Utgående fakturering från Hanken

Ekonomiavdelningen sköter centrerat om faktureringen på Hanken, av enheterna är det endast Biblioteket som har rätt att själv fakturera. Faktureringen sker i Rondo och största delen av fakturorna skickas ut elektroniskt av Itella.

Enheterna som inte fakturerar själv fyller i nedanstående faktureringsunderlag eller om det är frågan om flera fakturor en lista som innhåller samma uppgifter som finns i faktureringsunderlaget. Underlaget skickas tillsammans med eventuella bilagor till ekonomiavdelningen ekonavd@hanken.fi. Var noga med att fylla i alla uppgifter på faktureringsunderlaget!

 

För tilläggsinformation kontakta Marina Kristjankoon på ekonomiavdelningen, marina.kristjankroon@hanken.fi.

fakturering fakturor