Grundfonden

Hanken
En donation till Grundfonden är en långsiktig kontribution till Hanken.

Donationen förvaltas tillsammans med det kapital som samlats in under kampanjerna HANKEN100, HANKEN RETURNS och HANKEN 110. Endast en del av avkastningen används och styrs till Hankens kärnverksamhet. Ett bidrag till Grundfonden är en satsning på utvecklingen av Hanken som en självständig och svenskspråkig handelshögskola med stark forskning och internationell prägel.