Food Innovation

Food innovation är ett av CERS forsknings- och utvecklingsområden. Tillsammans med livsmedelsindustrin utvecklar CERS nya verksamhets- och servisstrategier. Ett projekt inom detta område är Projekt Lyftkraft.

Food Innovation on yksi CERSin tutkimus- ja kehitysalueista. CERS tutkii ja kehittää asiakaslähtöisiä toimintamalleja ja palvelustrategioita yhteistyössä elintarviketeollisuuden kanssa. Yksi Food Innovation -hankkeista on Lyftkraft-projekti.

Food Innovation is one of CERS 'research and development areas. CERS’ focus is on customer-oriented operating models and service strategies in cooperation with the food industry. One of the Food Innovation projects is the Lyftkraft project.

Projektet Lyftkraft arbetar med att skapa ett konsumtionsdrivet affärsnätverk i Österbottens växthuskluster, genom bättre samarbete mellan växthusodlare, grönsakspackerier, rådgivare, logistik, handel och konsument samt ökad förståelse om efterfrågestyrd och kundorienterad produktion.

Genom ett starkare konsumentfokus och förståelse om mat trender, konsumenters attityder till inhemska produkter, samt konsumenters vardag i relation till mat och matkonsumtion syftar projekten till att skapa nya attityder och aktivitetsmönster hos aktörerna i hela värdekedjan.

 

Projektin tarkoitus on luoda kuluttajalähtöinen kauppaverkosto Pohjanmaan kasvihuoneklusterissa parantamalla yhteistyötä kasvihuoneviljelijöiden, pakkaamojen, neuvonantajien, logistiikan, kaupan ja kuluttajien kesken sekä syventää ymmärrystä kysyntälähtöisestä ja asiakasta myötäilevästä tuotannosta.

Ruokatrendejä tiedostamalla ja syventämällä ymmärrystä kuluttajan asenteista kotimaiseen tuotantoon sekä suhtautumisesta ruoankulutukseen Lyftkraft-projektin tavoite on luoda uusia ajatus- ja toimintamalleja koko arvoketjuun, kasvihuoneesta lautaselle.  Projektiin osallistuu viljelijöitä, kaupan edustajia, pakkaamoja sekä tutkijoita.

 

The purpose of project Lyftkraft is to create a consumer-oriented trade network in the Ostrobothnian greenhouse cluster by improving cooperation between greenhouse growers, packaging houses, advisors, logistics, and consumers, and to deepen the understanding of demand-driven and customer-friendly production.

The aim of the Lyftkraft project is to create new models of thought and actions throughout the value chain, from the greenhouse to the plate. Increasing awareness of food trends, deepening our understanding of consumer attitudes towards domestic production and mindset towards food consumption and in the process involving greenhouse growers, trade representatives, packaging houses and researchers.