Press Releases Archive July-September 2016

Press releases in Swedish can be found by changing the language to Swedish.

30.09.2016: Hanken and University of Helsinki launch joint research centre in Corporate Responsibility

Hanken School of Economics and University of Helsinki have today announced the foundation of a joint research and development institute, Centre for Corporate Responsibility (CCR).

The aim of the Centre for Corporate Responsibility (CCR) is to enhance collaborative and cross-disciplinary research on the interactions between business, politics and society. CCR also promotes socially, economically and environmentally sustainable development of Finnish businesses through high-quality research in close cooperation with firms, non-governmental organisations, and research institutions.

- CCR is a new stepping-stone for Hanken’s ongoing strategic efforts to promote social responsibility in business in both research and teaching. Hanken is already internationally recognised for these efforts, as its commitment to and position within the UN Principles for Responsible Management Education (PRME) demonstrates, says Hanken’s Rector Karen Spens.

The centre will serve as an open platform for research collaboration between researchers from Hanken and the University of Helsinki, bringing together the strengths of both parties.

- CCR will also engage a large number of stakeholders in order to achieve one of our primary aims, which is promoting and developing research with high societal impact, relevance and accessibility to its stakeholders, says the Director of the centre, Nikodemus Solitander.

– CCR complements the University of Helsinki’s commitment to promoting transformations of societies toward sustainability, by enabling a better understanding of the role of business and politics in these transformations. It also broadens the international networks of both universities and facilitates highly cross-disciplinary research with strong societal impact, says Rector Jukka Kola from the University of Helsinki.

More information:

Nikodemus Solitander, Director of CCR and Sinituote post-doctoral researcher
Nikodemus.solitander@hanken.fi
+358 40 3521 451

To the top

30.09.2016: Hanken ja Helsingin yliopisto käynnistävät yhteisen yritysvastuun tutkimuskeskuksen

Hanken ja Helsingin yliopisto ovat perustaneet yhteisen tutkimus- ja kehityskeskuksen Centre for Corporate Responsibility (CCR).

CCR-keskuksen tarkoitus on kehittää yhteistyötä ja poikkitieteellistä tutkimusta yritysten, politiikan ja yhteiskunnan vuorovaikutuksista. Keskus vahvistaa myös suomalaisten yritysten yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä tuottamalla korkeatasoista tutkimusta tiiviissä yhteistyössä yritysten, järjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa.

– CCR on seuraava askel Hankenin strategisessa pyrkimyksessä parantaa yritysten yhteiskuntavastuuta tutkimuksen ja opetuksen kautta. Hanken on jo saanut kansainvälistä tunnustusta työstään, mistä kertoo muun muassa sen aktiivinen sitoutuminen YK:n vastuullista yritysjohtamista koskevan koulutuksen periaatteisiin (PRME), kertoo Hankenin rehtori Karen Spens.

Keskus toimii avoimena tutkimusyhteistyön keskittymänä Hankenin ja Helsingin yliopiston tutkijoille ja yhdistää molempien toimijoiden vahvuudet.

- CCR:n keskeisimpiä tavoitteita on tukea ja edistää tutkimusta, joka on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa, kiinnostavaa ja keskuksen useiden sidosryhmien helposti saavutettavissa, sanoo CCR-keskuksen johtaja Nikodemus Solitander.

– CCR täydentää Helsingin yliopiston sitoumusta tukea yhteiskuntien kestävämpää kehitystä tuottamalla parempaa ymmärrystä yritysten ja päättäjien roolista tässä muutoksessa. Se myös laajentaa molempien yliopistojen kansainvälisiä verkostoja ja tukee hyvin tieteidenvälistä tutkimusta, jolla on samalla suuri yhteiskunnallinen vaikutus, toteaa Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola.

Lisätietoja:

Nikodemus Solitander, CCR-keskuksen johtaja, Sinituote-tutkijatohtori
Nikodemus.solitander@hanken.fi
040 3521 451

To the top

29.09.2016: Hanken offers management programme for immigrants in the Vaasa region

Hanken Executive Education in Vaasa is offering a new four-month education programme for immigrants who holds a Bachelor or Master’s degree and are facing unemployment.

The programme Middle Management and Business Administration for Immigrants has been well received and on 29 September a total of sixteen selected students out of 34 applicants will start the programme.

- The aim of the programme is to offer knowledge in different areas that concern middle management and business administration, also focusing on personal key competences, says Yvonne Högholm who is co-ordinating the programme in Vaasa.

- We have extensive experience in arranging middle management programmes and this course is a result of good co-operation with the labour authorities, says director André Österholm.

The programme aims at increasing the attendees’ competitive skills on the labour market. The program also gives an understanding of good governance in Finnish organisations.

The programme is offered in co-operation with the TE-services in Vaasa and is financed by the ELY Centre.

More information:

André Österholm, Director for Hanken Executive Education Vaasa
050 362 6746
andre.osterholm@hanken.fi

To the top

29.09.2016: Hanken tarjoaa kehitysohjelman Vaasan-seudun maahanmuuttajille

Hankenin täydennyskoulutusyksikkö Vaasassa tarjoaa neljän kuukauden mittaisen koulutusohjelman korkeakoulutaustaisille maahanmuuttajille jotka ovat työnhakijoita.

Ohjelma Middle Management and Business Administration for Immigrants on herättänyt suurta kiinnostusta. Koulutukseen oli 34 hakijaa josta 16 oppilasta aloittaa koulutuksen 29. syyskuuta.

- Ohjelman tarkoituksena on tarjota monipuolista liikkeenjohdon koulutusta keskijohdolle, johon kuuluu myös henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen, sanoo Yvonne Högholm joka koordinoi ohjelmaa Hankenilla.

- Meillä on pitkäaikainen kokemus järjestää keskijohdon koulutuksia ja kyseinen koulutusohjelma on myös tulos hyvästä yhteistyöstä työvoimaviranomaisten kanssa, sanoo johtaja André Österholm.

Koulutuksen avulla halutaan parantaa osanottajien kilpailukykyä työmarkkinoilla. Ohjelma antaa myös käsityksen hyvästä hallinnoinnista suomalaisissa organisaatioissa.

Ohjelma tehdään yhteistyössä Vaasan TE-keskuksen kanssa ja ELY-keskuksen rahoittamana.

Lisätietoja:

André Österholm, Director for Hanken Executive Education Vaasa
050 362 6746
andre.osterholm@hanken.fi

To the top

29.09.2016: Take part in Hanken Research Day live or online

Hanken Research Day is arranged in connection with the European Researcher’s Night 30 September. The entire event is open to the public and is streamed live online.

During Hanken Research Day you can follow the launch of a new research and development centre for corporate responsibility, listen to presentations on on-going research at Hanken, and hear installation speeches from four new professors.

AGENDA

9.00 Launch of Centre for Corporate Responsibility CCR

10.20 Parallel Sessions on ongoing research at Hanken

Parallell Sessions in Assembly Hall

Presenters: Niklas Bruun
Kati Järvi
Nikodemus Solitander
Benjamin Maury

Link to live stream: https://hanken.kurssi.tv/lives/researchday-a/

Parallell Session in Maxen

Presenters:
Niklas Meyer
Hlekiwe Kachali
Martin Fougère
Niklas Ahlgren

Link to live stream: https://hanken.kurssi.tv/lives/researchday-b/

13:20 Parallel Sessions on ongoing research at Hanken

Parallel Session in Assembly Hall

Presenters:
James Stock
Pia Polsa & Melea Press
Mats Ekman
Ingrid Biese

Link to live stream: https://hanken.kurssi.tv/lives/researchday-a/

Parallel Session in Maxen

Presenters:
Anu Helkkula
Maj-Britt Höglund
Apramey Dube
Minna Martikainen

Link to live stream: https://hanken.kurssi.tv/lives/researchday-b/

16:00 Installation Ceremony

Installations Speeches

Professor Kristina Heinonen
Understanding customers in a networked digital world

Professor Nari Lee
From secret objects to open secrets – intellectual property and ownership of knowledge

Professor Topi Miettinen
Prospect Theory, Fairness, and the Escalation of Conflict at Negotiation Impasse

Professor Denise Salin
Increasing our understanding of workplace bullying: Towards a sustainable and inclusive working life

Warmly welcome!

More information:

Nina Olin, Director
nina.olin@hanken.fi
040 3521 213

Click here for more information about Hanken Research Day and a more detailed programme »

To the top

29.09.2016: Osallistu Hanken Research Dayn ohjelmaan livenä tai verkossa

Hanken Research Day järjestetään Tutkijoiden Yön yhteydessä 30. syyskuuta. Koko tapahtuma on avoinna yleisölle ja lähetetään suorana myös verkossa.

Hanken Research Dayn aikana voit seurata uuden yritysvastuun tutkimuskeskuksen julkistamista, ottaa osaa esityksiin Hankenilla tehtävästä tutkimuksesta sekä kuulla neljän uuden Hanken-professorin tervetuliaisluennot.

AGENDA

9.00 Centre for Corporate Responsibility CCR keskuksen julkistaminen, Maxen-salissa

10.20 Rinnakkaissessiot Hankenilla tehtävästä tutkimuksesta

Rinnakkaissessiot Juhlasalissa

Puhujat:
Niklas Bruun
Kati Järvi
Nikodemus Solitander
Benjamin Maury

Linkki verkkolähetykseen: https://hanken.kurssi.tv/lives/researchday-a/

Rinnakkaissessiot Maxen-salissa

Puhujat:
Niklas Meyer
Hlekiwe Kachali
Martin Fougère
Niklas Ahlgren

Linkki verkkolähetykseen: https://hanken.kurssi.tv/lives/researchday-b/

13:20 Rinnakkaissessiot Hankenilla tehtävästä tutkimuksesta

Rinnakkaissessiot Juhlasalissa

Puhujat:
James Stock
Pia Polsa & Melea Press
Mats Ekman
Ingrid Biese

Linkki verkkolähetykseen: https://hanken.kurssi.tv/lives/researchday-a/

Rinnakkaissessiot Maxen-salissa

Puhujat:
Anu Helkkula
Maj-Britt Höglund
Apramey Dube
Minna Martikainen

Linkki verkkolähetykseen: https://hanken.kurssi.tv/lives/researchday-b/

16:00 Tervetuliaisluennot

Professori Kristina Heinonen
Understanding customers in a networked digital world

Professori Nari Lee
From secret objects to open secrets – intellectual property and ownership of knowledge

Professori Topi Miettinen
Prospect Theory, Fairness, and the Escalation of Conflict at Negotiation Impasse

Professori Denise Salin
Increasing our understanding of workplace bullying: Towards a sustainable and inclusive w

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja antaa:

Nina Olin, yhteys- ja viestintöjohtaja
nina.olin@hanken.fi
040 3521 213

Lisätietoja Hanken Research Day:stä sekä tarkempi ohjelma löytyy seuraavan linkin takaa: »

To the top

27.09.2016: Doctoral Thesis: True CSR for forest companies would mean limited expansion into endangered communities

Maria Ehrnström-Fuentes’ doctoral thesis “Legitimacy in the Pluriverse: Towards an expanded view on Corporate-Community Relations in the Global Forestry Industry” examines corporate responsibility in Latin America where investments in the forestry sector have increased rapidly.

Based on media analysis and field research in local communities in Chile and Uruguay, Ehrnström-Fuentes finds that different communities react differently to the arrival of forestry investments on their land.

- Factors as how the locals see their own history in place, their means of subsistence, their own relation to nature and their future plays an important role in how well received new forest investments are, Ehrnström-Fuentes argues.

According to Ehrnström-Fuentes, conflicts between the modern global and the local worlds emerge when life in the community is endangered by the arrival of global corporations.

- The current drive to include local communities as stakeholders in dialogues that seek win-win solutions can’t overcome these types of conflicts, argues Ehrnström-Fuentes. To act responsibly in these situations would mean that corporations would voluntarily step back and recognise the geographical limits of their operations.

This, however, is highly unlikely to happen. Instead, a change of how we personally perceive the world we live in is needed at all levels of society if these communities are to stand a chance of surviving.

Maria Ehrnström-Fuentes defends her doctoral thesis in Supply Chain Management and Social Responsibility: “Legitimacy in the Pluriverse: Towards an expanded view on Corporate-Community Relations in the Global Forestry Industry” on Saturday 1 October 2016 at 12:00.

Place: Room 309, Hanken School of Economics, Helsinki
Opponent: Professor Bobby Banerjee, Cass Business School City University London, UK.
Custos: Sinituote Postdoctoral Researcher Nikodemus Solitander

For more information, please contact: Maria Ehrnström-Fuentes maria.ehrnstrom@hanken.fi 

A copy of the thesis can be downloaded here »

To the top

27.09.2016: Väitöskirja: Metsäyhtiöiden todellinen yhteiskuntavastuu tarkoittaisi rajattua laajenemista uhanalaisiin yhteisöihin

Maria Ehrnström-Fuentesin väitöskirja ”Legitimacy in the Pluriverse: Towards an expanded view on Corporate-Community Relations in the Global Forestry Industry” tutkii yritysvastuuta Latinalaisessa Amerikassa, jossa metsäteollisuusinvestoinnit ovat kasvaneet nopeasti.

Media-analyysin ja Chilessä sekä Uruguayssa tekemänsä kenttätyön perusteella Ehrnström-Fuentes toteaa, että eri yhteisöt reagoivat eri tavoin metsäteollisuuden investointeihin niiden maille.

”Monet eri tekijät vaikuttavat siihen, kuinka lämpimästi uudet metsäteollisuusinvestoinnit otetaan vastaan. Näitä ovat esimerkiksi se, millaisena paikalliset näkevät oman historiansa alueella tai millainen heidän toimeentulonsa sekä suhteensa luontoon ja omaan tulevaisuuteensa on”, Ehrnström-Fuentes esittää.

Ehrnström-Fuentesin mukaan modernin, globaalin maailman ja paikallisten maailman väliset konfliktit tulevat esiin, kun yhteisön elämä vaarantuu globaalien yritysten saapuessa.

”Nykyinen pyrkimys osallistaa paikalliset yhteisöt yhtenä sidosryhmänä vuorovaikutukseen, jossa etsitään win-win ratkaisuja, ei pysty selvittämään tämänkaltaisia konflikteja”, Ehrnström-Fuentes sanoo. Vastuullinen toiminta tällaisissa tilanteissa vaatisi yrityksiä perääntymään vapaaehtoisesti ja myöntämään oman toimintansa maantieteelliset rajat.

Tätä ei kuitenkaan todennäköisesti tule tapahtumaan. Sen sijaan tällaisten yhteisöjen ainoa selviämismahdollisuus on, että me henkilökohtaisesti muutamme näkemystämme maailmasta, jossa elämme, kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Maria Ehrnström-Fuentes puolustaa logistiikan ja yhteiskuntavastuun väitöskirjaansa ”Legitimacy in the Pluriverse: Towards an expanded view on Corporate-Community Relations in the Global Forestry Industry” lauantaina 1. lokakuuta 2016 klo 12.00.

Paikka: Huone 309, Hanken, Helsinki
Opponentti: Professori Bobby Banerjee, Cass Business School City University Lontoo, UK.
Kustos: Sinituote Tutkijatohtori Nikodemus Solitander

Lisätietoja: Maria Ehrnström-Fuentes maria.ehrnstrom@hanken.fi 

Kopion väitöskirjasta voi ladata tästä »

To the top

26.09.2016: Doctoral thesis: Earnings management surrounding tax reforms

In his doctoral thesis, ”Earnings Management in Response to Corporate Tax Rate Changes: Essays on Private Firms”, Dennis Sundvik examines the recent lowered corporate tax rates and the earnings management surrounding those. Firms tend to defer taxable income from periods of high tax rate to periods of low tax rate.

Sundvik mainly studies how earnings are managed and the limiting factors among non-listed private firms. The results suggest that specific accruals such as accounts receivable are used and that outsourcing of accounting tasks is a limiting factor to earnings management. - Previous research has primarily studied listed firms that have numerous incentives to report high earnings. Smaller firms suffer less from lower earnings and can therefore use tax alterations in their tax minimization strategy more easily, says Sundvik.

According to Sundvik, other tax management vehicles can be used as well. For example, fiscal year-ends can be adjusted to gain from a lower tax rate in advance. In his thesis, Sundvik also finds that accrual-based earnings management is more frequently occurring in high book-tax conformity countries, such as Finland and Sweden.

- Even though the monetary benefits of earnings management in individual firms might be small, it is important to remember that the total losses in tax revenues can make a bad economic situation in a country even worse, Sundvik stresses.

Dennis Sundvik defends his thesis in accounting on Friday the 30th of September.

Date and time: 30 September 2016 at 12:00
Venue: Assembly Hall, Hanken School of Economics, Vasa
Opponent: Professor Stefan Sundgren, Umeå University
Custos: Professor Pontus Troberg, Hanken School of Economics

More information:

Dennis Sundvik
dennis.sundvik@hanken.fi
Tel. 0505268087 

To the top

26.09.2016: Väitöskirja: Tuloksen ohjaus verouudistuksien yhteydessä

Väitöskirjassaan “Earnings Management in Response to Corporate Tax Rate Changes: Essays on Private Firms”, Dennis Sundvik tutkii viime aikojen yhteisöveron alenemista ja siitä seuraavaa tuloksen ohjausta. Yhtiöt voivat siis siirtää verotettavia tulojaan kausiin jolloin verokanta on alhaisempi.

Sundvik tutkii pääasiallisesti miten voittoja manipuloidaan sekä rajoittavia tekijöitä listaamattomissa yhtiöissä. Tulokset näyttävät, että yritykset jaksottavat myyntisaamisiaan ja että ulkopuolinen tilintarkastusapu voi rajoittaa tuloksen ohjausta.

- Aiempi tutkimus on keskittynyt pelkästään listattuihin yrityksiin, joilla on lukemattomia syitä raportoida korkeita voittoja. Pienemmät yritykset kärsivät vähemmän huonosta tuloksesta ja voivat siten helpommin käyttää veromuutoksia hyväkseen verominimoinnissaan, sanoo Sundvik.

Sundvikin mukaan yrityksillä on myös muita verosuunnittelumuotoja käytettävissään. Esimerkiksi tilikauden pituutta voidaan säätää hyödyntääkseen alempaa verokantaa etuajassa. Väitöskirjassaan Sundvik toteaakin, että jaksotettua tuloksen ohjausta esiintyy useammin ennen yhteisöveron alenemista maissa, joissa yhteys tilinpäätös- ja verotussääntöjen välillä on vahva, kuten esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa.

- Vaikka tuloksen ohjauksen rahallinen hyöty yksittäisissä yrityksissä ei ole merkittävä, menetettyjen verotulojen kokonaismäärä voi pahentaa tilannetta maassa joka jo ennestään kärsii huonosta taloudellisesta tilanteesta, Sundvik toteaa.

Dennis Sundvikin laskentatoimen väitöstilaisuus: “Earnings Management in Response to Corporate Tax Rate Changes: Essays on Private Firms”

Aika: 30. syyskuuta 2016, klo 12
Paikka: Festsalen, Svenska Handelshögskolan, Vaasa
Opponentti: Professori Stefan Sundgren, Umeå Universitet
Kustos: Professori Pontus Troberg, Svenska Handelshögskolan

Lisätiedot:

Dennis Sundvik
dennis.sundvik@hanken.fi
Tel. 0505268087 

To the top

19.09.2016: Doctoral thesis: Exchange risk and state-control affect mispricing in the Chinese stock market

Mo Zhang’s doctoral thesis “Essays on mispricing in the Chinese stock market” examines mispricing in the Chinese stock market. In her doctoral thesis, Mo Zhang studies two types of mispricing in the Chinese stock market: dual-class stock price disparity and pricing error in the same class of stocks.

Zhang’s study shows that dual-class stock price disparity in the Chinese stock market can be explained by exchange risk, meaning that, investors are rational and ask for compensation for taking extra risks. However, according to Zhang, heterogeneous beliefs together with the limitations of short selling in the Chinese stock market contributes more in dual-class stock price disparity.

- When the Chinese government lifted the ban on short selling in the Chinese stock market, mispricing decreased significantly, even though the volume of short selling in the Chinese stock market is trivial relative to total trading volume, says Zhang. In her thesis, Zhang also finds that the Chinese stock investors suffer from inflation illusion, i.e. they cannot distinguish between real and nominal interest rates. Consequently, investors tend to overvalue a stock price, when inflation is high, and vice versa.

- State-controlled industries tend to be underestimated more, when mispricing is negative, but to be overvalued less, when mispricing is positive, Zhang adds. Mo Zhang defends her doctoral thesis in Finance: “Essays on mispricing in the Chinese stock market”.

More information: mo.zhang@hanken.fi

Date and time: 23 September 2016 at 12:00
Venue: Assembly Hall, Hanken School of Economics, Vasa
Opponent: Professor George Athanassakos, Ivey Business School of Western University
Custos: Professor Johan Knif, Hanken School of Economics

To the top

19.09.2016: Väitöskirja: Valuuttariski ja valtion valvonta vaikuttavat väärinhinnoitteluun Kiinan osakemarkkinoilla

Mo Zhangin väitöskirja ”Essays on mispricing in the Chinese stock market” tutkii Kiinan osakemarkkinoilla esiintyvää väärinhinnoittelua.

Väitöskirjassaan Mo Zhang tutkii kahta erityyppistä väärinhinnoittelua Kiinan osakemarkkinoilla: kahden osakesarjan välisiä osakekurssieroja ja hinnoitteluvirheitä saman sarjan osakkeissa. Zhangin tutkimus osoittaa, että kahden osakesarjan väliset hintaerot Kiinan osakemarkkinoilla selittyvät valuuttariskillä, eli toisin sanoen sijoittajat toimivat järkevästi ja vaativat hyvitystä suuremmasta riskistä.

Kuitenkin Zhangin mukaan heterogeeniset uskomukset sekä lyhyeksi myynnin eli shorttaamisen rajoitukset Kiinan osakemarkkinoilla vaikuttavat kahden osakesarjan välisiin hintaeroihin vielä enemmän. – Kun Kiinan hallitus vapautti lyhyeksi myynnin kiinalaisilla osakemarkkinoilla, väärinhinnoittelu lisääntyi huomattavasti siitä huolimatta, että Kiinan osakemarkkinoilla lyhyeksi myynti on hyvin pienimuotoista koko osakevaihtoon suhteutettuna, sanoo Zhang.

Väitöskirjassaan Zhang myös osoittaa, että kiinalaiset osakesijoittajat kärsivät inflaatioharhasta: he eivät kykene erottamaan todellista ja nimellistä korkokantaa. Tämän seurauksena sijoittajat tapaavat ylihinnoitella osakkeet inflaation ollessa korkealla ja päinvastoin. – Valtion valvoman teollisuuden osakkeita aliarvioidaan enemmän kun kyseessä on negatiivinen väärinhinnoittelu, mutta yliarvioidaan vähemmän positiivisessa väärinhinnoittelussa, Zhang lisää.

Mo Zhangin talouden alan väitöstilaisuus: "Esseitä väärinhinnoittelusta Kiinan osakemarkkinoilla".

Lisätietoja: mo.zhang@hanken.fi

Aika: 23. syyskuuta 2016 klo 12:00
Paikka: Juhlasali, Hanken, Vaasa
Opponentti: Professori George Athanassakos, Ivey Business School of Western University
Kustos: Professori Johan Knif, Hanken 

To the top

08.09.2016: Hanken publishes guidelines for open research

Openness is one of the key principles in science and research. Hanken has now published guidelines for open research.

In line with an EU-level decision on open research, Hanken School of Economics has now published guidelines and recommendations for how Hanken researchers can promote openness in their research. These guidelines are in accordance with Hanken’s profile as a research-based, international business school that promotes openness, social responsibility, integrity and high quality in all its activities.

- Since Hanken is largely state funded, it is only reasonable that the public gets access to our research results, says Dean of Research Timo Korkeamäki. Through increased openness, our researchers can get more feedback from the non-academic community, which in turn can create new research ideas, particularly such of societal interest.

Assistant professor Mikael Laakso states that the EU has worked intensively to facilitate open science within its member countries. Last summer a key decision was made to achieve full open access to all published scientific articles in all member countries by the year 2020.

- Hanken has now taken the important step in making its research more visible and accessible to anyone, which benefits both academics all over the world as well as society at large, says Laakso.

The most evident forms of open research are open publishing of research results (Open Access), open research data (Open Data) and open research methods (e.g. Open Source). Open research promotes the societal impact of science and research, as well as creating new forms of collaboration and innovations.

More information:

Timo Korkeamäki
Dean of Research
timo.korkeamaki@hanken.fi
040 352 1308

Read more about the guidelines here »

To the top

08.09.2016: Hanken julkaisee ohjeet avoimelle tieteelle

Avoimuus on tieteen ja tutkimuksen keskeisiä periaatteita. Hanken on nyt julkaissut avoimen tieteen ohjeensa.

EUn avoimen tieteen päätöksen mukaisesti, Hanken on julkaissut tutkijoilleen ohjeet ja suositukset siitä, miten he voivat edistää avoimuutta omassa tutkimuksessaan. Hankenin profiilin mukaisesti, ohjeet tavoittelevat avoimuutta , yhteisövastuullisuutta, rehellisyyttä ja korkeaa laatua.

- Valtion rahoittaessa suurinta osaa Hankenin toiminnasta, on enemmän kuin kohtuullista, tutkimustuloksemme ovat suuren yleisön saatavilla, , sanoo vararehtori Timo Korkeamäki.

- Avoimen tieteen kautta tutkijamme voivat saada enemmän palautetta ei-akateemiselta yhteisöltä, mikä puolestaan voi synnyttää uusia tutkimusideoita, varsinkin sellaisia jotka ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä, Korkeamäki lisää.

Tutkijatohtori Mikael Laakso toteaa, että EU on pitkäjänteisesti tehnyt työtä avoimen tieteen edistämiseksi jäsenmaissa. Viime kesänä EU teki päätöksen jonka tavoitteena on, että jäsenmaissa tuotetut tutkimusartikkelit olisivat täysin avoimesti saatavilla vuodesta 2020 alkaen.

- Hanken on nyt ottanut tärkeän askeleen kohti avoimen tieteen edistämistä, lisäten sen näkyvyyttä ja saatavuutta, näin liittyen osaksi suurempaa liikettä, jotta sekä yhteiskunta että tutkijat maailman ympäri hyötyisivät entistä enemmän tieteen edistyksistä, sanoo Laakso.

Avoimen tieteen näkyvimmät muodot ovat tutkimustulosten avoin julkaisu (Open Access), avoin tutkimustieto (Open Data) ja avoimet tutkimusmenetelmät (t.ex. Open Source). Avoin tiede edistää tieteen ja tutkimuksen yhteiskunnallista vaikutusta sekä kehittää uusia yhteistyömenetelmiä ja innovaatioita.

Lisätiedot:

Timo Korkeamäki
Vararehtori
timo.korkeamaki@hanken.fi
040 352 1308

Lue lisää ohjeista (ruotsiksi) »

To the top

02.09.2016: Hanken’s Rector Karen Spens calls for diversity: Big is not always beautiful!

In her speech on the opening of the academic year, Hanken’s Rector Karen Spens commented on the increased pressure towards bigger university units, by emphasising that small can be beautiful as well.

According to Rector Karen Spens, all universities in Finland cannot be put in the same mold, but states that the university sector benefits from diversity. Spens thus takes a stand against the recommendations made by professor Bengt Holmström, Sixten Korkman and Vesa Vihriälä, managing director of ETLA (Research Institute of the Finnish Economy) in a report made for Minister of Finance Petteri Orpo.

- We do need a clear division of responsibility as regards activities and focus. However, we cannot automatically assume that big units are the only and best solution, Spens points out.

Spens points to Hanken as a perfect example of a small unit, that is both productive and that effectively conducts research and education of high quality.

- Studies made by e.g. The Academy of Finland states that Hanken is the most productive university in Finland and has the highest impact. In addition, our students are the fastest to graduate in Finland, Spens says.

The tight collaboration Hanken has with the business community as well as the vast support donors have shown Hanken, proves that Finland benefits from a small and flexible business school, that quickly can respond to changes in and demands from the environment. Hanken alumni also place well on both the Finnish and international labour markets.

- The quality in Hanken’s operations is emphasized in the fact that we have achieved all the three most prestigious international accreditations (EQUIS, AMBA and AACSB) and thus belong to the one per cent of universities world-wide with this status. Hanken’s research is also ranked fifth in the world, measured by citation rate, Spens emphasises.

Spens wants to bring forward Hanken’s international profile and the positive impact it has on the image of Finland. She emphasises this profile by having her speech at the opening of the academic year in both Swedish and English, for the first time in Hanken’s history.

More information:

Nina Olin, Director external relations and communication +358 40 3521 213 nina.olin@hanken.fi 

Read the entire speech of the Opening of the Academic Year: »

To the top

02.09.2016: Hankenin rehtori Karen Spens peräänkuuluttaa monimuotoisuutta: Suuri ei aina ole parasta!

Lukuvuoden avajaisissa pitämässään puheessaan rehtori Karen Spens kommentoi halua luoda suuria korkeakouluyksiköitä painottamalla, että myös pieni voi olla kaunista.

Rehtori Karen Spensin mukaan kaikkia Suomen yliopistoja ei voida valaa samaan muottiin. Päinvastoin, yliopistosektorille monimuotoisuus tekee hyvää. Näin Spens otti kantaa professori Bengt Holmströmin, Sixten Korkmanin sekä ETLAn toimitusjohtaja Vesa Vihriälän valtiovarainministeri Petteri Orpolle laatiman muistion sisältämiin ehdotuksiin.

- Toki tarvitsemme selkeän työnjaon mitä tulee toimintaan ja fokukseen. Mutta emme voi automaattisesti olettaa, että suuret yksiköt ovat ainoa ja paras ratkaisu, Spens toteaa.

Spensin mukaan Hanken on täydellinen esimerkki pienestä yksiköstä, joka on tuottava ja joka tehokkaasti tekee korkealaatuista tutkimusta ja koulutusta.

- Mm. Suomen Akatemian teettämässä tutkimuksessa Hanken on Suomen sekä tuottavin että vaikuttavin yliopisto. Lisäksi opiskelijamme suorittavat opintonsa nopeimmin Suomessa, sanoo Spens.

Yrityselämän kanssa tehtävät tiivis yhteistyö sekä mittavat lahjoitukset osoittavat, että Suomessa on tarve pienelle ja itsenäiselle kauppakorkeakoululle, joka ketterästi pystyy vastaamaan haasteisiin ja vaatimuksiin. Lisäksi Hankenin alumnit sijoittuvat hyvin sekä kansallisille että kansainvälisille työmarkkinoille.

- Hankenin saamat kolme kansainvälisesti vaikuttavinta akkreditointia (EQUIS, AACSB ja AMBA) toimivat todisteena Hankenin toimintojen korkeasta kansainvälisestä laadusta. Akkreditointien myötä Hanken kuuluu yhteen prosenttiin maailman yliopistoista, joilla tämä kolmoisakkreditointi on. Lisäksi Hankenin tutkimus on rankattu maailman viidenneksi korkeimmaksi viittausindeksien perusteella, Spens painottaa.

Spens haluaa tuoda esille Hankenin kansainvälistä profiilia sekä sen myönteisestä vaikutusta koko Suomi-kuvaan. Spens korosti tätä pitämällä Hankenin lukuvuoden avajaispuheensa ensimmäistä kertaa Hankenin historiassa sekä ruotsiksi että englanniksi.

Lisätietoja antaa:

Nina Olin, yhteys- ja viestintäjohtaja +358 40 3521 213 nina.olin@hanken.fi 

Lue koko rehtorin puhe tästä: »

To the top

01.09.2016: Hanken begins its’ 108th academic year with a one-million-euro donation from the Erling-Persson Family Foundation

During the opening of the 108th academic year of Hanken School of Economics, Rector Karen Spens published a one-million-euro donation from the Erling-Persson Family Foundation.

As a result of the donation from the Swedish Erling-Persson Family Foundation, the fundraising campaign HANKEN RETURNS has now raised over 6 500 000 euro. This is the foundation’s second donation to Hanken.

- We have observed how well Hanken has administered raised funds and the effects of this. The results show that donations to the university have direct effects on both education and research, as well as on the society at large. Research and development are absolutely crucial for the future of countries, and with this donation we hope to contribute to continued progress, says the Chairman of the Foundation, Stefan Persson.

The Foundation’s motivation follows the main points of the speech held by Rector Karen Spens during the Opening of the Academic Year at Hanken.

- Great changes and challenges stand before the universities of the future. Collaboration in terms of both research and education is needed to face and tackle these challenges. With the help of innovative thinking and entrepreneurial spirit, we can also contribute to getting Finland back on its feet, Rector Spens pointed out in her speech.

According to Rector Spens, universities have to find complementary sources of funding to support their activities.

- It is with great joy and gratitude that Hanken accepts this significant donation from the Erling-Persson Family Foundation. We feel both humble and honoured to receive this donation, which demonstrates trust in Hanken, says Rector Karen Spens.

The Erling-Persson Family Foundation was established in 1999 in memory of Erling Persson and his many achievements. The economic base of the Foundation lays in donations from Stefan Persson, Chairman of H&M. The foundation supports economic and medical research as well as projects that promote the development and wellbeing of children and young people.

The fundraising campaign HANKEN RETURNS will continue until 30 June 2017 and has, with this donation included, so far raised more than 6,5 million euro. The aim of the campaign is to secure Hanken’s unique position as Finland’s only independent business school.

For more information, please contact Head of Fundraising and Donor Relations Camilla Wardi,  camilla.wardi@hanken.fi, tel. +358 (0)40-560 59 64.

To the top

01.09.2016: Hanken aloitti 108. lukuvuotensa miljoonalahjoituksella Familjen Erling-Persson -säätiöltä

Lukuvuoden avajaisten yhteydessä Hankenin rehtori Karen Spens julkaisi miljoonan euron suuruisen lahjoituksen Familjen Erling-Persson –säätiöltä.

Familjen Erling-Persson –säätiön lahjoituksen myötä varainhankintakampanja HANKEN RETURNS on tähän asti kerännyt yli 6 500 000 euroa. Lahjoitus on säätiön toinen Hankenille.

- Olemme tarkkailleet kuinka menestyksekkäästi Hanken on hallinnoinut kerättyjä varoja sekä niillä aikaan saatuja tuloksia. Tämän perusteella on selvää, että yliopistolle lahjoitetuilla varoilla on suora vaikutus niin opetukseen ja tutkimukseen, kuin myös yhteiskuntaan yleisesti. Tutkimus ja kehitys ovat ehdottomasti keskeisessä roolissa tulevaisuuden kannalta, ja tämän lahjoituksen myötä toivomme tukevamme tulevaa edistystä, sanoo säätiön puheenjohtaja Stefan Persson.

Säätiön perustelu kiinnittää huomiota kehityskohtiin, joista Hankenin rehtori Karen Spens puhui lukuvuoden avajaispuheessaan.

- Tulevaisuuden yliopistoja odottavat suuret muutokset ja haasteet. Selviytyäksemme näistä, meidän on tehtävä yhteistyötä sekä tutkimuksen että opetuksen saralla. Innovatiivisen ajattelun ja yrittäjähenkisyyden avulla voimme myös saada Suomen takaisin jaloilleen, alleviivasi rehtori Spens puheessaan.

Rehtori Spensin mukaan yliopistojen on löydettävä täydentäviä tulonlähteitä toimintansa turvaamiseksi.

- Hanken vastaanottaa tämän merkittävän lahjoituksen Familjen Erling-Persson –säätiöltä ilolla ja suurella kiitollisuudella. Olemme nöyriä ja ylpeitä lahjoituksen osoittamasta luottamuksesta Hankenia kohtaan, toteaa rehtori Karen Spens.

Familjen Erling-Persson –säätiö (Familjen Erling-Perssons Stiftelse) perustettiin vuonna 1999 Erling Perssonin muistoksi. Säätiön rahoitus perustuu Stefan Perssonin, mm. H&M:n hallituksen puheenjohtaja, lahjoituksiin, ja säätiö tukee talous- ja lääketieteellisten tutkimusten lisäksi myös lasten ja nuorten hyvinvointia ja kehitystä tukevia projekteja. 

Varainhankintakampanja HANKEN RETURNS jatkuu 30.6.2017 asti ja on tämän lahjoituksen myötä kerännyt yli 6,5 miljoonaa euroa. Kampanjan tavoitteena on vahvistaa korkeakoulun pääomaa ja turvata Hankenin ainutlaatuinen asema maan ainoana itsenäisenä kauppakorkeakouluna.

Lisätietoja antaa varainhankintapäällikkö Camilla Wardi, 
camilla.wardi@hanken.fi, puh. 040-560 59 64.

To the top

23.08.2016: Hanken releases book on practical tools for humanitarians

Hanken’s Rector Karen Spens has, in collaboration with Hanken researchers Gyöngyi Kovacs and Ira Haavisto written and published a new book on practical supply chain management tools for humanitarians.

The book “Supply Chain Management for Humanitarians, Tools for Practice” provides in-depth insight into the management of supply chains in the context of humanitarian logistics. This accessible and practical book considers humanitarian logistics from both a strategic and an operational perspective. The overarching theme is collaboration and coordination, hence tackling one of the biggest challenges in the humanitarian community.

- The book goes through various crisis situations and disasters from a logistical perspective and provides a wide range of case studies from leading organisations such as Oxfam, UNICEF as well as the International Federation of Red Cross and the Red Crescent Societies, says Professor Gyöngyi Kovács.

The book provides a practical guide to humanitarian logistics.

 

 

Sypply Chain Management for Humanitarians.jpg

 

Dr Ira Haavisto is Director of the HUMLOG Institute. She is Co-editor in Chief of The Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management (JHLSCM) and teaches supply chain management and social responsibility at Hanken.

Professor Gyöngyi Kovács is the Erkko Professor in Humanitarian Logistics and Head of Supply Chain Management and Social Responsibility at Hanken. She has published widely in humanitarian logistics and sustainable supply chain management.

Professor Karen Spens is the Rector of Hanken as well as Professor of Supply Chain Management. She has published extensively in logistics and supply chain management, particularly in health care and humanitarian supply chains.

You can order the book here »

More information:
Gyöngyi Kovács
kovacs@hanken.fi
Tel: +358 40 3521241

To the top

23.08.2016: Hanken julkaisee kirjan humanitaarisen logistiikan käytännöistä

Ruotsinkielisen kauppakorkeakoulun Hankenin rehtori professori Karen Spens sekä tutkijat Ira Haavisto ja Gyöngyi Kovács ovat julkaisseet yhdessä kirjan humanitaarisen logistiikan käytännön työkaluista.

“Supply Chain Management for Humanitarians, Tools for Practice” - kirja tarjoaa syvällisen analyysin toimitusketjujen hallintaan humanitaarisen logistiikan näkökulmasta.

Helposti lähestyttävä ja käytännöllinen kirja tarkastelee humanitaarista logistiikkaa sekä strategisesta että operatiivisesta näkökulmasta. Kirjan teemoina ovat yhteistyö ja koordinointi, jotka myös ovat humanitaarisen yhteisön kaksi suurinta haastetta.

- Kirja käsittelee erilaisia kriisitilanteita ja katastrofeja logistisesta näkökulmasta sekä nostaa esille useita esimerkkejä alan johtavista organisaatioista kuten Oxfamista, UNICEF:sta sekä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistyksestä, kertoo professori Gyöngyi Kovács.

Kirja toimii käytännön oppaana humanitaariseen logistiikkaan.

 

Sypply Chain Management for Humanitarians.jpg

KTT Ira Haavisto on HUMLOG instituutin johtaja. Hän on toinen “The Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management (JHLSCM)” – lehden päätoimittajista ja opettaa toimitusketjujen hallintaa sekä yhteiskuntavastuuta Hankenilla.

Professori Gyöngyi Kovács on humanitaarisen logistiikan Erkko-professori ja toimitusketjujen hallinnan sekä yhteiskuntavastuun ainevastaava Hankenilla. Hän on julkaissut laajasti humanitaarisesta logistiikasta sekä kestävästä toimitusketjun hallinnasta.

Professori Karen Spens on ruotsinkielisen kauppakorkeakoulun Hankenin rehtori sekä toimitusketjun hallinnan professori. Hän on julkaissut laajasti logistiikasta ja toimitusketjun hallinnasta, erityisesti terveydenhuollosta ja humanitaarisista toimitusketjuista.

Kirjan voi tilata täältä »

Lisätietoja:
Gyöngyi Kovács
kovacs@hanken.fi
Tel: +358 40 3521241

To the top