Stiftelsen Svenska Handelshögskolan

Share page with AddThis

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan (Stiftelsen) etablerades i maj 1932 under namnet Stiftelsen Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Sina medel erhöll stiftelsen från Aktiebolaget Högre Svenska Handelsläroverket i Helsingfors, som i det sammanhanget upplöstes. Stiftelsen fick till ändamål att upprätthålla en svensk handelshögskola i Helsingfors.

Stiftelsens uppgift

Enligt dagens stadgar, som är från september 2016, är Stiftelsens ändamål att ekonomiskt stöda Hanken samt att främja dess ändamål. Tyngdpunktsområdena för stiftelsefinansieringen väljs i samråd med högskolan och finansiering riktas i första hand till projekt som bidrar till högskolans konkurrenskraft och attraktivitet, så som projekt för att främja forskning och utbildning, Hankens internationalisering och kontakter med näringslivet.

Exempel på verksamhetsområden där stiftelsefinansieringen är avgörande:

  • Stipendier för inkommande och utgående utbytesstuderande
  • Distinguished Senior Fellows-programmet där 4-5 gästforskare besöker Hanken 1-2 gånger per år
  • Forskningsledigheter för ansedda Hankenprofessorer
  • Tvååriga internationella post doc-befattningar för 3-4 personer

Vid anställning av personal är det i regel Hanken som är arbetsgivare, medan Stiftelsen kanaliserar de nödvändiga medlen till högskolan.

Marknadsvärdet av stiftelsens portfölj fluktuerar beroende av framförallt aktieinnehavets kursrörelser och har som lägst under de senaste åren varit under 30 MEUR. För närvarande ligger det på ca 50 MEUR.

Den årliga utdelningen till högskolan är ca 2 MEUR, vilket de senaste åren motsvarat ungefär 4 % av ett utgångsvärde som styrelsen årligen bestämmer vid budgeteringen som äger rum på hösten. Stiftelsens bidrag utgör ca 10 % av högskolans totala budget. Budgeten bereds av stiftelsens ombudsman augusti-september.  Utdelningar sker enligt principen att kapitalet skall hållas intakt.

file type icon Stadgar för stiftelsen Svenska handelshögskolan