Press Releases Archive October-December 2017

Press releases in Swedish can be found by changing the language to Swedish.

20.12.2017: Helsinki Graduate School of Economics gains several new professorships

Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) will gain new professorships funded by the Bank of Finland and the VATT Institute for Economic Research, which is governed by the Ministry of Finance.

The Helsinki GSE, an economics graduate school and research unit that will begin operating in the autumn of 2018, gains several new professorships that will extensively contribute to their fields of research.

The Helsinki GSE will be established by Aalto University, the Hanken School of Economics and the University of Helsinki and its objectives are to compete with the world’s leading economics units in attracting researchers and students, to provide a setting for high-level Bachelor’s and Master's degree programmes and to offer high-quality doctoral education and research on the central fields of economics.

The unit’s financing base has gained a good start

The Bank of Finland will fund a macroeconomics professorship for Helsinki GSE to support research and education in this nationally crucial field.

‘The new research unit will support Finnish macroeconomics expertise and thus contribute to our capability for realising high-grade economic analysis in Finland. For the Bank of Finland, supporting the unit is an investment in the future. It is a means of securing the availability and know-how of Finnish financial policy experts’, explains Erkki Liikanen, Governor of the Bank of Finland.

The Ministry of Finance-governed VATT Institute for Economic Research will participate in funding two Helsinki GSE professorships. The intended focus of the shared professorships is on VATT’s research themes of economics, particularly on public finance.

‘As part of the Helsinki GSE project and as continuation to prior collaboration, VATT and the University of Helsinki are recruiting a public finance professor. VATT has funding in the state budget for realising shared professorships and it can start negotiations with the universities in early 2018’, tells Martti Hetemäki, Permanent Secretary of the Ministry of Finance.

The Ministry of Education and Culture and the founding universities will negotiate Helsinki GSE’s strategic funding during the spring of 2018.

‘It is apparent that the scope of Finnish top economic research needs to be extended’, states Anita Lehikoinen, Permanent Secretary of the Ministry of Education and Culture. ‘The Helsinki GSE serves as a fine example of universities’ ability to react to the research- and expertise-related needs of public finance. The Ministry of Education and Culture along with the founding universities are committed to supporting the Helsinki GSE’s operation financially as well.’

The Helsinki GSE’s three founding universities will budget at least a total of four new professorships in the field of economics. The Helsinki GSE will also collect funds in the form of private sector donations.

More extensive opportunities for students and a solid foundation for research collaboration

Once the Helsinki GSE has begun to operate in its full capacity by 2022, there will be approximately 50 % more masters and twice as many doctors graduating from the universities in the Helsinki metropolitan area than today.

‘High-level education will produce skilful researchers and ensure an internationally competitive research environment that will attract top researchers around the world. These important investments enable us to build this kind of environment in Finland, and simultaneously to answer the society’s increasing call for top experts in the field of economics’, says Jukka Kola, Rector of the University of Helsinki.

'Founding the Helsinki GSE is an essential and necessary action that contributes to Finland’s success: both the public finance and the private sector need international-grade research and experts', comments Ilkka Niemelä, President of Aalto University.

‘The Helsinki GSE will expand the opportunities to study economics and lay a solid foundation for collaborative research. Through collaboration, we will be able to significantly improve our international competitiveness’, says Karen Spens, Rector of Hanken.

The boards of the founding universities have accepted the establishing of the unit and the universities’ rectors will sign the Helsinki GSE Treaty during December 2017. The academic director and the board of the Helsinki GSE will be elected in early 2018. The unit’s operation will begin in the autumn of 2018 as the Helsinki GSE doctoral programme and PhD-oriented Research Master programme will start.

Further information:
Rector Jukka Kola, University of Helsinki, tel. +358 2941 22211
Professor Topi Miettinen, Hanken, tel. +358 40 3521 406
President Ilkka Niemelä, Aalto University, tel. +358 50 452 4690

To the top

20.12.2017: Helsinki Graduate School of Economics vahvistuu useilla uusilla professuureilla

Suomen Pankki ja valtiovarainministeriön alainen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT rahoittavat yhteensä kolmea uutta professuuria tulevaan Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) -yksikköön. Yksikön akateeminen johtaja ja johtokunta valitaan ensi vuoden alussa.

Syksyllä 2018 aloittava taloustieteen tutkijakoulu ja tutkimusyksikkö, Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE), saa useita uusia professuureja, jotka vahvistavat laajasti alansa tutkimusta.

Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Svenska Handelshögskolanin valmisteleman Helsinki GSE:n tavoitteena on kisata tutkijoista ja opiskelijoista maailman huippua edustavien taloustieteen yksiköiden kanssa, tarjota jota puitteet korkeatasoiselle kandi- ja maisterikoulutukselle sekä tuottaa laadukasta tohtorikoulutusta ja tutkimusta keskeisillä taloustieteen osa-alueilla.

Yksikön rahoituspohja hyvällä alulla

Suomen Pankki rahoittaa Helsinki GSE:n makrotaloustieteen professuurin vahvistamaan tämän kansallisesti tärkeän alueen tutkimusta ja opetusta.

“Uusi tutkimusyksikkö tulee vahvistamaan suomalaista makrotaloustieteen osaamista, ja siten se osaltaan varmistaa mahdollisuudet tehdä korkealaatuista talouspoliittista analyysia Suomessa. Suomen Pankin kannalta yksikön tukeminen on sijoitus tulevaisuuteen. Sen avulla voidaan turvata kotimaisten rahapolitiikan taitajien korkea laatu ja saatavuus”, Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen sanoo.

Valtiovarainministeriön alainen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT osallistuu kahden Helsinki GSE:n professuurin rahoittamiseen. Yhteisprofessuurit on tarkoitus perustaa VATT:n tutkimusteemoihin kuuluville taloustieteen aloille, erityisesti julkistalouteen.

”Osana Helsinki GSE -hanketta ja jatkona jo aiemmalle yhteistyölle Valtion taloudellisella tutkimuskeskuksella on yhdessä Helsingin yliopiston kanssa menossa julkisen talouden professuurin täyttö. VATTille on varattu valtion talousarvioon rahoitusta yhteisprofessuurien toteuttamiseen, josta VATT voi aloittaa neuvottelut yliopistojen kanssa vuoden 2018 alussa", valtiosihteeri Martti Hetemäki valtiovarainministeriöstä sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä perustajayliopistot neuvottelevat kevään 2018 aikana Helsinki GSE:n strategisesta rahoituksesta.

“On olemassa ilmeinen tarve suomalaisen taloustieteellisen tutkimuksen kärjen laventamiseen”, sanoo kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. “Helsinki GSE toimii hyvänä esimerkkinä yliopistojen kyvystä reagoida yksityisen ja julkisen talouden tutkimus- ja osaamistarpeisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä perustajayliopistot ovat sitoutuneet tukemaan myös taloudellisesti Helsinki GSE:n toimintaa.”

Helsinki GSE:n kolme perustajayliopistoa budjetoivat itse yhteensä vähintään neljä uutta professuuria taloustieteen alalle. Helsinki GSE kerää myös yksityiseltä sektorilta lahjoitusvaroja.

Entistä laajempia opintomahdollisuuksia ja vahva pohja tutkijayhteistyölle

Kun Helsinki GSE toimii täydessä laajuudessaan vuoteen 2022 mennessä, pääkaupunkiseudun yliopistoista valmistuisi taloustieteen maistereita noin puolet nykyistä enemmän ja tohtoreita lähes kaksinkertainen määrä.

”Korkealaatuinen koulutus tuottaa osaavia tutkijoita ja varmistaa kansainvälisesti kilpailukykyisen tutkimusympäristön, joka houkuttelee huippututkijoita ympäri maailmaa. Näillä tärkeillä panostuksilla voimme tällaista ympäristöä yhdessä Suomeen rakentaa ja samalla vastata yhteiskunnan kasvavaan tarpeeseen taloustieteen huippuosaajista”, sanoo Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola.

”Helsinki GSE:n perustaminen on keskeinen ja tarpeellinen teko Suomen menestyksen rakentamisessa: sekä julkistalous että yksityinen sektori tarvitsevat kansainvälisen tason tutkimusta ja asiantuntijoita”, rehtori Ilkka Niemelä Aalto-yliopistosta sanoo.

”Helsinki GSE laajentaa taloustieteiden opintomahdollisuuksia ja luo vahvan pohjan tutkijayhteistyölle. Yhteistyön kautta voimme parantaa kansainvälistä kilpailukykyämme merkittävästi”, sanoo Hankenin rehtori Karen Spens.

Helsinki GSE:n taustayliopistojen hallitukset ovat hyväksyneet yksikön perustamisen. Yksikön akateeminen johtaja ja johtokunta valitaan alkuvuodesta 2018. Käytännön toiminta käynnistyy syksyllä 2018, kun Helsinki GSE:n tohtoriohjelma ja jatko-opintoihin valmistava research master -ohjelma aloittavat.

Lisätietoja:
Rehtori Jukka Kola, Helsingin yliopisto, p. 02941 22211
Professori Topi Miettinen, Hanken, p. 040 3521 406
Rehtori Ilkka Niemelä, Aalto-yliopisto, puh. 050 452 4690

To the top

19.12.2017: Hanken renews EQUIS accreditation

The confidence in Hanken’s operations continued, as EFMD awarded Hanken renewed EQUIS-accreditation.

Hanken School of Economics has been awarded continued EQUIS accreditation until 2022 by the European Foundation for Management Education (EFMD). As a result, Hanken maintains its positions among the 1 % of business schools in the world that have been awarded the three most prestigious accreditations. In addition to EQUIS, Hanken is also accredited by AACSB and the Hanken Executive MBA Programme is accredited by AMBA.

- The renewed EQUIS-accreditation is additional proof of that Hanken is one of the leading business schools both in Finland and internationally. International accreditations ensure high quality within all our activities, with special focus on internationalisation and corporate connections as well as ethics, social responsibility and sustainability, says Hanken’s Rector Karen Spens.

Hanken has been EQUIS-accredited since 2000. The accreditation is awarded by EFMD, which has accredited business schools worldwide since the late 1990s. The accreditation is time-bound, which guarantees a continuous quality development.

- Strategic quality development with emphasis on high-quality research and study programmes that guarantee good career prospects for the students are crucial in order to stand out in the international competition. A key to Hanken’s success on all levels is that we maintain an attractive, inspiring and challenging environment for both students and personnel, states Karen Spens.

Further information:
Rector Karen Spens
040 3521 428
karen.spens@hanken.fi

To the top

19.12.2017: Hanken jatkaa EQUIS –akkreditoituna kauppakorkeakouluna

Luottamus Hankenin toimintoihin sai jatkoa, kun kauppakorkeakoulun EQUIS-akkreditointi uusittiin.

European Foundation for Management Education (EFMD) on myöntänyt Hankenille uusitun EQUIS-akkreditoinnin vuoteen 2022 saakka. Täten Hanken varmistaa asemansa osana maailman 1 % kauppakorkeakouluja joilla on kaikki kolme arvostetuinta kansainvälistä akkreditointia. EQUIS-akkreditoinnin lisäksi Hankenille on myönnetty AACS-akkreditointi ja Hanken Executive MBA ohjelmalla on AMBA-akkreditointi.

- Tämä uusittu EQUIS-akkreditointi on lisätodiste siitä, että Hanken on yksi Suomen ja maailman johtavista kauppakorkeakouluista. Kansainväliset akkreditoinnit takaavat, että kaikki toimintomme ovat korkealaatuisia, erityisesti kansainvälistymisen ja elinkeinoelämäyhteyksien sekä etiikan ja vastuullisuuden saralla, sanoo Hankenin rehtori Karen Spens.

Hanken on ollut EQUIS-akkreditoitu vuodesta 2000 saakka. Akkreditointi myönnetään EFMD-organisaation toimesta, joka on akkreditoinut kauppakorkeakouluja maailmanlaajuisesti 1990-luvun lopusta saakka. Akkreditointi on määräaikainen, mikä takaa jatkuvan laadunkehityksen.

- Strateginen laadun kehittäminen, jonka painopisteenä on varsinkin korkealaatuinen tutkimus sekä opinto-ohjelmat jotka varmistavat hyvät uramahdollisuudet opiskelijoille, on ratkaisevaa kansainvälisessä kilpailussa pärjäämiselle. Keskeistä Hankenin menestykselle on, että säilytämme kaikilla osa-alueilla vetovoimaisen, inspiroivan ja haastavan toimintaympäristön niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle, Karen Spens toteaa.

Lisätietoja:
Rehtori Karen Spens
040 3521 428
karen.spens@hanken.fi

To the top

07.12.2017: Context important when trying to influence employees

Managerial research often overlooks that different employees respond in distinct ways to organizations.

In her thesis From the employee perspective: Understanding the antecedents of employees’ perceptions and identification in the MNC context, Sofia John studies how individuals working in the same organisation are embedded in different contexts, which influence the way they relate to the organisation.

Her study indicates that whilst organisations attempt to influence employees through various means, the impact these have on an employee depend on where that person is positioned within the organisation, and with whom the person interacts.

“People are generally considered to be an organisation’s most valuable asset. Yet influencing and managing people is a common challenge across organisations,” says Sofia John. “Employees respond in vastly differing ways to their workplace,” she continues.

To develop our understanding of why employees respond differently, the thesis examines two ways in which employees cognitively respond to the organization - their perceptions and identification. Employees’ perceptions are about how employees see and interpret aspects of the organisation, whilst their identification concerns how they relate to the organisation.

Employees’ perceptions and identification are driven by an array of different factors. Primarily, employees’ cognitive responses are driven by the information they pick up and their relationships with other organisational members.

“These are, however, linked to the context in which the person is embedded. For instance, the job role and responsibilities, as well as the way in which work is organised, have important consequences for the person’s interactions with other people and the information he or she is exposed to,” she concludes.

Sofia John will defend her doctoral thesis starting at 2 p.m. on Friday 8 December 2017. Her thesis is in the field of management and organisational research.

Time: 8 December 2017 at 2 p.m.
Venue: Room 309, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Opponent: Professor Mila Lazarova, Beedie School of Business, Simon Fraser University
Kustos: Professor Emeritus Jeff Hearn, Hanken

Further information:
Sofia John
Phone: 0409622257
E-mail: sofia.john@hanken.fi

To the top

07.12.2017: Väitöskirja: Konteksti on tärkeä, kun työntekijöihin yritetään vaikuttaa

Johtamistutkimuksessa unohdetaan usein, että työntekijöiden suhtautuminen organisaatioihin vaihtelee suuresti.

Sofia John tutkii väitöskirjassaan From the employee perspective: Understanding the antecedents of employees’ perceptions and identification in the MNC context sitä, miten samassa organisaatiossa työskentelevät henkilöt toimivat sopeutuneina eri konteksteihin. Tämä vaikuttaa heidän tapaansa suhtautua organisaatioon.

Tutkimuksen mukaan organisaatiot yrittävät vaikuttaa työntekijöihin eri tavoin. Vaikutus työntekijään vaihtelee sen mukaan, mikä asema työntekijällä on organisaatiossa ja keiden kanssa työntekijä on vuorovaikutuksessa.

-Työntekijöitä pidetään yleisesti organisaation arvokkaimpana resurssina. Ihmisiin vaikuttaminen ja heidän johtamisensa on kuitenkin yleinen haaste organisaatioissa, Sofia John toteaa. Työntekijöiden suhtautuminen työpaikkaansa vaihtelee erittäin paljon, hän jatkaa.

Jotta ymmärtäisimme paremmin syyt erilaiseen suhtautumiseen, väitöskirjassa tarkastellaan työntekijöiden kahta kognitiivista tapaa suhtautua organisaatioon – käsitykset ja identifikaatio. Työntekijöiden käsitykset organisaatiosta perustuvat siihen, millaisena työntekijät näkevät organisaation eri osa-alueet ja miten he tulkitsevat niitä. Identifikaatiossa on kyse työntekijöiden samastumisesta organisaatioon.

Työntekijöiden käsityksiä ja identifikaatiota ohjaavat useat eri tekijät. Työntekijöiden kognitiivista suhtautumista ohjaavat ensisijaisesti heidän saatavillaan olevat tiedot ja suhteet organisaation muihin jäseniin.

-Nämä seikat ovat puolestaan yhteydessä kontekstiin, johon sopeutuneena työntekijä toimii. Esimerkiksi työtehtävä ja vastuualueet sekä työn organisointitapa vaikuttavat tärkeällä tavalla henkilön vuorovaikutukseen muiden työntekijöiden kanssa ja tietoihin, jotka ovat hänen saatavillaan, Sofia John toteaa lopuksi.

Sofia John väittelee perjantaina 8.12.2017 klo 14.00 alkaen. Hänen väitöskirjansa lukeutuu johtamisen ja organisaatiotutkimuksen tutkimusalaan.

Aika: 8.12.2017 klo 14.00
Paikka: Sali 309, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Opponentti: Professori Mila Lazarova, Beedie School of Business, Simon Fraser University
Kustos: Professori emeritus Jeff Hearn, Hanken

Yhteystieto:
Sofia John
Puhelin: 040 962 2257
S-posti: sofia.john@hanken.fi

To the top

07.11.2017: Doctoral thesis: Strategy work through dialogue enables more efficient decision-making processes in cities

Strategy work has become an important instrument for leadership in public organisations as well as in the private sector. A recent study shows that cooperation capabilities built during strategy work enable efficient long-term decision-making processes.

In his doctoral thesis Strategy as dialogue – reflections on institutional voices in city strategy, Kari Jalonen discusses how participants in strategy work carried out by a city organisation use different perspectives on the tasks and future of the city when building a flexible strategy that can be used to effectively coordinate action.

Jalonen's study states that the tools of strategy work allow participants to constructively present even opposing points of view of the future of cities. The research broadens the discussion about municipal strategies that has mainly focused on future challenges of municipalities and the content of their strategies. This study illustrates how participatory strategy work makes decision-making processes more effective and contributes to avoiding conflicts.

“My study shows how personal interaction in strategy work helps participants to fit different ideas together, creating a dialogue between different voices and eliminating any disagreements beforehand. This ability for dialogue enables more effective decision-making processes for a long time”, Jalonen says.

The doctoral thesis also highlights the diversity of the municipal operating environment as an asset that allows the participants to adapt their interpretations of the strategy to situational needs.

“The participants of the strategy work used several views regarding the city: they balanced an emphasis of strong public services with the economy and market perspectives. The ability to bring different aspects together makes it easier for the participants to avoid problems and adjust their actions accordingly”, Jalonen summarises.

Kari Jalonen will defend his doctoral thesis starting at 12 noon on Friday 10 November 2017. His thesis is in the field of leadership and organisational research.

Time: 10 November 2017 at 12 noon
Venue: Hall 309, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Opponent: Professor Martin Kornberger, EM Lyon
Kustos: Professor Frank den Hond, Hanken

Further information:
Kari Jalonen, M.Sc., project researcher
Tel. +358 40 580 1967
kari.jalonen@hanken.fi

To the top

07.11.2017: Väitöskirja: Dialoginen strategiatyö tehostaa kaupunkien päätöksentekoa

Strategiatyö on muodostunut tärkeäksi johtamisvälineeksi liikeyritysten lisäksi julkisorganisaatioissa. Tuore tutkimus osoittaa, että strategiatyössä luotu yhteistyökyky mahdollistaa tehokkaan päätöksenteon pitkäksi aikaa.

Kari Jalonen tarkastelee väitöstutkimuksessaan Strategy as dialogue - reflections on institutional voices in city strategy miten kaupunkiorganisaation strategiatyön osallistujat hyödyntävät useita näkökulmia kaupungin tehtäviin ja tulevaisuuteen. Näiden vuorovaikutus auttaa luomaan joustavan ja toimintaa tehokkaasti ohjaavan strategian.

Jalosen tutkimus tunnistaa strategiatyössä mahdollisuuden tuoda rakentavasti yhteen vastakkaisiakin näkökulmia kaupungin tulevaisuudesta. Tutkimus laajentaa kuntien strategiasta käytyä keskustelua, joka on keskittynyt pitkälti kuntien tulevaisuuden haasteisiin niiden strategioiden sisältöön. Tutkimuksen mukaan osallistava strategiatyö tehostaa päätöksentekoa ja auttaa välttämään ristiriitoja.

- Tutkimukseni kuvaa, miten henkilökohtainen vuorovaikutus strategiatyössä auttaa eri näkemysten tuomisessa yhteen. Tutkimus osoittaa, miten osallistujat hyödyntävät vastakkaisiakin näkemyksiä tukemaan kantojaan ja estämään ristiriitojen kehittymistä. Näin päätöksenteko tehostuu pitkäksikin aikaa, kuvaa Jalonen.

Väitöstutkimuksessa nousi myös selvästi esiin kuntien toimintaympäristön monimuotoisuuden rooli voimavarana, joka antaa osallistujille tilaisuuden tulkita vaatimuksia kulloinkin tilanteeseen sopivalla tavalla.

- Strategiatyön osallistujat hyödynsivät tulkinnoissaan useita näkökulmia kaupunkiin: hyvinvointipalveluiden korostus nivoutui keskusteluissa yhteen elinvoima- ja markkinanäkökulmien kanssa. Kyky tuoda nämä näkökulmat yhteen helpottaa ongelmien ennakoimista ja mahdollistaa toimintatapojen sopeuttamisen eri tilanteiden vaatimuksiin, Jalonen tiivistää.

Kari Jalonen väittelee perjantaina 10.11.2017 klo 12.00. Hänen väitöskirjansa lukeutuu johtamisen ja organisaatiotutkimuksen tutkimusalaan.

Aika: 10.11.2017 klo 12.00
Paikka: Sali 309, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Opponentti: Professori Martin Kornberger, EM Lyon
Kustos: Professori Frank den Hond, Hanken

Lisätietoja: DI, projektitutkija Kari Jalonen
Puh. 040-580 1967
kari.jalonen@hanken.fi

To the top

31.10.2017: Hanken ei tue korkeakoulufuusiota Vaasassa

Hanken ei tue Vaasan yliopiston ehdotusta keskittää Vaasan korkeakoulutoiminta yhdeksi kaksikieliseksi yliopistoksi. Hanken kuitenkin tukee syvennettyä yhteistyötä.

Hankenin hallitus on käsitellyt Vaasan yliopiston luomaa visiota Vaasan alueen korkeakoulujen vaikuttavuuden ja elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Uusi Vaasa – Vision 2030 esittää kolme vaihtoehtoa korkeakoulujen väliselle yhteistyölle: jo olemassa olevan yhteistyön edelleen kehittäminen, yhteistyön syventäminen avointen tutkimusalustojen kautta, tai korkeakoulujen yhdistäminen yhdeksi monikieliseksi yliopistoksi.

Hankenin kanta ehdotuksiin on, että yliopisto tukee pyrkimystä syventää ja kehittää korkeakoulujen välistä nykyistä yhteistyötä edelleen, myös mahdollisten tutkimusalustojen kautta. Hanken ei kuitenkaan tue mahdollista korkeakoulufuusiota alueella.

- Hankenin toiminta Vaasassa on toimiva kokonaisuus ja autonomia yhdessä joustavan ja nopean päätöksentekoprosessin kanssa tekee toiminnasta tehokasta. Yhteistyö muiden korkeakoulujen kanssa toimii hyvin. Akateeminen laatu voidaan parhaiten taata pitämällä kauppatieteellinen koulutus ja tutkimus Vaasassa osana Hankenia, sanoo Hankenin rehtori Karen Spens.

- Jos Vaasan yliopiston aikomuksena on perustaa kaksikielinen kauppatieteellinen koulutus ja ottaa haltuunsa vastuu ruotsinkielisten kauppatietelijöiden koulutuksesta, Vaasan yliopisto joutuu tekemään tämän ilman Hankenin resursseja, Spens kertoo hallituksen kannasta.
Hankenilla on ollut toimintaa Vaasassa vuodesta 1980. Tavoitteena on pohjanmaalaisen elinkeinoelämän vahvistaminen korkealaatuisen ja tutkimukseen perustuvan kauppatieteellisen koulutuksen kautta. Tänään noin viidennes Hankenin opiskelijoista opiskelee ja noin neljännes henkilökunnasta työskentelee Hankenin Vaasan yksikössä.

Lisätietoja:
Karen Spens, rehtori
karen.spens@hanken.fi

Sören Kock, vararehtori Vaasan yksikössä
soren.kock@hanken.fi

To the top

18.10.2017: Doctoral thesis: Companies’ possibilities to manage their customer relationships are more limited than previously thought

It is a well-known fact that customer relationships are important for companies. A recent study challenges the current reciprocal view on customer relationships, in which the customer relationship is seen as an interaction between the customer and the company, and suggests that it should be viewed as a perceptual process taking place in the customer’s mind, independent of the company.

According to the study, consumers perceive that the customer relationship may exist and continue irrespective of what the company does – or does not do.

In her doctoral dissertation Making Sense of Customer Relationships: a Consumer Perspective, Lotta Vuoristo discusses consumers’ views on customer relationships. Until now, there has been no significant research on consumers’ perceptions of customer relationships.

“My study shows that consumers’ views of customer relationships differ from the current notions and practices in many respects”, Vuoristo says. “Reciprocity, for example, is not a prerequisite for the existence of a customer relationship according to consumers’ thinking. It is enough that the consumer feels that the customer relationship is meaningful and significant”, Vuoristo continues.

On the other hand, if the consumer feels that the customer relationship is not satisfactory, it will not grow or develop, no matter what actions the company takes. Therefore, companies’ possibilities to manage their customer relationships are far more limited than previously thought.

In her study, Vuoristo has developed a detailed method for discovering these boundaries.

“This knowledge will allow more efficient investments in customer relationship marketing, as well as more meaningful marketing messages from the consumer’s point of view”, Vuoristo says. “Although the study concentrated on the views of consumers, the positive side effect is that a company can profit by accepting and understanding their own role in that process”, Vuoristo concludes.

Lotta Vuoristo is defending her dissertation on the subject starting at 12:00 noon on Friday 27 October 2017. Her doctoral dissertation is positioned in the field of relationship marketing.

Time: 27 October 2017 at 12:00 noon
Venue: Assembly hall, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Opponent: Professor Per Kristensson, Karlstad University
Supervisor: Professor Tore Strandvik, Hanken

Contact details:
Lotta Vuoristo
Telephone: +358 45 6744 376
lotta.vuoristo@hanken.fi

To the top

18.10.2017: Väitöskirja: Yritysten mahdollisuudet hallita asiakassuhteitaan ovat luultua rajallisemmat

Asiakassuhteet ovat tunnetusti tärkeitä yrityksille. Tuore tutkimus haastaa tähänastiset asiakassuhdeteoriat, joissa asiakassuhde nähdään asiakkaan ja yrityksen välisenä vuorovaikutussuhteena, ei asiakkaan mielessä tapahtuvana, yrityksestä riippumattomattomana prosessina.

Tutkimuksen mukaan kuluttajan mielestä asiakassuhde voi olla olemassa ja jatkua huolimatta siitä, mitä yritys tekee - tai mitä se jättää tekemättä.

Lotta Vuoristo tarkastelee väitöskirjassaan Making Sense of Customer Relationships: a Consumer Perspective kuluttajien näkemyksiä asiakassuhteista. Kuluttajien asiakassuhteisiin liittyvistä ajatusprosesseista ei ole aiempaa merkittävää tutkimustietoa.

-Tutkimukseni osoittaa, että kuluttajan käsitys asiakassuhteesta eroaa nykyisistä käsityksistä ja käytännöistä monilta osin, Vuoristo kertoo. Kuluttajan mielestä asiakassuhteen olemassa olemiseksi ei esimerkiksi tarvita vastavuoroisuutta, vaan riittää, että asiakassuhde on kuluttajalle itselleen mielekäs ja merkityksellinen, Vuoristo jatkaa.

Toisaalta, jos kuluttaja kokee, että asiakassuhde ei ole tyydyttävä, se ei kasva eikä kehity, riippumatta mihin toimenpiteisiin yritys ryhtyy. Yritysten mahdollisuudet hallita asiakassuhteitaan ovat siis huomattavasti luultua rajallisemmat.

Vuoristo on kehittänyt tutkimuksessaan yksityiskohtaisen menetelmän, jonka perusteella nämä rajat ovat löydettävissä.

-Tämän tiedon hyödyntäminen mahdollistaa tehokkaammat investoinnit asiakassuhdemarkkinoinnissa, sekä mielekkäämmät markkinointiviestit kuluttajanäkökulmasta, Vuoristo kertoo. Vaikka tutkimuksessa olikin kyse kuluttajien näkemyksistä, hyvä sivuvaikutus on, että yritys voi tehdä voittoa sisäistämällä hyvin oman roolinsa siinä prosessissa”, Vuoristo toteaa.

Lotta Vuoristo väittelee aiheesta perjantaina 27.10.2017 klo 12.00. Hänen väitöskirjansa kuuluu suhdemarkkinoinnin tutkimusalaan.

Aika: 27.10.2017 klo 12.00
Paikka: Juhlasali, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Opponentti: Professori Per Kristensson, Karlstadin yliopisto
Kustos: Professori Tore Strandvik, Hanken

Yhteystieto:
Lotta Vuoristo
puhelin: +358 45 6744 376
lotta.vuoristo@hanken.fi

To the top

16.10.2017: Hanken appointed Annika Sucksdorff as Alumnus of the Year

Hanken School of Economics appointed film producer Annika Sucksdorff as Alumnus of the Year during the annual homecoming day Hankendagen on 13 October 2017.

Hanken School of Economics annually appoints the Alumnus of the Year, a Hanken alumnus, who has been recognised for activities in society during the past year. The alumnus has also maintained an active relationship with the university after graduation. This year Hanken’s Rector, together with the Alumni Council, has appointed Annika Sucksdorff as Alumnus of the Year.

Annika Sucksdorff is Chairman of the Board of the family enterprise Oy Victor Ek Ab. She was also recently appointed Head of Film Production for the Swedish company SF Studios. She graduated from Hanken in 2003, majoring in entrepreneurship and management. Sucksdorff has since then engaged in Hanken in many ways, at the moment as a so called Hanken Ambassador.

Through her engagement in Hanken’s activities, Annika Sucksdorff is an active link between Hanken and the business community, and serves as a role model for both current students and other alumni.

“I’m very grateful for all the things I’ve learned during my studies at Hanken and for the invaluable network that comes with it. Studying at Hanken can open doors beyond your imagination, and I am a living proof of that. I’m very proud of my alma mater and want to support Hanken also in the future”, says Annika Sucksdorff.

“Annika is a Hanken alumnus with high ambitions and her career is a fine example of the diverse career paths a Hanken degree gives access to. Her commitment to Hanken is strong and we are very grateful for that, says Rector Karen Spens.

More information:
Annika Sucksdorff
Head of Film Production, SF Studios
annika.sucksdorff@sfstudios.se
+46 79-073 08 73

Nina Olin, director external relations and communication
Nina.olin@hanken.fi
+358 (0)40 3521 213

To the top

16.10.2017: Annika Sucksdorff on Hankenin Vuoden alumni 2017

Hanken nimitti elokuvatuottaja Annika Sucksdorffin Vuoden alumniksi vuosittaisen alumnipäivän, Hankendagenin, yhteydessä 13.lokakuuta 2017.

Hanken nimittää vuosittain Vuoden alumnin - Hankenin kasvatin joka on kuluneen vuoden aikana saanut tunnustusta ja ollut yhteiskunnallisesti ajankohtainen. Alumni on myös pitänyt yhteyttä yliopistoon valmistumisensa jälkeen. Tänä vuonna Hankenin rehtori, yhdessä alumnineuvoston kanssa, on valinnut Vuoden alumniksi Annika Sucksdorffin.

Annika Sucksdorff on perheyrityksen Oy Victor Ek Ab:n hallituksen puheenjohtaja ja ruotsalaisyhtiön SF Studios:in vastanimitetty elokuvajohtaja. Sucksdorff valmistui Hankenilta vuonna 2003, yrittäjyys ja johtaminen pääaineenaan. Hän on sittemmin osallistunut Hankenin toimintaan monella tavalla, parhaillaan hän on n.k. Hanken Ambassador.

Hankenin toimintaan osallistumisensa kautta Sucksdorff on aktiivinen linkki Hankenin ja elinkeinoelämän välillä sekä toimii esikuvana niin nykyisille kuin entisille opiskelijoille.

-Olen erittäin kiitollinen niistä taidoista ja verkostoista jotka olen Hankenin opintojen kautta saanut. Opiskelu Hankenilla voi johtaa odottamattomiin urapolkuihin, mistä olen itse elävä esimerkki. Olen ylpeä alma materistani ja haluan olla mukana tukemassa Hankenin kehittymistä tulevaisuudessakin, sanoo otettu Annika Sucksdorff.

-Annika on Hankenin kasvatti, joka on kunnianhimoinen ja hänen uransa on hieno esimerkki siitä, miten Hankenin tutkinto avaa monta ovea. Hänen omistautumisensa Hankeniin on vahva ja siitä olemme hyvin kiitollisia, sanoo Karen Spens, Hankenin rehtori.

Nimitys julkistettiin vuosittaisen alumnipäivän, Hankendagenin, yhteydessä Helsingissä perjantaina 13. lokakuuta 2017.

Lisätietoja:
Annika Sucksdorff
Elokuvajohtaja, SF Studios
annika.sucksdorff@sfstudios.se
+46 79-073 08 73

Nina Olin, viestintä- ja yhteysjohtaja
nina.olin@hanken.fi
+358 (0)40 3521 213

To the top