Serviceavbrott Februari: Shibboleth, Moodle m.fl. system

Date
Place:
Helsinki ,
Vaasa
Månatligt servicefönster för IT-tjänster såsom Shibboleth, Moodle. Under avbrottet är tjänsterna dåligt eller inte alls tillgängliga.