Disputation: Daniel Jongsma

Date
Place:
Helsinki
Room
Futurum
Daniel Jongsma disputerar i handelsrätt på avhandlingen: Creating EU Copyright Law: Striking a Fair Balance.

Doktorand: Daniel Jongsma
Huvudämne: Handelsrätt
Avhandlingsmanuskriptets titel: Creating EU Copyright Law: Striking a Fair Balance
Opponent och universitet: Jonathan Griffiths - Queen Mary, University of London
Kustos: Professor Niklas Bruun

Du kan läsa doktorsavhandlingen i sin helhet här