Campus Day Vasa 2021

Plats
Online
Campus Day Vasa 2021 ordnas för första årets kandidatstuderande i samband med huvudämnesvalet, men alla intresserade hankeiter är välkomna att delta!

Under dagen presenterar sig Hankens huvud- och biämnen och studerandena har möjlighet att diskutera med representanter för de ämnen som intresserar dem.

Studerande och personal hittar länkar till evenemanget här.

Campus Day Helsingfors ordnas likaså online måndagen 19.4.

Program Vasa Campus Day fredag 23.4.2021

Tid: 8.30–14.00

Tid Ämne
8.30–8.35 Kort inledning och dagens program
8.35–8.50 Finansiell ekonomi
8.50–9.00 Statistik (biämne)
9.00–9.10  Nationalekonomi (biämne)
9.10–9.40 Diskussion med ämnena som presenterade sig 8.35-9.10
9.40–10.00 Marknadsföring & Företagsekonomi för marknadsförare (biämne för marknadsförare)
10.00–10.10 Corporate Responsibility (biämne)
10.10–10.20 Språk och affärskommunikation
10.20–10.50 Diskussion med ämnena som presenterade sig 9.40–10.20
11.00–12.00  LUNCHPAUS 
12.00–12.15 Företagsledning och organisation 
12.15–12.25 Informationsbehandling (biämne)
12.25–12.55 Diskussion med ämnena som presenterade sig 12.00–12.25
12.55–13.10 Redovisning
13.10–13.25 Handelsrätt
13.25–13.55 Diskussion med ämnena som presenterade sig 12.55–13.25
13.55–14.00 Avslutning

 

Välkommen med!