Press Releases Archive January-March 2017

Press releases in Swedish can be found by changing the language to Swedish.

 

31.03.2017: Finland’s smallest university Hanken renews fifth position in global university ranking on research

Finland’s smallest university, Hanken School of Economics, has renewed its position as world 5th in the global U-Multirank university ranking on research and research linkages.

The ranking results show that Hanken thus outperforms some 1 500 universities from both the US and Europe.

- Our continued success in this ranking proves that Hanken’s research truly is on an internationally high level, says Hanken’s Rector Karen Spens.

Hanken ranks particularly well on citation rate and top cited publications, as well as on international joint publications.

- There are only three European universities among the top 10 measured according to top cited publications indicator. We see this as the result of our efforts to emphasise publications in top journals and to encourage our faculty to cooperate internationally, states Timo Korkeamäki, Dean of Research.

U-Multirank compares 1 500 universities within a number of variables, such as research, teaching and learning, and international orientation. Hanken performs extremely well in variables such as international student mobility, post doc positions, share of international faculty, share of private funding, and graduation rate.

The fourth annual edition of U-Multirank features over 1,500 universities from almost 100 countries. U-Multirank is the first global ranking to offer a full picture of the diversity of university performance. U-Multirank is developed and implemented by an independent consortium that consists of European higher education institutions and is supported by the European Commission.

Read more about the ranking: www.umultirank.org

For more information, please contact:

Timo Korkeamäki, Dean of Research
timo.korkeamaki@hanken.fi
+358 40 3521 308

To the top

31.03.2017: Hanken jälleen viidenneksi paras kansainvälisessä tutkimuksen ja tutkimusyhteyksien vertailussa

Hanken on uusinut sijoituksensa maailman viidenneksi parhaana yliopistona tutkimuksen ja tutkimusyhteyksien saralla maailmanlaajuisessa U-Multirank yliopistovertailussa.

Tulosten perusteella Hanken suoriutuu paremmin kuin yli 1 500 yliopistoa pääasiassa USA:sta ja Euroopasta.

- Uusittu menestyksemme tässä rankingissa todistaa, että Hankenin tutkimus todellakin on kansainvälistä huipputasoa, sanoo Hankenin rehtori Karen Spens.

Hanken pärjää vertailussa erityisen hyvin viittaustiheydessä, huippuviitatuissa julkaisuissa sekä kansainvälisissä yhteisjulkaisuissa.

- Huippuviitattujen kymmenen parhaan joukossa on vain kolme muuta eurooppalaista yliopistoa. Me näemme tämän tuloksena sinnikkäästä työstämme kannustaa tutkijoitamme julkaisemaan huippujulkaisuissa ja tekemään kansainvälistä yhteistyötä, toteaa Timo Korkeamäki, tutkimuksesta vastaava vararehtori.

U-Multirank vertaa 1500 yliopistoa monessa kategoriassa, mm. tutkimuksen, opetuksen sekä kansainvälistymisen saralla. Hanken pärjää erityisen hyvin kansainvälisen opiskelijavaihdon, kansainvälisen henkilökunnan osuuden, post doc tutkijapositioiden, yksityisen rahoituksen sekä valmistumisasteen saroilla.

Neljäs vuosittainen U-Multirank vertaa 1 500 yliopistoa lähes 100 maasta. Vertailu koostuu 10 eri suorituslistasta jotka listaavat 25 parasta yliopistoa eri U-Multirank-indikaattoreiden perusteella.

U-Multirank on ensimmäinen maailmanlaajuinen ranking joka tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan yliopistojen suoritusten moninaisuudesta. U-Multirankin on kehittänyt ja sitä toteuttaa eurooppalaisista korkea-asteen koulutuksen instituutiosta koostuva itsenäinen konsortio. Euroopan kommissio tukee vertailua.

Lue lisää vertailusta: www.umultirank.org

Lisätietoja antaa:

Timo Korkeamäki, tutkimuksesta vastaava vararehtori
timo.korkeamäki@hanken.fi
+358 40 3521 308

To the top

30.03.2017: Stiftelsen Tre Smeder donates an additional 250000 euro to Hanken

Hanken has received an additional donation of 250 000 from Stiftelsen Tre Smeder to the ongoing fundraising campaign HANKEN RETURNS. This is the second donation to the campaign, making the total amount of contributions from the foundation 1 000 000 euro.

”With this donation, Stiftelsen Tre Smeder wants to assist in creating the prerequisites for Hanken to maintain the university’s high quality in teaching and research in the long term”, says Stiftelsen Tre Smeder’s ombudsman Patrik Lerche.

”Donations from the foundation enable us to invest in education and research, and strengthens our capability of increasing the quality of our activities. We are truly thankful for this additional donation and for the fact that the foundation, once again, has shown trust in Hanken”, says Rector Karen Spens.

The fundraising campaign HANKEN RETURNS will continue until 30.6.2017 and has, with this donation included, so far raised approximately 8,1 million euro. The aim of the campaign is to secure Hanken’s unique position as Finland’s only independent business school.

For more information, please contact Head of Fundraising and Donor Relations Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
Tel. +358 (0)40-560 59 64

To the top

30.03.2017: Stiftelsen Tre Smeder lahjoittaa 250 000 lisää Hankenille

Stiftelsen Tre Smeder lahjoittaa 250 000 euroa lisää Hankenin varainhankintakampanjaan HANKEN RETURNS. Lahjoitus on säätiön toinen, ja Stiftelsen Tre Smeder on näin ollen lahjoittanut yhteensä 1 000 000 euroa meneillä olevaan kampanjaan.

-Tämän lahjoituksen myötä Stiftelsen Tre Smeder haluaa olla mukana luomassa edellytykset Hankenin korkeatasoisen opetuksen ja tutkimuksen ylläpitämiselle pitkällä tähtäimellä, sanoo säätiön luottamusmies Patrik Lerche.

-Säätiön lahjoitus mahdollistaa panostuksen koulutukseen ja tutkimukseen ja auttaa Hankenia kehittämään toimintansa tasoa. Olemme erittäin kiitollisia tästä lisälahjoituksesta ja säätiön osoittamasta luottamuksesta, sanoo rehtori Karen Spens.

Varainhankintakampanja HANKEN RETURNS jatkuu 30.6.2017 asti ja on tämän lahjoituksen myötä kerännyt noin 8,1 miljoonaa euroa. Kampanjan tavoitteena on vahvistaa korkeakoulun pääomaa ja turvata Hankenin ainutlaatuinen asema maan ainoana itsenäisenä kauppakorkeakouluna.

Lisätietoja antaa varainhankintapäällikkö Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
puh. 040-560 59 64.

To the top

24.03.2017: Hanken School of Economics receives a donation of 100 000 euro from Aktia

Hanken has received a donation of 100 000 euros from Aktia Bank Plc to the ongoing fundraising campaign HANKEN RETURNS. With the donation, Aktia wants to support the continuous development of internationally competitive and high-quality education and research in Finland.

”Science and knowledge of high level supports the growth of our economy, employment and welfare. It is important to cherish versatile and broad competence to ensure our future international competitiveness and the birth of new innovations in our country”, states Martin Backman, CEO of Aktia.

”This type of faith in Hanken means a lot and we are truly grateful for this donation. Hanken works hard to evolve and we aim to be an international, research-oriented university of high quality”, says Rector Karen Spens.

Aktia’s roots date back to 1825. Aktia has approximately 380,000 customers who are served at about 45 branch offices and via comprehensive internet and telephone services. Aktia’s shares are listed on Nasdaq Helsinki Oy and the bank is owned by Finnish Aktia foundations, savings bank foundations, institutions, companies and private individuals.

The fundraising campaign HANKEN RETURNS will continue until 30.6.2017 and has, with this donation included, so far raised approximately 7,9 million euro. The aim of the campaign is to secure Hanken’s unique position as Finland’s only independent business school.

For more information, please contact Head of Fundraising and Donor Relations Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
Tel. +358 (0)40-560 59 64.

To the top

24.03.2017: Aktia lahjoittaa 100 000 euroa Hankenille

Aktia Pankki Oyj lahjoittaa 100 000 euroa Hankenin varainhankintakampanjaan HANKEN RETURNS. Aktia haluaa lahjoituksen avulla myötävaikuttaa kansainvälisesti kilpailukykyisen ja korkealaatuisen koulutuksen ja tutkimuksen jatkuvaan kehitykseen Suomessa.

- Tieteen ja tiedon korkea taso edistää kansantalouden kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia. On tärkeää vaalia monipuolista ja laajaa osaamista, jotta voimme myös tulevaisuudessa taata kansainvälisen kilpailukyvyn ja uusien innovaatioiden syntymisen maassamme, Martin Backman toteaa.

-Tämänkaltainen osoitus luottamuksesta Hankenia kohtaan merkitsee erittäin paljon, ja olemme äärimmäisen kiitollisia lahjoituksesta. Hanken pyrkii jatkuvasti kehittymään ja haluamme olla korkealaatuinen, tutkimusintensiivinen sekä kansainvälinen yliopisto, sanoo rehtori Karen Spens.

Aktian juuret ulottuvat vuoteen 1825. Aktialla on noin 380 000 asiakasta, joiden palvelusta noin 45 konttorissa, verkossa ja puhelimitse vastaa noin 1 000 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja Aktian omistavat suomalaiset Aktia- ja säästöpankkisäätiöt, yhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt.

Varainhankintakampanja HANKEN RETURNS jatkuu 30.6.2017 asti ja on tämän lahjoituksen myötä kerännyt noin 7,9 miljoonaa euroa. Kampanjan tavoitteena on vahvistaa korkeakoulun pääomaa ja turvata Hankenin ainutlaatuinen asema maan ainoana itsenäisenä kauppakorkeakouluna.

Lisätietoja antaa varainhankintapäällikkö Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
puh. 040-560 59 64.

To the top

14.03.2017: Hanken’s quality system approved in national audit

The Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC) has approved Hanken’s quality system

The audit evaluates quality systems in higher education and focuses on the organisation, division of responsibility, procedures and resources that quality management is based on. Quality management pertains to processes and systems that lay the foundation for maintaining and developing quality in the operations.

- I am very pleased that the hard work we have done in order to improve our quality system has paid off and that we passed the audit, says Rector Karen Spens.

The audit team considers that Hanken has made substantial progress since the initial audit.

- The Rectorate has taken several initiatives to develop the quality system, to link different quality processes and to formalise procedures. An overall view of the quality system has been developed”, says the Chair of the Audit Team, Professor Jacques Lanarès from the University of Lausanne.

FINEEC also states that the quality culture at Hanken is characterised by a strong commitment to high quality outputs, in line with the ambitions of excellence of the university.

The quality work at Hanken will continue also in the future, alongside the work to secure the international accreditations by focusing on outstanding research and education, as well as internationalisation and corporate relations.

The quality system at Hanken was audited during autumn 2016 by an international audit team.

More information:

Quality planner Katarina Valkama
katarina.valkama@hanken.fi 

Please read the FINHEEC press release for more information »

To the top

14.03.2017: Hankenin laatujärjestelmä hyväksyttiin kansallisessa auditoinnissa

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on myöntänyt laatuleiman Hankenin laatujärjestelmälle. Laatuleima on voimassa kuusi vuotta.

Laatujärjestelmän auditointi tarkastelee korkeakoulun laatujärjestelmää ja keskittyy laadunhallinnan organisointiin, vastuunjakoon, menettelytapoihin ja resursointiin. Laadunhallinnalla tarkoitetaan niitä prosesseja ja järjestelmiä jotka luovat perustan laadun kehittämiselle ja varmistamiselle.

- Olen erittäin tyytyväinen, että tekemämme kova työ kehittääksemme laatujärjestelmäämme on palkittu tällä laatuleimalla, sanoo rehtori Karen Spens.

Auditointiryhmän mukaan edellisen auditoinnin jälkeinen kehitystyö on Hankenissa ollut merkittävää.

- Rehtoraatti on toteuttanut useita aloitteita laatujärjestelmän kehittämiseksi. Yhteyksiä on luotu eri laatuprosessien välille ja yhtenäistetty menettelyitä. Laatujärjestelmä kokonaisuutena on paremmin jäsentynyt, sanoo auditointiryhmän puheenjohtajana toiminut professori Jacques Lanarès Lausannen yliopistosta.

Karvi toteaa myös, että Hankenin laatukulttuurille on ominaista vahva sitoutuminen tulosten korkeaan laatuun.

Laatutyö tulee jatkumaan Hankenilla myös tulevaisuudessa, rinnakkain kansainvälisten akkreditointien varmistamiseen eteen tehtävän työn kanssa. Hanken tulee myös jatkossa keskittymään korkealaatuiseen tutkimukseen ja opetukseen sekä kansainvälistymiseen ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.

Lisätietoja:

Laatusuunnittelija Katarina Valkama
katarina.valkama@hanken.fi 

Lisätietoja Karvin tiedotteesta »

To the top

13.03.2017: Hanken student Emil Rantatulkkila awarded this year's Anders Wall scholarship

This year’s Anders Wall scholarship was awarded to Hanken student Emil Rantatulkkila. The award was presented at the concert house Musikaliska Akademien in Stockholm on Anders Wall’s birthday 10 March 2017.

Emil has not only shown excellent study results, but also developed a social media channel, Pongfinity, that has attracted a lot of attention and has great business potential globally. Through Pongfinity, he posts table tennis related videos on Instagram, Facebook and YouTube together with a few friends.

Now Emil is studying in Singapore to get a deeper insight in Asian culture and business life. He studies Mandarin Chinese to increase the visibility of Pongfinity in China, where table tennis is a national sport. His goal is to help European and Asian enterprises get into new markets by means of creative marketing videos that combine product placement and table tennis humour.

- I would like to develop my entrepreneurial activities in Pongfinity. This scholarship gives me the possibility to upgrade my camera gear and work together with other big social media channels all over the world, says Emil.

The Anders Wall scholarship of 125 000 SEK (approx. 13 500 euro) is the biggest scholarship awarded to a Hanken student. The Anders Wall Foundation annually awards SEK 2 million in scholarships to young entrepreneurial talents in the fields of research, young entrepreneurship, international studies, and culture. The Anders Wall Foundation brings together a large group of young people interested in entrepreneurship and introduces them to the alumni network, Wallumni that arranges regular meetings for its members.

More information:
Emil Rantatulkkila
e-mail: emil.rantatulkkila@gmail.com

To the top

13.03.2017: Vuoden 2017 Anders Wall-stipendin sai Hanken-opiskelija Emil Rantatulkkila

Vuoden 2017 Anders Wall-stipendi on myönnetty Hanken-opiskelija Emil Rantatulkkilalle. Stipendinjakotilaisuus pidettiin Anders Wallin syntymäpäivänä Tukholman Musikaliska Akademien-salissa 10. maaliskuuta 2017.

Emil on hyvien opintosuoritusten ohella kehittänyt some-kanavan, Pongfinityn, joka on herättänyt suurta kiinnostusta ja jolla on suuri yrityspotentiaali, myös globaalisti. Pongfinityn kautta Rantatulkkila lataa pöytätennisvideoita Instagram:iin, Facebook:iin sekä YouTube:en ystäviensä kanssa.

Tällä hetkellä Emil on vaihto-oppilaana Singaporessa jotta voisi syventyä aasialaiseen kulttuuriin ja yritystoimintaan. Hän opiskelee mandarinia jotta voisi kohentaa Pongfinityn näkyvyyttä Kiinassa, missä pöytätennis on kansallisurheilu. Emil haluaa auttaa eurooppalaisia tai aasialaisia yrityksiä päästä uusille markkinoille käyttäen luovia markkinointivideoita jotka yhdistävät tuotesijoittelua ja pöytätennishuumoria.

- Haluan kehittää yrittäjyyttäni Pongfinityn kautta. Stipendi antaa minulle mahdollisuuden päivittää kameravarustustani ja tehdä yhteistyötä muiden isojen some-kanavien kanssa ympäri maailmaa, sanoo Emil.

Anders Wall-stipendin suuruus on 125 000 ruotsin kruunua (n. 13 700 €) ja se on yksi suurimmista Svenska handelshögskolanin opiskelijoille jaettavista stipendeistä. Anders Wall-säätiö jakaa vuosittain noin kaksi miljoonaa Ruotsin kruunua stipendeinä ja koulutusavustuksina yrittäjähenkisille nuorille tutkimuksen, yrittäjyyden, kansainvälisten opintojen ja kulttuurin alalta. Anders Wall-säätiöt kokoavat yhteen suuren joukon yrittäjähenkisiä nuoria, joista muodostuu verkosto Wallumni, jonka jäsenet tapaavat keskenään säännöllisesti.

Lisätietoja:
Emil Rantatulkkila
s-posti: emil.rantatulkkila@gmail.com

To the top

14.02.2017: Doctoral defense: Conflict essential to economic development in society

In his doctoral dissertation, The Politics of Value Creation, Mikko Laamanen has investigated the collective and conflictual elements in value creation by examining the Finnish labour movement.

“Value creation in the Finnish labour market is actually less co-creational, experience-driven and harmonious than one would assume. In fact, in the current theories, the general perception of harmony is biased and romantic”, Laamanen claims.

For his thesis, Laamanen has examined practices in the Finnish labour movement in the post-national income policy-agreement period, where consensus seems to be replaced by institutional animosity and the experienced value of union membership is decreasing.

Based on his fieldwork, Laamanen proposes that the nature of value and its creation is not only economic, but also drawing from participation and equality. Thus, power and conflict also play a role in relationships.

“In order to understand both the economic and social developments in our societies you have to include conflict in value creating interactions, Laamanen says.

Laamanen bases his findings on interviews with trade union leadership as well as ethnographic fieldwork in a trade union organisation. Based on his findings, Laamanen has constructed a collective-conflictual value creation theory, which serves well in illustrating the Finnish labour market and its institutional relations and member engagement.

“Beyond the challenges to organized labour, the theory can be used as a framework to understand the economy that changes towards new collaborative, platform-based forms and that has blurred roles of participants in value creating activities. It can also explain how claims put forward as alternative facts function in post-truth politics”, describes Mikko Laamanen.

Mikko Laamanen will defend his doctoral thesis in marketing entitled “The Politics of Value Creation” on Thursday 16 February, 2017 at 12 noon in the Assembly Hall, Hanken School of Economics, Helsinki
Opponent: Professor Hervé Corvellec, Lund University (Sweden)
Custos: Professor Tore Strandvik, Hanken School of Economics

More information:
Mikko Laamanen
phone +33 6 21 19 47 86
mikko.laamanen@hanken.fi

The dissertation can be read online by following this link »

To the top

14.02.2017: Väitöstilaisuus: Konflikti on tärkeä ehto talouden kehitykselle yhteiskunnassa

Mikko Laamanen on tutkinut väitöskirjassaan The Politics of Value Creation (Arvon luomisen toimintamekanismi) arvon luomisen kollektiivisia ja konflikteja aiheuttavia elementtejä Suomen työväenliikkeessä.

”Arvon luominen tapahtuu oletettua vähemmän yhteistyössä eri osapuolien kesken, kokemuksen perusteella ja harmonisesti Suomen työmarkkinoilla. Tosiasiassa harmoniaan suhtaudutaan nykyisissä teorioissa yksipuolisesti ja romanttisesti”, Laamanen väittää.

Laamanen on tutkinut väitöskirjaansa varten Suomen työväenliikkeen toimintamekanismeja tulopoliittisten kokonaisratkaisujen jälkeisenä aikana, jolloin institutionaalinen vihamielisyys näyttää korvanneen konsensuksen eikä ammattiliiton jäsenyyttä enää koeta yhtä tärkeänä kuin aiemmin.

Kenttätyönsä perusteella Laamanen esittää, että arvo ja sen luominen eivät ole luonteeltaan pelkästään taloudellisia mekanismeja, vaan kiinteä osa niitä ovat osallistuminen ja tasa-arvo. Vallalla ja konfliktilla on siten merkitystä suhteissa.

”Sekä taloudellisten että yhteiskunnallisten kehitysaskelien ymmärtäminen eri yhteiskunnissa edellyttää konfliktin sisällyttämistä arvoa luoviin vuorovaikutteisiin suhteisiin”, Laamanen sanoo.

Laamanen perustaa tutkimustuloksensa ammattiliiton johdon haastatteluihin ja kansatieteelliseen kenttätyöhön ammattiyhdistyksen organisaatiossa. Tutkimustulostensa perusteella Laamanen on luonut teorian kollektiivisesta ja konflikteja aiheuttavasta arvon luomisen toimintamekanismista. Teoria kuvaa hyvin Suomen työmarkkinoita ja sen institutionaalisia suhteita ja jäsenten sitoutumista.

”Organisoituneen työvoiman haasteiden ymmärtämisen lisäksi teoriaa voi käyttää kehyksenä tarkasteltaessa taloutta, joka saa uusia yhteistoimintaan ja periaateohjelmaan perustuvia muotoja ja jonka muutos on hämärtänyt arvoa luoviin toimintoihin osallistuvien osapuolien rooleja. Teoria voi lisäksi selittää, miten vaihtoehtoisina faktoina esitetyt väitteet toimivat totuuden jälkeisessä politiikassa”, Mikko Laamanen kuvailee.

Mikko Laamanen puolustaa markkinoinnin alan väitöskirjaansa The Politics of Value Creation torstaina 16.2.2017 klo 12.00 Juhlasalissa, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki.
Opponentti: Professori Hervé Corvellec, Lundin yliopisto (Ruotsi)
Kustos: Professori Tore Strandvik, Hanken

Lisätietoja:
Mikko Laamanen
puh. +33 6 21 19 47 86
mikko.laamanen@hanken.fi

Väitöskirja on luettavissa kokonaisuudessaan täältä »

To the top

03.02.2017: Hanken raises the target for its fundraising campaign

Hanken’s fundraising campaign HANKEN RETURNS has exceeded its expectations, and the target for the campaign has now been raised to 10 million euro.

The new target is founded on both the trust and belief that an increasing number of donors will show their support in the last stages of the campaign.

– It means a lot that so many are willing to stand behind Hanken and show their support. Thanks to the donations, Hanken will continue its development as an international and independent business school with a focus on competitive research and education of high quality, says Rector Karen Spens.

The last stage of the campaign is visible also in other ways. In December, Hanken launched an Alumni Challenge, where a group of alumni will match all incoming donations from other alumni with 1:1 for a six-month period. This additional alumni matching will serve as a lever to the already promised matching from the state. The unique initiative highlights the importance of every donation and the value of the broad support for Hanken among its alumni.

The fundraising campaign HANKEN RETURNS will continue until 30 June 2017 and has so far raised approximately 7,7 million euro. The aim of the campaign is to strengthen Hanken’s basic capital and secure its position as Finland’s only stand-alone business school.

For more information, please contact Head of Fundraising Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
tel. +358 (0)40-560 59 64.

To the top

03.02.2017: Hanken nostaa varainhankintakampanjansa tavoitetta

Hankenin varainhankintakampanja HANKEN RETURNS on ylittänyt odotukset, ja nyt kampanjatavoitetta nostetaan 10 miljoonaan.

Uusi tavoite pohjautuu sekä luottamukseen että uskoon siihen, että yhä useampi osoittaa tukensa kampanjan loppumetreillä.

– Se, että niin moni seisoo takanamme ja on halukas osoittamaan tukensa, merkitsee paljon. Kiitos näiden lahjoitusten, Hanken voi kehittyä entisestään kansainvälisenä ja itsenäisenä kauppakorkeakouluna, ja jatkossakin panostaa kilpailukykyiseen sekä korkealaatuiseen tutkimukseen ja opetukseen, sanoo rehtori Karen Spens.

Kampanjan loppusuora ilmenee myös muilla tavoin. Joulukuussa Hanken julkisti Alumni Challenge-haasteen, jossa ryhmä alumneja kannustavat muita alumneja lahjoittamaan lupaamalla 1:1 vastinlahjoituksen jokaiselle kuuden kuukauden aikana tulleelle alumnilahjoitukselle. Tämä lisälahjoitus toimii vipuna jo luvattuun valtion vastinrahaan. Uniikki aloite korostaa jokaisen lahjoituksen tärkeyttä ja alumnien osoittaman laajan tuen arvoa.

Varainhankintakampanja HANKEN RETURNS jatkuu 30.6.2017 asti ja on tähän mennessä kerännyt n. 7,7 miljoonaa euroa. Kampanjan tavoitteena on vahvistaa korkeakoulun pääomaa ja turvata Hankenin ainutlaatuinen asema maan ainoana itsenäisenä kauppakorkeakouluna.

Lisätietoja antaa varainhankintapäällikkö Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
puh. 040-560 59 64.

To the top

02.02.2017: Hanken and Kauppalehti Inspiration Award to start-up company for VIP-services

The Hanken-Kauppalehti Inspiration Award was presented to the start-up company Helsinki Concierge in connection with the Hanken Business Forum event.

The inspiration award is presented to a company that has shown financial growth and innovative thinking and thus can work as an inspirational example for other companies. In honour of Finland's centennial celebration, it was decided to award it to a newly founded company that represents a future talent.

The recipient of the Hanken-Kauppalehti Inspiration Award 2017, Helsinki Concierge, was chosen among the companies that work within the incubator Hanken Business Lab.

Helsinki Concierge offers concierge service to both companies and private consumers. Companies are offered help with everything ranging from travel arrangements to organising events and running errands. Private consumers can choose from a wide variety of services. All services are tailored to meet the need of the customer.

The jury motivated its choice as follows:

”Helsinki Concierge is an inspiring example of a company, which business idea stems from a need to solve and meet real needs and challenges of customers. The services of Helsinki Concierge propose an alternative to traditional do-it-yourself activities. The company boldly enters the uncharted market of luxury services, which is not an obvious choice in turbulent economic times.”

The CEO and founder of Helsinki Concierge, William von der Pahlen is proud and happy:

- It’s an honour to receive this award and it will inspire us to keep developing our business further. We see the award as a confirmation that we are on the right track with our business idea even though only time will tell how our journey ends, says von der Pahlen that accepted the award together with his business partners Niilo Kervinen and Jonathan Grant.

The Hanken-Kauppalehti Inspiration Award is presented yearly at the Hanken Business Forum event. It was presented for the first time last year as it went to the barber chain MRoom.

More information:

William von der Pahlen, Helsinki Concierge
william@helsinkiconcierge.fi
050 528 2125

Nina Olin, Hanken
nina.olin@hanken.fi
040 3521 213

To the top

02.02.2017: Hankenin ja Kauppalehden inspiraatiopalkinto VIP-palveluja tuottavalle start up-yritykselle

Hanken-Kauppalehti Inspiration Award jaettiin start up-yritykselle Helsinki Concierge Hanken Business Forum-tilaisuuden yhteydessä.

Palkinto jaetaan yritykselle, joka on osoittanut niin taloudellista kasvua kuin innovatiivista ajattelua liiketoimintamallissaan ja joka täten voi toimia inspiraationa muille. Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi, vuoden 2017 palkinto jaettiin yritykselle joka edustaa tulevaisuuden tekijää.

Palkinnon saaja, vastaperustettu Helsinki Concierge, valittiin Hankenin yritysinkubaattori Hanken Business Labissa toimivien yritysten keskuudesta.

Helsinki Concierge tarjoaa concierge-palveluja sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Yrityksille tarjotaan apua matkojen varauksesta aina tilaisuuksien järjestämiseen. Yksityishenkilöt voivat valita laajasta valikoimasta palveluja. Kaikki palvelut räätälöidään juuri asiakkaalle sopivaksi.

Tuomariston perustelut valintaan kuului:

”Helsinki Concierge on innostava esimerkki yrityksestä jonka yritysidean lähtökohtana on asiakkaan tarpeet ja haasteet. Helsinki Concierge:n palvelut tarjoavat vaihtoehdon perinteisiin tee-se-itse toimintoihin. Yritys tähtää rohkeasti kohtalaisen koskemattomille luksuspalvelumarkkinoille, mikä ei ole itsestäänselvyys epävarmassa taloudellisessa tilanteessamme.”

Helsinki Conciergen toimitusjohtaja ja perustaja William von der Pahlen on ylpeä ja iloinen palkinnosta:

- On kunnia vastaanottaa tämä palkinto joka innostaa meitä kehittämään yritysideaamme edelleen. Näemme palkinnon vahvistuksena sille, että olemme oikeilla jäljillä vaikkakin vain tulevaisuus näyttää miten meidän käy, sanoi von der Pahlen joka vastaanotti palkinnon yhdessä yrityskumppaniensa Niilo Kervisen ja Jonathan Grantin kanssa.

Hanken-Kauppalehti Inspiration Award jaettiin tänä vuonna toista kertaa Hanken Business Forum-tapahtuman yhteydessä. Ensimmäinen palkinto jaettiin vuonna 2016 jolloin palkinnon vastaanotti parturiketju MRoom.

Lisätietoja:

William von der Pahlen, Helsinki Concierge
william@helsinkiconcierge.fi
050 528 2125

Nina Olin, Hanken
nina.olin@hanken.fi
040 3521 213

To the top

26.01.2017: Hanken invests in boosting entrepreneurship in the Vaasa region

On Tuesday 31 January Hanken Business Lab – Stugan at Hanken in Vaasa opens its doors. Hanken Business Lab is a platform for students, alumni and other partners , who share an interest in entrepreneurship. Through Hanken Business Lab they can get support for their ideas and help to carry out their business plans.

Stugan offers a modern and inspirational surrounding with coaching and counselling available for those who wish to become entrepreneurs. In Stugan the companies can meet, work and develop their business. Together with the Hanken New Ventures start-up programme, Stugan provides a broad network of experts, partners and financiers.

As mentor of Stugan, Hanken has appointed Nina Ingves. She is an entrepreneur herself and owner of the company Edite Ab. She has worked with company counselling and coaching during many years.

“The interest for entrepreneurship has continued to grow among young people, also among Hanken students. In Vaasa Hanken has for many years offered a start-up programme called Hanken New Ventures. Now we want to further strengthen and develop this incubator activity”, says Nina Ingves.

Stugan is launched on 31 January 2017 at 15 at Hanken, Kirjastokatu 16, Vaasa. You can visit the Stugan facilities and hear more about the activities there. During the event you can network and meet Hanken’s Executive in Residence, Henrik Steinbrecher, who is also going to play an active part in Stugan. Henrik has made a long career as partner at PwC, leading their Middle Market. Today he works as a counsellor for family businesses and entrepreneurs around the Nordic countries.

Welcome to the launching of Stugan!

More information:
Nina Ingves, nina.ingves@hanken.fi, +358 40 67 45 292.

To the top

26.01.2017: Hanken panostaa yrittäjyyteen Vaasan seudulla

Tiistaina 31. tammikuuta Hanken Business Lab Stugan avaa ovensa Hankenilla Vaasassa. Hanken Business Lab on kohtaamispaikka yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille, alumneille sekä muille yhteistyökumppaneille. Hanken Business Labin kautta he voivat saada tukea yritysideoihin sekä apua yrityssuunnitelmien toteutuksessa.

Stugan tarjoaa modernin ja innostavan ympäristön josta yrittäjiksi havittelevat voivat saada valmennusta ja neuvoja yritysideoiden kehittämiseen ja toteuttamiseen. Stuganissa yritykset voivat tavata, työskennellä ja kehittää toimintaansa. Yhdessä Hanken New Ventures start up-ohjelman kanssa yrittäjille tarjotaan kattavan verkoston asiantuntijoita, yhteistyökumppaneita ja mahdollisia rahoittajia.

Stuganin mentoriksi Hanken on nimittänyt Nina Ingveksen. Hänkin on yrittäjä ja omistaa Edite Ab-nimisen yrityksen. Hän on työskennellyt monta vuotta yritysneuvojana ja yrittäjävalmentajana.

- Yrittäjyys kiinnostaa nuoria ja myös Hankenin opiskelijoita yhä enemmän. Vaasassa Hanken on jo monta vuotta tarjonnut opiskelijoilleen start up-ohjelman Hanken New Ventures ja nyt haluamme vahvistaa ja kehittää inkubaattoritoimintaa edelleen, sanoo Nina Ingves.

Stugan avataan 31. tammikuuta 2017 klo.15 Hankenilla, Kirjastokatu 16, Vaasa, jolloin pääsee tutustumaan Stuganin tiloihin ja toimintaan. Tilaisuuden aikana voi myös verkostoitua ja tavata Hankenin Executive in Residence:in, Henrik Steinbrecherin, jolla myös tulee olemaan aktiivinen rooli Stuganin toiminnassa. Henrikillä on pitkä tausta partnerina PwC:llä, missä hän vastasi heidän Middle Market toiminnosta. Tänään hän toimii perheyritysten sekä Pohjoismaiden yrittäjien neuvonantajana.

Tervetuloa tutustumaan Stuganiin!

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Nina Ingves, nina.ingves@hanken.fi, +358 40 67 45 292.

To the top

19.01.2017: Share of international applicants to Hanken’s Master’s programmes increased

The application period for Hanken’s Master’s programmes was closed on Wednesday 18 January. Hanken received a total of 354 applications.

Hanken is very content with the result. The proportion of international students increased and most of them come from outside EU/EEA. The application criteria have been tightened which resulted in better quality among the applicants. The number of applicants decreased in comparison to last year when Hanken tried out less strict entrance requirements. Re-introducing tighter application criteria was a conscious choice.

“In this year’s application round we have introduced stricter application criteria. This way Hanken seeks to attract motivated applicants of internationally high quality. We are particularly happy with the proportion of international applicants that has increased since last year”, says Minna Martikainen, Dean of Education at Hanken.

“Hanken wants to provide Finnish business life with students of internationally high standards. The application numbers show that applying stricter application criteria whilst introducing tuition fees was the right decision. This also shows that Finnish education is internationally appreciated and that high quality education can have a substantial price tag”, Martikainen continues.

Hanken has also renewed the application system for international applicants.

“With the new system we hope to achieve international efficiency throughout the application process. Our goal is to be able to announce the admission results already within a few weeks”, says Tove Ahlskog-Pursiainen at the Hanken Office of Study Affairs.

More information:
Minna Martikainen, Dean of Education
Minna.martikainen@hanken.fi
040 3521 460

To the top

19.01.2017: Kansainvälisten hakijoiden osuus Hankenin englanninkielisiin maisteriohjelmiin nousi

Hakuaika Hankenin englanninkielisiin maisteriohjelmiin päättyi keskiviikkona 18. tammikuuta. Hanken vastaanotti 354 hakemusta.

Hanken on hyvin tyytyväinen tulokseen. Kansainvälisten hakijoiden osuus kasvoi ja niistä valtaosa tulee EU/EES-alueen ulkopuolelta. Hakukriteereiden kiristäminen on myös antanut parempilaatuisia hakijoita. Hakijoiden määrä on laskenut edellisvuodesta jolloin Hanken kokeili väljempiä hakuvaatimuksia. Kriteereiden kiristäminen täksi vuodeksi uudestaan oli tietoinen valinta.

- Tämän vuoden haussa meillä on taas ollut tiukemmat perusvaatimukset hakemukselle. Tarkoitus on saada paremmin motivoituneita ja kansainvälisesti parempilaatuisia hakijoita. Erityisen tyytyväisiä olemme siitä, että kansainvälisten hakijoiden osuus nousi verrattuna viime vuosiin, sanoo opetuksesta vastaava vararehtori Minna Martikainen.

- Hanken haluaa erityisesti tarjota korkean kansainvälisen tason osaajia suomalaisille yrityksille. Tämän johdosta koemme, että valintamme tiukentaa kriteereitä samanaikaisesti lukukausimaksujen kanssa oli oikea valinta. Tämä osoittaa myös että suomalainen koulutus on kansainvälisesti erittäin arvostettua, ja erityisesti laadukkaalla koulutuksella saa olla myös korkea hintalappu, Martikainen jatkaa.

Hanken on myös uudistanut koko kansainvälisen hakujärjestelmänsä.

-Uudella järjstelmällä pyrimme kansainvälisen tason huippunopeuteen koko valintaprosessissa. Tavoitteenamme on julkistaa hakutulokset opiskelijoille jo muutaman viikon sisällä, kertoo Tove Ahlskog-Pursiainen Hankenin opintoasiaintoimistosta.

Lisätietoja:
Minna Martikainen, vararehtori
Minna.martikainen@hanken.fi
040 3521 460

To the top

16.01.2017: Hanken School of Economics receives an additional 100 000 euro from Fazer

Hanken has received a donation from Karl Fazer Oy Ab of 100 000 euro to the ongoing fundraising campaign HANKEN RETURNS. This is Fazer’s second donation to the campaign, which brings the donations to a total of 200 000 euros. Through the donation, Fazers wants to support academic knowledge and the development of research in Finland.

“We are very thankful for this additional donation and to the fact that Fazer once again shows confidence in Hanken. Hanken and Fazer have had a continuous collaboration for a long time, which illustrates a good interaction between theory and practice. We are also very grateful for the opportunity to manage this donation as an investment for the future”, says Rector Karen Spens.

Fazer has participated in Hanken’s fundraising in 2010, 2015 and now 2017 with donations of 100 000 euro each respective year. Fazer has also been a corporate Premium Partner of Hanken for several years. The newest donation strengthens the co-operation even further.

“We are certain that both Fazer and the whole of Finland need internationally oriented and well-educated business graduates to succeed in the future and that is why we donate to Hanken”, says Christoph Vitzthum, President and CEO of Fazer Group.

Fazer is a family-owned company that has been a part of the lives of Finns for over 125 years. Karl Fazer was one of the establishers of the domestic confectionery industry. Fazer wants to offer products and services that enable a responsible and sustainable lifestyle now and in the future. The success of Fazer is built upon Finnish work and professional skills, as well as the acquisition of new talent.

The fundraising campaign HANKEN RETURNS will continue until 30.6.2017 and has, this donation included, raised approximately 7,6 million euro so far. The aim of the campaign is to secure Hanken’s unique position as Finland’s only independent business school.

More information:
Camilla Wardi
Head of Fundraising and Donor Relations
camilla.wardi@hanken.fi
Tel. +358 (0)40-560 59 64.

To the top

16.01.2017: Fazerilta 100 000 euron lisälahjoitus Hankenille

Karl Fazer Oy Ab jatkaa Hankenin tukemista lahjoittamalla 100 000 euroa varainhankintakampanjaan HANKEN RETURNS. Fazer on näin ollen lahjoittanut kahdesti meneillä olevaan kampanjaan yhteensä 200 000 euron edestä, ja haluaa lahjoituksen myötä tukea akateemista osaamista ja tutkimuksen kehittämistä Suomessa.

- Olemme äärimmäisen kiitollisia tästä lisälahjoituksesta ja Fazerin osoittamasta luottamuksesta. Hanken ja Fazer ovat tehneet jatkuvaa yhteistyötä jo pitkään, ja tämä suhde on oiva esimerkki teorian ja käytännön välisestä vuorovaikutuksesta. Iloitsemme Fazerin antamasta mahdollisuudesta hallinnoida myös tätä lahjoitusta tulevaisuutta ajatellen, sanoo rehtori Karen Spens.

Fazer on osallistunut Hankenin varainkeruuseen vuosina 2010, 2015 ja nyt 2017 lahjoittamalla 100 000 euroa kunakin vuonna. Lisäksi Fazer on ollut Hankein Premium Partner –yritys jo usean vuoden ajan, ja uusin lahjoitus syventää yhteistyötä entisestään.

- Olemme vakuuttuneita siitä, että sekä Fazer että koko Suomi tarvitsee kansainvälisesti orientoituneita, hyvin koulutettuja ekonomeja pärjätäkseen tulevaisuudessa, ja siksi lahjoitamme varoja Hankenille, sanoo Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum.

Fazer on perheyritys, joka on ollut osa suomalaisten elämää jo yli 125 vuoden ajan. Karl Fazer oli yksi kotimaisen makeisteollisuuden perustajista. Fazer haluaa tarjota tuotteita ja palveluita, jotka mahdollistavat vastuullisen elämäntavan nyt ja tulevaisuudessa. Fazerin menestys perustuu suomalaiseen työhön ja ammattitaitoon sekä tapaan löytää uusia kykyjä.

Varainhankintakampanja HANKEN RETURNS jatkuu 30.6.2017 asti ja on tämän lahjoituksen myötä kerännyt noin 7,6 miljoonaa euroa. Kampanjan tavoitteena on vahvistaa korkeakoulun pääomaa ja turvata Hankenin ainutlaatuinen asema maan ainoana itsenäisenä kauppakorkeakouluna.

Lisätietoja:
Camilla Wardi, varainhankintapäällikkö
camilla.wardi@hanken.fi
puh. 040-560 59 64.

To the top