Staff Maximilian Oker-Blom

Maximilian Oker-Blom

Title
Affiliated Researcher
Department

Commercial Law (Helsinki)

Latest publications
2023,Ekonomiska Samfundets Tidskrift,vol. 2023,no. 2,pp. 50-53.
2023,Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland,vol. 158,no. 2,pp. 140-148.
2023,Ekonomiska Samfundets Tidskrift,vol. 2023,no. 1,pp. 50-52.
2023,NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd,vol. 2023,no. 1,pp. 97-100.
2023,Ekonomiska Samfundets Tidskrift,vol. 2023,no. 3,pp. 27-30.
2023,IPR-Info,vol. 2023,no. 3,
2022,IPR-Info,vol. 2022,no. 3,
2022,Ekonomiska Samfundets Tidskrift,vol. 2022,no. 1,pp. 59-61.