Servicecentret Pave

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till Servicecentret Pave, som administrerar en del av Hankens ekonomiförvaltning.

Kontaktuppgifter till Servicecentret Pave

Servicecentret Pave administrerar en del av Hankens ekonomiförvaltning, Pave ansvarar bl.a. för

  • Rondo, Hankens applikation för administrering av inköpsfakturor, helpdesk: rondo@aalto.fi
  • M2, Hankens applikation för administrering av arbetsresor och kostnadsersättningar, kontaktperson Birgitta Kaipanen tel. 050-5924194, helpdesk: m2@aalto.fi
  • helpdesk: loner-hanken@aalto.fi

Adress: Pave, PL 15800, 00076 Aalto University

Paves tidtabell