Opo-seminariet

Plats
Online
Rum
Teams
OPO-semi 30.10.2020
Opo-seminariet är ett informationstillfälle riktat till studiehandledare som ordnas av universiteten i huvudstadsregionen - hjärtligt välkomna!

Anmäl dig till distansevenemanget genom att fylla i denna anmälningsblankett innan 26.10 kl. 18.00: https://forma.hanken.fi/lomakkeet/1873/lomakkeet.html

Arrangörer (A-Ö): Aalto-universitetet, Hanken - Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet och Konstuniversitetet.

Tidtabell fredagen den 30.10 kl. 9-12.30

  • Inledande av universitetsstudier och kort session om första årets studenters erfarenheter 2020
  • Presentation av utbildningsprogram
  • Antagningskriterier 2021 - kandidatutbildningar vid huvudstadsregionens universitet

IT-utrustning: Du behöver en dator med internetuppkoppling och hörlurar för att kunna delta. Du kommer inte att behöva kamera eftersom deltagarna inte kommer att synas under evenemanget. Evenemanget spelas in - genom att anmäla dig får du tillgång till det inspelade materialet.

Evenemanget ordnas 2020 på distans för att försäkra oss om alla deltagares och arrangörers säkerhet och bekvämlighet.

Har du frågor till universiteten som du önskar få svar på under seminariet? Lämna in din fråga och/eller övriga önskemål genom denna blankett senast 26.10 kl.18.00.