Språkvalet

Läs informationen om språkvalet nedan före du gör ditt val på Oili-blanketten i samband med läsårsanmälan. Notera att den här sidan bäst läses på en fullstor skärm.

Under ditt första studieår läser du engelska och ett annat främmande språk, 6 studiepoäng i vardera språket.

Alla nya studerande anmäls automatiskt till engelskan (Business Communication) under det första året. Om du inte läst engelska tidigare ska du kontakta studiebyrån (studieinfo@hanken.fi) genast efter att du mottagit din studieplats.

Det andra främmande språket kan antingen vara ett språk som du redan studerat tidigare och nu vill fortsätta med på en högre nivå, eller en nybörjarkurs i något av Hankens språk som du är intresserad av. Välj det andra språkets nivå enligt dina förkunskaper (se tabellen nedan) och enligt den studieort som du blivit antagen till.

Du som gått i skola på finska ska förutom engelskan fortsätta studierna i ett språk som du läst tidigare för att kunna koncentrera dig på studierna på svenska, och inte välja ett nytt språk som ditt andra främmande språk.

Läsordningen under det första studieåret bygger på språkvalet, så det är viktigt att du meddelar ditt val och håller dig till det!

HELSINGFORS: VAL AV FRÄMMANDE SPRÅK (utöver engelska) för första läsåret

Eftersom en del av språkgrupperna kan bli fulla ska du för säkerhets skull ange två olika språk, ifall du inte ryms med i det språk du helst vill studera. Gör valet i samband med din läsårsanmälan.

SPRÅK

DINA FÖRKUNSKAPER

KURSNAMN

FRANSKA

Inga förkunskaper, nybörjarkurs

Français I

 

3-5 kurser i gymnasiet eller motsvarande kunskaper, ej franska i studentexamen

Français II

 

6 eller fler kurser i gymnasiet eller motsvarande kunskaper, franska i studentexamen

Français III

RYSKA

Inga förkunskaper, nybörjarkurs

Ryska I A

  Gymnasiets korta kurs eller motsvarande kunskaper Ryska I B
  Gymnasiets långa kurs eller motsvarande kunskaper  Ryska II A
  Gymnasiets långa kurs eller motsvarande kunskaper  Ryska II B
  Tidigare studier i ryska, startnivå CEFR A2.1  Ryska III A

SPANSKA

Inga förkunskaper, nybörjarkurs

Español I

 

Spanska I eller motsvarande kunskapsnivå

Español II

TYSKA

Inga förkunskaper, nybörjarkurs

Deutsch I A

  1-2 kurser i gymnasiet/grundskolan eller motsvarande kunskaper Deutsch I B
 

3-5 kurser i gymnasiet/grundskolan eller motsvarande kunskaper, ej tyska i studentexamen 

Deutsch II

 

6 eller fler kurser i gymnasiet/grundskolan eller motsvarande kunskaper, tyska i studentexamen

Deutsch III

 

Den slutgiltiga gruppindelningen för tyskan görs efter ett nivåtest i tyska i samband med introduktionsdagarna.

 

VASA: VAL AV FRÄMMANDE SPRÅK (utöver engelska) för första läsåret

Eftersom en del av språkgrupperna kan bli fulla ska du för säkerhets skull ange två olika språk, ifall du inte ryms med i det språk du helst vill studera. Gör valet i samband med din läsårsanmälan.

SPRÅK

DINA FÖRKUNSKAPER

VÄLJ DENNA KURS

SPANSKA

Inga förkunskaper, nybörjarkurs

Español I

  Spanska I eller motsvarande kunskapsnivå Español II

TYSKA

Inga förkunskaper, nybörjarkurs

Deutsch I A

 

1-2 kurser i gymnasiet/grundskolan eller motsvarande kunskaper

Deutsch I B
  3-5 kurser i gymnasiet/grundskolan eller motsvarande kunskaper, ej tyska i studentexamen Deutsch II

 

6 eller fler kurser i gymnasiet/grundskolan eller motsvarande kunskaper, tyska i studentexamen

Deutsch III

 

Den slutgiltiga gruppindelningen görs efter ett nivåtest i tyska i samband med introduktionsdagarna.