Virtuell betygsutdelning

Date
Plats:
Online
Inbjudna till evenemanget är i första hand studerande som fått sitt kandidat-, magister- eller doktorsbetyg mellan juli och september, från Helsingfors och Vasa. Mer information om hur man anmälar sig skickas via e-post fredagen 19.9.

Publiken är varmt välkomna att följa med evenemanget.
Länken publiceras närmare datumet här.

För frågor kontakta studievagledare-hfors(at)hanken.fi eller studievagledare-vasa(at)hanken.fi.