Hankens kandidatfest 2020

Date
Place:
Helsinki
Room
Foajén
Festen är avsedd för 2019 års ekonomie kandidater.

Tid och plats: lördagen den 25 januari 2020, Hankens huvudbyggnad i Helsingfors