för gästerna via e-post. För frågor kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi eller studievagledare-vasa@hanken.fi.

Hankens studenter och personal kan delta i evenemanget utan anmälan. Mera information via denna länk