Mentorskapsprogrammets mellanträff 2020-21 (adepter)

Plats
Vaasa,
Online
Rum
Microsoft Teams (länken skickas till deltagarna)
Adepterna samlas för att reflektera över hur mentorskapsprocessen utvecklats hittills och sätter mål för vårterminen, under ledning av Karriärtjänster.