Mikko Vesa

Mikko Vesa

Title: 
Biträdande professor i företagsledning och organisation
Title: 
Associate Professor in management and organisation
Hanken room: 
F 3.20
E-mail: 
mikko.vesa@hanken.fi
Postal address: 
PB 479
00101
Helsingfors
Unit/subject:

Management and Organisation (Helsinki)

Enhet/ämne:

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Education

Doctor of Science (Economics and Business Administration), Business Economics, Hanken School of Economics, Finland, 2013

Utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland, 2013