Food Innovation

Food innovation är ett av CERS forsknings- och utvecklingsområden. Tillsammans med livsmedelsindustrin utvecklar CERS nya verksamhets- och servisstrategier. Ett projekt inom detta område är Projekt Lyftkraft.

Food Innovation on yksi CERSin tutkimus- ja kehitysalueista. CERS tutkii ja kehittää asiakaslähtöisiä toimintamalleja ja palvelustrategioita yhteistyössä elintarviketeollisuuden kanssa. Yksi Food Innovation -hankkeista on Lyftkraft-projekti.

Projektet Lyftkraft arbetar med att skapa ett konsumtionsdrivet affärsnätverk i Österbottens växthuskluster, genom bättre samarbete mellan växthusodlare, grönsakspackerier, rådgivare, logistik, handel och konsument samt ökad förståelse om efterfrågestyrd och kundorienterad produktion.

Genom ett starkare konsumentfokus och förståelse om mat trender, konsumenters attityder till inhemska produkter, samt konsumenters vardag i relation till mat och matkonsumtion syftar projekten till att skapa nya attityder och aktivitetsmönster hos aktörerna i hela värdekedjan.

 

Projektin tarkoitus on luoda kuluttajalähtöinen kauppaverkosto Pohjanmaan kasvihuoneklusterissa parantamalla yhteistyötä kasvihuoneviljelijöiden, pakkaamojen, neuvonantajien, logistiikan, kaupan ja kuluttajien kesken sekä syventää ymmärrystä kysyntälähtöisestä ja asiakasta myötäilevästä tuotannosta.

Ruokatrendejä tiedostamalla ja syventämällä ymmärrystä kuluttajan asenteista kotimaiseen tuotantoon sekä suhtautumisesta ruoankulutukseen Lyftkraft-projektin tavoite on luoda uusia ajatus- ja toimintamalleja koko arvoketjuun, kasvihuoneesta lautaselle.  Projektiin osallistuu viljelijöitä, kaupan edustajia, pakkaamoja sekä tutkijoita.