Mervärdesskatt

Mervärdesskatt

Information om mervärdesskatten (moms)

Universitetens basverksamhet är enligt lag skattefri och universiteten får kompensation för den betalda mervärdesskatten av Undervisnings- och kulturministeriet.

Mervärdesskatten som ersätts universiteten kostnadsförs enligt nettometoden. Detta betyder att de löpande utgifterna kostnadsförs till sitt nettobelopp och momsen bokförs som fordran på Undervisnings- och kulturministeriet.

Högskolan får inte kompensation för mervärdesskatt på kostnader som hänför sig till externa projekt om finansiären betalar kostnadens moms (t.ex. Finlands Akademi). Högskolan får inte heller kompensation för mervärdesskatt på kostnader som gäller verksamhet som finansierats med donationsmedel (gäller även donationer från Stiftelsen SHH). I dessa fall kommer mervärdesskatten att bli en slutlig kostnad för högskolan.

De bokningar som mervärdesskatten kräver görs på Hanken med hjälp av momskoder. Alla intäkter och kostnader, med undantag av de transaktioner som har med löner att göra, bokas med momskoder. Bokföringssystemet utför sedan beskattningsberäkningarna enligt de valda momskoderna. Se närmare information i konteringsanvisningarna.

För tilläggsinformation kontakta ekonomiavdelningen Henrik Damström, henrik.damstrom@hanken.fi eller Helena Nyman, helena.nyman@hanken.fi.