Stöd- och resursenheter

Hankens stöd- och resursenheter ansvarar för högskolans administration.

Hankens stöd- och resursenheter ansvarar för högskolans administration. Bland dessa enheter finns tre enheter; för studier och antagning, för forsknings- och universitetsservice och för internationella ärenden och externa relationer. Ekonomiavdelningen och rektorsämbete är placerade direkt under rektor. Du kan läsa mera om de olika ansvarsområdena på enheternas egna sidor.