Staff Kenneth Högholm

Kenneth Högholm

Title
Professor in Finance
Mobile phone

+358 40 352 1718

Hanken room

217

Department

Finance (Vaasa)

Doctor of Science (Economics and Business Administration), Business Economics, Hanken School of Economics, Finland, 1994

Dividender bättre ur investerarens synvinkeForum för Ekonomi och Teknikno. 1pp. 19
Det geografiska avståndet viktigt vid riskspridningForum för Ekonomi och Teknikno. 7-8pp. 19
Värdet av historisk avkastningForum för Ekonomi och Teknik
FöretagsvärderingVasabladet
Sport, väder, känslor och aktierForum för Ekonomi och Teknikpp. 40
Klassificering av fonderForum för Ekonomi och Teknikpp. 49
The impact of portfolio aggregation on day-of-the-week effectsGlobal Finance Journalvol. 20no. 1pp. 67-79