Stöd- och resursenheter

Hankens stöd- och resursenheter ansvarar för högskolans administration.

Hankens stöd- och resursenheter ansvarar för högskolans administration. Bland dessa enheter finns Allmän administration, Studiebyrån, Personalärenden, Ekonomiavdelningen, Externa relationer samt Fastigheter och service, som tillsammans utgör förvaltningsämbetet. Dessutom ansvarar de fristående enheterna BiblioteketDatacentralen och Centret för forskning och internationella ärenden för centrala administrativa och rådgivande uppgifter. Du kan läsa mera om de olika ansvarsområdena på enheternas egna sidor.

enheter administrativa organ tjänster rådgivningsservice