Svenska handelshögskolans inskription

Date
Plats:
Online
INSKRIPTION 2020

Svenska handelshögskolans inskription äger rum torsdagen den 3 september 2020 kl. 13.00.

Inskriptionen är i år virtuell och streamas från Hankens festsal i Helsingfors via Teams Live. Inskriptionen är gemensam för Helsingfors och Vasa.

Följ med evenemanget här.

 

Program:

Finlandiahymnen
Akademiska sångföreningen & Akademiska damkören Lyran

Rektors tal / Rector’s speech
Rektor/Rector Karen Spens

Styrelsens hälsning / The Board’s greeting
Styrelsens viceordförande / Vice-chair of the Board 
Janne Larma

Suomis sång
Akademiska sångföreningen & Akademiska damkören Lyran

Studentkårens hälsning / The Student Union’s greeting
Studentkårens ordförande / Chair of the board of the Student Union
Fanny Hindsberg

Premiering av bäst presterande studenter / Acknowledgement of best performing students
Rektor/ Rector Karen Spens

Studentsång
Akademiska sångföreningen & Akademiska damkören Lyran