HRS4R vid Hanken

hr excellence in research logo
HR Excellence in Research

HR Excellence in Research

Hanken har beviljats rätten att använda logon "HR Excellence in Research" av Europeiska Kommissionen. Logon "HR Excellence in Research" identifierar institutioner och organisationer som jobbar för att främja en stimulerande och positiv arbetsmiljö.

Sedan stadgan och riktlinjerna godkändes 2005, har mer än 1200 institutioner från 35 länder uttryckt sitt stöd för dessa och över 100 har erhållit kommissionens "HR Excellence in Research" utmärkelse.

HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers

HRS4R (HR Strategy for Researchers) är ett verktyg vars syfte är att stödja institutioner i tillämpningen av Den europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare i sin HR-strategi och praxis.

Medan den europeiska stadgan för forskare identifierar roller, ansvar och rättigheter för forskarna samt deras arbetsgivare och finansiärer, är syftet med Riktlinjer för rekrytering av forskare att förbättra rekryteringen och göra urvalsprocessen mera öppen och rättvis.

Genom att tillämpa dessa riktlinjer och rekommendationer kan organisationer, förutom att förbättra sin egen profil som arbetsgivare, bidra till att göra den nationella och europeiska forskningsgemenskapen mera attraktiv för forskare..

Mera information om HRS4R vid Hanken finns på de engelskspråkiga sidorna.

hesa6_400x258.jpg