Press Releases Archive January-June 2018

Press releases in Swedish can be found by changing the language to Swedish.

04.09.2018: Hankenin avajaiset: Wahlroos paljasti elämän tarkoituksen

Avajaispuheessaan Hankenin rehtori Karen Spens painotti, että kansainvälistyminen ja jatkuva oppiminen ovat kulmakiviä Hankenin tulevassakin toiminnassa. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori toivoi opiskelijoilta uskallusta tulla hyviksi johtajiksi ja hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosille myönnettiin Hankenin kultainen ansiomitali hänen panoksestaan Hankenin hyväksi.

Rehtori Karen Spens avasi Helsingin 110:nnen ja Vaasan 39:nnen lukuvuoden puheella, joka alkoi Hankenin pitkästä historiasta suosittuna opiskelupaikkana.

- Kiinnostus opiskeluun Hankenilla on edelleenkin suurta. Tänä vuonna ennätysmäärä, toisin sanoen 1254 henkilöä, pyrki Hankenin integroituihin kandidaatti- ja maisteriopintoihin Vaasassa ja Helsingissä. Niin kutsutut pikaväyläpaikat Hankenin avoimessa yliopistossa myytiin viime vuonna loppuun kahdessa minuutissa ja tänä vuonna kahdessa sekunnissa, sanoi Spens.

Spens totesi, että Hanken on tänä päivänä kansainvälisesti tunnustettu, akkreditoitu kauppakorkeakoulu, jossa kansainvälistyminen on ollut johtotähti ensimmäisestä EQUIS-akkreditoinnista lähtien vuonna 2000. Uusi viisivuotinen EQUIS-akkreditointi, joka myönnettiin Hankenille viime vuonna, on merkki siitä, että olemme tehneet hyvää työtä.

- Lisäaskel kansainvälistymisprosessiimme on ollut yhteistyön aloittaminen Fulbright Centerin kanssa vuonna 2016. Yhteistyösopimus tarjoaa huomattaville amerikkalaisille tutkijoille mahdollisuuden viettää tietty ajanjakso Hankenilla. Tähän mennessä meillä on vieraillut seitsemän tutkijaa ja se verkostoituminen ja yhteistyö, joka on onnistuttu tätä kautta solmimaan oppilaitosten välille, on ollut korvaamatonta.

Spens painotti, että maailmassa jossa työelämän vaatimukset ja edellytykset muuttuvat yhä nopeammin, pitäisi työssä käyvän väestön taidot ja valmiudet voida päivittää useammin ja joustavammin. Yliopisto-opintojen, nk. jatkuvan oppimisen, pitää olla mahdollista koko aktiivisen työelämän ajan.

- Uudessa yliopistolaissa jatkuvaa oppimista on ehdotettu suomalaisten yliopistojen yhdeksi painopistealueeksi ja se tulee olemaan myös tärkeä osa sitä, mihin Hanken lähivuosina keskittyy, kiteytti Spens.

Pormestari Jan Vapaavuori painotti, että Hankenilla on selkeä asema Helsingin yliopistojen joukossa ja kaupunki pitää Hankenia kansainvälistymisen edelläkävijänä. Vapaavuori toivoi opiskelijoilta rohkeutta tulla johtajiksi, jotka uskaltavat sanoa myös epämiellyttäviä asioita ja tehdä epäsuosittuja, mutta välttämättömiä päätöksiä.

Opiskelijat saivat lisää neuvoja hallituksen puheenjohtajalta Björn Wahlroosilta. Hänen mielestään elämän tarkoitus on jättää jokainen organisaatio, jonka osana on ollut, hivenen parempaan kuntoon kuin siellä aloittaessaan. Avajaisten päätteeksi Wahlroosille annettiin Hankenin kultainen ansiomitali. Hän on hallituksen puheenjohtajana johtanut työtä Hankenilla noudattaen omia neuvojaan - korkeakoulu on tänä päivänä sekä akateemisesti että taloudellisesti vahvempi kuin ennen.

Marlene Günsberg
Viestintävastaava
Puh: +358 40 3521 212
Sähköposti: info@hanken.fi

11.06.2018: Top position in U-Multirank university ranking

Hanken School of Economics has been ranked among the world’s top 10 universities in the global U-Multirank university ranking on research and research linkages. The result is the best in the Nordic countries.

This year the number institutions ranked increased by 300 from previous years. It now includes 1600 institutions from 95 countries compared to earlier 1300 institutions. Despite the increased competition Hanken continues to perform extremely well.

-Our continued success in this ranking is solid proof of Hanken’s research being of internationally high standard. We continue to punch well above our weight, says Hanken’s Rector Karen Spens.

Hanken ranks particularly high on citation rate and top cited publications, as well as on international joint publications.

- There are only three European universities among the top 10 measured according to the top cited publications indicator. That goes to show that we have been successful in our efforts to encourage our faculty to publish in top journals and cooperate internationally, states Timo Korkeamäki, Dean of Research.

U-Multirank compares 1 600 universities within a number of variables, such as research, teaching and learning, and international orientation. Hanken performs extremely well in variables such as international student mobility, post doc positions, share of international faculty, and share of private funding.

U-Multirank is the first global ranking to offer a full picture of the diversity of university performance. U-Multirank is developed and implemented by an independent consortium that consists of European higher education institutions and is supported by the European Commission.

Read more about the ranking on the U-Multirank webpage.

For more information, please contact:

Timo Korkeamäki, Dean of Research
timo.korkeamaki@hanken.fi
+358 40 3521 308

11.06.2018: Hanken säilyttää huippusijoituksensa yliopistojen ranking-listalla

Hanken on yliopistojen U-Multirank-listalla kymmenen maailman parhaan yliopiston joukossa ja paras Pohjolassa sekä tutkimuksen että julkaisuyhteistyön kategorioissa.

Entisten 1300 oppilaitoksen sijaan U-Multirank vertailee nyt kaikkiaan 1600 yliopistoa maailmassa. Mukana on yliopistoja 95 maasta ja joukossa monia nimekkäitä yliopistoja sekä Euroopasta että USA:sta, mutta kovasta kilpailusta huolimatta Hanken sijoittuu edelleen korkeakoulujen ehdottomaan huippuun.

- Sijoittumisemme ranking-listalla antaa hienon tunnustuksen Hankenin tutkimukselle. Se on kansainvälisesti verrattuna edelleenkin korkeatasoista, kun me nyt kolmantena perättäisenä vuotena olemme kymmenen parhaan joukossa, sanoo Hankenin rehtori Karen Spens.

Hanken sijoittuu erityisen korkealle kun kyseessä ovat siteerausten määrä, huippusiteeratut julkaisut sekä kansainväliset yhteisjulkaisut.

- Kymmenen eniten siteeratun julkaisun listalla on vain kolme eurooppalaista yliopistoa. Se osoittaa, että olemme onnistuneet innostamaan tutkijoitamme julkaisemaan kansainvälisissä huippulehdissä ja työskentelemään kansainvälisesti, sanoo vararehtori Timo Korkeamäki, joka vastaa tutkimuksesta.

U-Multirank vertailee 1600 yliopistoa useassa kategoriassa, jotka koskevat muun muassa tutkimusta, opetusta ja kansainvälistymistä. Tuloksena on 10 erilaista ranking-listaa, joissa yliopistot asetetaan paremmuusjärjestykseen U-Multirankin arviointimittareitten perusteella. Hanken selviytyy hienosti sellaisissa kategorioissa kuin kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus, post doc –tutkijapaikat, kansainvälisen henkilökunnan osuus ja yksityisen rahoituksen osuus.

U-Multirank on ensimmäinen kansainvälinen ranking-lista joka tarjoaa kattavan kuvan yliopistojen monimuoisuudesta. U-Multirankin on kehittänyt riippumaton korkeakoulujen yhteenliittymä ja sitä tukee Euroopan komissio.

Lue lisää ranking-listasta U-multirankin nettisivulla.
 

Lisätietoja antaa:

Timo Korkeamäki, tutkimuksesta vastaava vararehtori
timo.korkeamäki@hanken.fi
+358 40 3521 308

14.05.2018: Hanken & SSE continues to top the Financial times rankings 2018 in Northern Europe as part of SSE

Hanken & SSE Executive Education is still number one in Northern Europe as a part of Stockholm School of Economics (SSE).

The annual prestigious Financial Times rankings have once again revealed the top executive education providers among the thousands of providers around the world. Hanken & SSE takes part in the yearly Financial Times rankings as Stockholm School of Economics’ (SSE) joint venture with Hanken in Finland. Stockholm School of Economics (SSE) continues to maintain its position in the ranking as the top executive education provider in Northern Europe in all categories. In the combined ranking SSE advances its position with 5 and rises to position 21 out of the 50 top global providers.

Financial Times ranks the best executive education programs globally, rating 80 best open as well as 90 custom programs worldwide and combining the two to reveal the top 50 providers of executive education in the world. The rankings are based on participant and client satisfaction, diversity of participants and faculty as well as the internationality of the provider among other criteria.

“We are proud to be able to offer broad Nordic knowledge to our customers on a global level in the ever toughening competition”, says Marc Hinnenberg, CEO of Hanken & SSE Executive Education. ”There is great value in supporting our customers' strategic development and deployment by combining e.g. Swedish commercial and marketing expertise with design and technology superpowers from Finland.”

Learn more about the Financial Times Executive Education rankings:

https://www.ft.com/content/d8ac59a4-48b8-11e8-8c77-ff51caedcde6

For more information

Marc Hinnenberg
CEO
Hanken & SSE Executive Education
Marc.Hinnenberg@hankensse.fi
+358 40 515 7710

14.05.2018: Financial times rankings 2018 julkistettu: Hanken & SSE jatkaa Pohjois-Euroopan parhaana osana SSE:tä

Hanken & SSE Executive Education on edelleen Pohjois-Euroopan ykkönen osana Tukholman Kauppakorkeakoulua (Stockholm School of Economics, SSE).

Vuosittainen merkittävä Financial Times-lehden vertailu on jälleen julkistanut parhaimmat liikkeenjohdon valmennuksen tarjoajat tuhansista toimittajista ympäri maailman. Hanken & SSE Executive Education osallistui vuosittaiseen Financial Times-lehden vertailuun Tukholman kauppakorkeakoulun (Stockholm School of Economics – SSE) ja Hankenin yhteisyrityksenä Suomessa. SSE Executive Education säilytti sijoituksena parhaana liikkeenjohdon valmennuksen tarjoajana Pohjois-Euroopassa kaikissa kategorioissa. Yhdistetyssä vertailussa SSE kohentaa sijoitustaan viidellä viime vuodesta ja nousee sijalle 21 maailman 50. parhaan joukossa.

Financial Times vertailee parhaita liikkeenjohdon valmennuksen tarjoajia maailmanlaajuisesti, vertaillen 80 parhainta avointa ohjelmaa ja 90 parhainta räätälöityä ohjelmaa sekä yhdistetysti vertaillen näitä kahta ja rankkaa 50 parhainta liikkeenjohdon valmennuksen tarjoajaa globaalisti. Vertailu pohjautuu muun muassa osallistuja- ja asiakastyytyväisyyteen, osallistujien monimuotoisuuteen ja tiedekuntaan sekä toimittajan kansainvälisyyteen.

“Olemme erittäin ylpeitä että voimme tarjota laajaa Pohjoismaista osaamista asiakkaillemme kansainvälisellä tasolla koko ajan tiukkenevassa kilpailussa”, sanoo Marc Hinnenberg, Hanken & SSE Executive Educationin toimitusjohtaja. ”On erittäin arvokasta pystyä tukemaan asiakkaitamme strategisessa kehityksessä ja toteutuksessa yhdistäen esimerkiksi ruotsalaista kaupallista-  ja markkinointiosaamista sekä design ja teknologia supervoimia Suomesta.”

Lisätietoja Financial Times Executive Education vertailusta englanniksi:

http://www.ft.com/intl/business-education/executive-education

Lisätiedot

Marc Hinnenberg
Toimitusjohtaja
Hanken & SSE Executive Education
Marc.Hinnenberg@hankensse.fi
+358 40 515 7710

26.04.2018: The HUMLOG Institute at the forefront in disaster relief

The HUMLOG Institute at Hanken School of Economics hosted a seminar on current humanitarian challenges and the state of humanitarian logistics. The seminar was arranged in celebration of the institutes 10th anniversary.

In his video key note, Pekka Haavisto, Finnish MP and active in international affairs, emphasises the importance of supporting local structures in times of crises and that the needs of beneficiaries have changed over time.

"Today social media plays a major role in a crisis situation and are vital for people trying to keep track of their families and mobile phones are essential in succeeding in doing so", said Pekka Haavisto.

Humanitarian veteran Kalle Löövi, director of International Operations at the Finnish Red Cross, also highlighted some improvements in the humanitarian field:

"The cooperation has increased between relief organisations including also small local actors and commercial actors in the field.  Most importantly the respect for humanitarian workers is still considerable."

The HUMLOG Institute conducts empirically grounded research on logistics and supply chain management in the humanitarian context and has truly become a hub for humanitarian logistics researchers around the world.

"Our speakers today gave an up to date view not only on what it takes to deliver aid and make a difference in the lives of beneficiaries, but also on how this field is constantly developing", concluded Gyöngyi Kovács, Erkko Professor in Humanitarian Logistics and co-founder of the Institute.

The HUMLOG Institute is a joint research institute between Hanken School of Economics and National Defence University of Finland (NDU) and celebrated its 10th anniversary on 25 April 2018. The Institute is by now the largest research centre in humanitarian logistics worldwide.

More information:

Gyöngyi Kovacs
Erkko Professor in Humanitarian Logistics
gyongyi.kovacs@hanken.fi

26.04.2018: HUMLOG Institute katastrofiavun etujoukoissa

Hanken Svenska handelshögskolanissa toimiva HUMLOG Institute isännöi seminaaria, joka käsitteli ajankohtaisia humanitaarisia haasteita ja humanitaarisen logistiikan tilaa. Seminaari järjestettiin instituutin 10-vuotisjuhlan kunniaksi.

Seminaarin avauspuheenvuoron piti videon välityksellä kansanedustaja Pekka Haavisto, joka toimii aktiivisesti monissa kansainvälisissä tehtävissä. Hän painotti, että kriisiaikoina on tärkeää tukea paikallisia rakenteita ja muistutti, että avuntarvitsijoiden tarpeet ovat ajan myötä muuttuneet.

- Nykyaikana sosiaalisella medialla on kriisitilanteissa tärkeä rooli ja se on olennainen ihmisille, jotka yrittävät etsiä perheitään. Ilman matkapuhelimia tämä ei onnistuisi, sanoi Pekka Haavisto.

Myös alan veteraani Kalle Löövi, Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustyön johtaja, painotti avustustyössä tapahtunutta edistystä:

- Yhteistyö kriisiapua järjestävien organisaatioiden välillä on lisääntynyt  ja niihin kuuluu nykyään myös niin pieniä paikallisia kuin alan kaupallisia toimijoita. Avustustyöntekijöitä kunnioitetaan edelleen suuresti, mikä on tämän työn kannalta todella tärkeää.

HUMLOG Institute tekee empiiristä tutkimusta logistiikasta ja toimitusketjun hallinnasta kriisitilanteissa ja se on nykyään humanitaarisen logistiikan tutkijoiden huippuja maailmassa.

 - Tämänpäiväiset puhujamme loivat ajankohtaisen katsauksen ei vain siihen, mitä tarvitaan avun toimittamiseen ja mikä vaikutus sillä on avuntarvitsijoiden elämään, vaan myös siihen, miten tämä ala koko ajan kehittyy, kiteytti Gyöngyi Kovács, Erkko-professori humanitaarisessa logistiikassa ja yksi instituutin perustajista.

HUMLOG Institute on Hanken Svenska handelshögskolanin ja Maanpuolustuskorkeakoulun yhteinen tutkimuslaitos ja se vietti 10-vuotisjuhlaansa 25. huhtikuuta 2018. Instituutti on nykyään maailman suurin humanitaarisen logistiikan tutkimuskeskus.

Lisätietoja:

Gyöngyi Kovács
Humanitaarisen logistiikan Erkko professori
gyongyi.kovacs@hanken.fi

10.04.2018: Wärtsilän Roger Holm nimitetty Hankenin hallitukseen

Hanken Svenska handelshögskolan on nimittänyt Roger Holmin hallituksen uudeksi jäseneksi. Holm on Wärtsilä Marine Solutionsin johtaja ja johtokunnan jäsen.

-Olemme hyvin tyytyväisiä Roger Holmin valintaan, sanoo professori Eva Liljeblom. Holm on tehnyt vakuuttavan uran johon sisältyy mm. huipputehtäviä Wärtsilällä. Hänen nimityksensä myötä Hanken vahvistaa entisestään siteitään elinkeinoelämään.

Roger Holm on syntynyt vuonna 1972 ja hän on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Hankenilta pääaineenaan rahoitus.

Holm seuraa hallituksessa Anna Häggblomia, joka eroaa omasta pyynnöstään. Hanken kiittää Häggblomia hänen panoksestaan hallituksen jäsenenä.

Hallituksessa on kymmenen jäsentä joista neljä edustaa elinkeinoelämää ja muita sidosryhmiä. Muut ulkopuoliset jäsenet ovat Björn Wahlroos (hallituksen puheenjohtaja, Sampo, UPM, Nordea), Jannica Fagerholm (toimitusjohtaja, Signe och Ane Gyllenbergs Stiftelse) sekä Lars Ågren (korkeakoulujohtaja, Handelshögskolan i Stockholm). Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2018.

Lisätietoja:

Eva Liljeblom
Professori
040 352 1291
eva.liljeblom@hanken.fi

10.04.2018: Roger Holm appointed Member of the Board

Hanken School of Economics has appointed Roger Holm, President Marine Solutions & Executive Vice President at Wärtsilä, as a new member of the Board.

We are very pleased to have Roger Holm join the board, says Professor Eva Liljeblom, Chair of the University Council. He has a strong corporate record of accomplishments, including several top positions at Wärtsilä and connects Hanken even closer to the corporate world.

Roger Holm (1972) holds a Master’s degree in Finance from Hanken in Vaasa.

Holm will replace Anna Häggblom on the board. Hanken School of Economics wishes to extend a big thank you to Anna Häggblom for her efforts as member of the Board.

The Board of Hanken School of Economics has ten members of which four represent external stakeholders. The other three external members are Björn Wahlroos (Chairman of the Baord, Sampo, UPM, Nordea), Jannica Fagerholm (managing director, Signe and Ane Gyllenberg Foundation) and Lars Ågren (Senior Executive Vice President, Stockholm School of Economics). The mandate of the current Board expires 31 December 2018.

09.03.2018: Hanken student William von der Pahlen awarded this year's Anders Wall scholarship

This year’s Anders Wall scholarship is awarded to Hanken student William von der Pahlen. The scholarship of 125 000 SEK is the biggest one awarded to a student at Hanken. The award ceremony will take place later today at the concert house Musikaliska Akademien in Stockholm.

In addition to his studies at Hanken, William is a serial entrepreneur who has contributed to the public opinion through the podcast #futucast. He now has a global podcast “The Impossible Show” in the making. The new podcast will feature successful people from all over the world and a few big names have already committed to the project. On top of his podcast projects, William is currently mostly engaged in developing his companies within Indagatus Group. Indagatus Group consists of Indagatus and Helsinki Concierge.

William has enormous potential and is a role model to other young entrepreneurs both at Hanken and nationally.

- It’s a great honour to be awarded this scholarship. I wanted to become a member of the Wallumni-network since the day I first heard about it. To me it’s yet another proof of being on the right track as an entrepreneur, says William. I will use the scholarship to launch the new podcast The Impossible Show, in which we interview the world’s most successful people.

The Anders Wall Foundation annually awards 2 MSEK in scholarships to young entrepreneurial talents in the fields of research, young entrepreneurship, international studies, and culture. The Anders Wall Foundation brings together a large group of young people interested in entrepreneurship and introduces them to the alumni network, Wallumni, that arranges regular meetings for its members.

More information:
William von der Pahlen
william@vonderpahlen.com

09.03.2018: Hankenin opiskelijalle William von der Pahlenille Anders Wallin stipendi

Hankenin opiskelija William von der Pahlen on tämän vuoden Anders Wall -stipendin saaja. Anders Wall -stipendi on suuruudeltaan 125 000 SEK ja se on suurin Hankenin opiskelijan saama stipendi. Stipendi jaetaan illalla Musikaliska Akademien -konserttisalissa Tukholmassa.

Williamilla on monta rautaa tulessa. Hän perustanut useita omia yrityksiä ja saanut aikaan laajempaa yhteiskunnallista keskustelua podcastinsa #futucastin välityksellä. Hänen tarkoituksensa on toteuttaa samankaltainen, maailmanlaajuinen podcast nimeltä ”The Impossible Show”, johon hän on jo onnistunut saamaan joitain merkittäviä puhujia. William on täynnä potentiaalia ja hän toimii esikuvana muille nuorille yrittäjille niin Hankenissa kuin kansallisella tasolla.

Tällä hetkellä William on keskittynyt ensisijaisesti kehittämään Indagatus Groupia, joka koostuu yrityksistä Indagatus ja Helsinki Concierge. Lisäksi hän tuottaa podcastia #futucast.

- Stipendin saaminen on minulle suuri kunnia. Wallumni-verkosto on jotain, jonka jäseneksi olen halunnut päästä siitä asti kun ensimmäisen kerran kuulin siitä. Stipendi on minulle myös merkki siitä, että olen yrittäjyydessäni oikealla tiellä, sanoo William.

- Tulen käyttämään stipendin ”The Impossible Show” -podcastin lanseeraamiseen. Haastattelemme tässä podcastissa maailman menestyneimpiä ihmisiä, jatkaa William.

Anders Wall -säätiö jakaa vuosittain runsaat 2 miljoonaa ruotsin kruunua stipendeinä ja opintoavustuksina yrittäjähenkisille nuorille tutkimukseen, yrittäjyyteen, kansainvälisiin opintoihin ja kulttuuriin. Anders Wall -säätiö tuo yhteen suuren joukon yrittäjähenkisiä nuoria Wallumni-verkostoksi, jonka jäsenet tapaavat säännöllisesti.

Lisätietoja:
William von der Pahlen
william@vonderpahlen.com

19.01.2018: The number of international applicants to Hanken doubled

The application period to Hanken’s Master’s programmes closed on Wednesday 17 January. Hanken received a total of 582 applications.

Hanken is very content with the result. The total number of applications increased with over 60% from 354 in 2017 to 582 this year. The increase shows that Hanken is an attractive option also internationally.

The increase in number of applicants outside EU/EEA was particularly high. Hanken received more than double the amount of applications compared to last year (156 in 2017, 397 in 2018). This demonstrates that Hanken’s high quality programme is an internationally attractive option also after the tuition fees have been introduced.

- We have strict application criteria to ensure the quality in our education. We are pleased to see that this many international students have chosen Hanken as their first priority, says Minna Martikainen, Dean of Education at Hanken.

A total of 76 nationalities applied to Hanken this year. The great diversity is very positive as it creates genuinely international student groups. The non-EU/EEA applicants come from countries like Ghana, Nigeria, Vietnam, Pakistan and China.

More information:

Minna Martikainen, Dean
Minna.martikainen@hanken.fi
040 3521 460

19.01.2018: Kansainvälisten hakijoiden määrä kaksinkertaistui

Hakuaika Hankenin englanninkieliseen maisteriohjelmaan umpeutui keskiviikkona 17 tammikuuta 2018. Ohjelmaan tuli yhteensä 582 hakemusta.

Hanken on tulokseen hyvin tyytyväinen. Yhteenlaskettu hakijamäärä nousi yli 60 %:lla 354:stä hakijasta vuonna 2017 tämän vuoden 582 hakijaan. Lisääntynyt hakijamäärä on osoitus siitä, että Hanken on varteenotettava vaihtoehto myös ulkomailla.

Erityisen merkittävästi lisääntyi hakijamäärä EU/EES-alueen ulkopuolelta. Näiden hakemusten määrä enemmän kuin kaksinkertaistui verrattuna viime vuoteen (2017: 156 ja 2018: 397). Hankenin korkealaatuinen ohjelma houkuttelee siis opiskelijoita myös lukukausimaksujen käyttöönoton jälkeen.

- Asetamme hakijoillemme korkeat vaatimukset jotta pystymme takaamaan koulutuksen laadun. Olemme hyvin iloisia, että näinkin moni kansainvälinen hakija on valinnut juuri Hankenin, toteaa vararehtori Minna Martikainen.

Hakemuksen lähetti tällä erää edustajia yli 76:sta kansallisuudesta. Tällainen moninaisuus on erittäin positiivista, sillä on tärkeätä saada muodostettua aidosti kansainvälisiä opiskelijaryhmiä. Tänä vuonna eniten hakemuksia EU/EES-maiden ulkopuolelta tuli Ghanasta, Nigeriasta, Vietnamista, Pakistanista ja Kiinasta.

19.01.2018 Doctoral thesis: Sustainable development in emerging markets requires active market organising

New research suggests that a democratization of the market economy is necessary for sustainable development. In order to tackle climate change, inequality and migratory movements, traditionally powerless actors need to participate in market organising processes.

Sustainable development refers to a balance between the social, ecological and economical. In her doctoral dissertation “Early-phase market organizing in subsistence settings”, Sara Lindeman studies how informal trade in urban slum areas is gradually organised into markets. The empirical work is done in East-Africa, India and Brazil. The studies examine when market organising can lift people out of poverty, and provides insight into market organising for sustainable development at large.

Established economic theories claim that markets are best organised through a “laissez-faire”- attitude. My research shows that empowerment of disadvantaged groups to actively participate in market organising processes is necessary for sustainable development, says Lindeman.

Current power structures benefit from the fact that market organising processes tend to remain invisible and unspoken. This makes it more difficult to do the reforms of the economic system that are needed for sustainable development. Lindeman develops conceptual tools to understand and influence market organising at an early stage

Path dependence is strong in market organising. Steering the process towards greater power-distribution and sustainable development from the outset is easier than changing established institutions. There is a potential for innovative and sustainable market organising in emerging markets, says Lindeman.

The research is based on several ethnographic studies and published in three journals. The public defens takes place on Friday the 19th of January, 2018, as part of Marketing research at Hanken School of Economics.

Time: 19.1.2018 kl. 12.00
Place: Futurum, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Hans Kjellberg, Stockholm School of Economics
Kustos: Professor Veronica Liljander, Hanken School of Economics

More information:

Sara Lindeman, + 358 50 448 5040

Background materials:

https://newglobal.aalto.fi/sara-lindemans-doctoral-defense-links-and-ph…
https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/123456789/173946

 

19.01.2018 Väitöskirja: Kestävä talous kehitysmaissa edellyttää markkinatalouden aktiivista kehittämistä

Kestävän kehityksen toteutuminen edellyttää markkinatalouden demokratisointia. Jotta voimme vastata ilmastonmuutoksen, epätasa-arvon ja maahanmuuttovirtausten tuomiin haasteisiin, on perinteisesti voimattomien toimijoiden päästävä osallistumaan markkinatalouteen.

Kestävässä kehityksessä sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset tavoitteet ovat tasapainossa. Väitöskirjassaan "Early-phase market organizing in subsistence settings" Sara Lindeman tutkii kuinka epävirallinen kaupankäynti urbaaneissa slummeissa Itä-Afrikassa, Intiassa ja Brasiliassa järjestäytyy asteittain markkinoiksi. Tutkimus selkiyttää sitä, miten markkinoita voidaan järjestää niin että ihmiset nousevat köyhyydestä.

Vakiintunut talousteoria väittää, että markkinat järjestyvät tehokkaimmin "laissez-faire" -periaatteella. Tutkimukseni sitä vastoin osoittaa, että kestävä kehitys vaatii perinteisesti voimattomien toimijoiden, vähävaraisten ihmisten, naisten ja vähemmistöjen, vahvistamista talouden toimijoina, Lindeman toteaa.

Markkinoita muokkaavat prosessit ovat usein huomaamattomia, mikä tukee olemassa olevia valtarakenteita ja estää uudistumista.

Ajatellaan, että markkinat ovat luonnonvoima, vaikka todellisuudessa päätöksiä tekevät ihmiset, sanoo Lindeman.

Markkinoiden järjestäminen kohti kestävää kehitystä alusta alkaen on helpompaa kuin jo vakiintuneiden instituutioiden muuttaminen. Kun markkinat ovat vasta syntymässä, voisivat ne ottaa kehityksessä harppauksen eteenpäin, esim. siirtyä suoraan langattomiin puhelimiin tai uusiutuvaan energiaan.

- Myös markkinatalous voi kehittyä. Voimme oppia siitä, miten markkinat voidaan järjestää kokonaan uusilla, innovatiivisilla tavoilla kehittyvissä talouksissa, Lindeman sanoo.

Tutkimus perustuu useisiin etnografisiin tutkimuksiin ja se on julkaistu kolmessa tieteellisessä artikkelissa. Sara Lindeman väittelee aiheesta perjantaina 19. tammikuuta 2018. Hänen väitöskirjansa kuuluu ruotsinkielisen kauppakorkeakoulu Hankenin markkinoinnin tutkimusalaan.

Aika: 19.1.2018 kl. 12.00
Paikka: Futurum, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Vastaväittäjä: Professori Hans Kjellberg, Stockholm School of Economics
Kustos: Professori Veronica Liljander, Hanken School of Economics

Lisätietoja:

Sara Lindeman, puh. 050 448 5040

Taustamateriaalia (mm kuvia):

https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/123456789/173946

17.01.2018: Hanken and Arcada join forces in unique student housing

The foundation stone of the new eight storey building on the Arcada Campus in Arabianranta was put up on 17 January 2018. The house is the result of Arcada’s and Hanken’s long term co-operation.

The house combines student housing and a sports centre in a unique way. There will be apartments in the lower levels and a sports center that include a fitness gym and a test laboratory in levels 6-8. The construction is expected to be finished in 2019.

For a long time Arcada has planned to complete the campus with a sports hall. In building the centre on top of additional student housing makes us able to offer over a hundred more apartments in the area, says Arcada’s rector and the president of the Arcada foundation Henrik Wolff.

When the building is completed in January 2019 there will be over 600 student apartments in the area. The student housing project is part of the strategic co-operation between Arcada and Hanken. The student housing is built by Fastighets Ab Majsporten, owned by Hanken (40%) and Arcada (60%). The sports centre is built by Fastighets Ab Arcadahallen, owned by the Arcada Foundation.

According to Hanken’s rector Karen Spens there are synergies in the co-operation with Arcada and the opportunity to invest in housing is valuable.

-The co-operation gives us advantages that would not have been possible had we acted separately. We are very pleased with our joint projects and the new possibilities created by joining forces, says Spens.

The modern student housing in the Arcada campus is very popular and the new apartments are expected to attract new tenants quickly when they are finished in January 2019.

The sports centre provides Arcada with top equipped spaces for education and research. It will mainly serve Arcada, but it will also be possible to rent the rooms.

More information:

Karen Spens, rector for Hanken, phone 050 564 3742

 

17.01.2018: Hankenin ja Arcadan ainutlaatuisen taloprojektin peruskivi on muurattu

Kahdeksankerroksisen talon peruskivi muurattiin 17.1.2018. Talo, joka rakennetaan Arcadan kampukselle Arabianrantaan, on syntynyt korkeakoulujen pitkäjänteisestä yhteistyön tuloksena. Talon alimpiin kerroksiin tulee 103 opiskelija-asuntoa ja kerroksiin 6-8 huippuvarusteltu urheiluhalli kuntosaleineen ja testilaboratorioineen. Suunnitelmien mukaan rakennus valmistuu tammikuussa 2019.

Arcada on pitkään suunnitellut täydentävänsä kampusalueen urheiluhallilla. Tämä ainutlaatuinen ratkaisu rakentaa halli opiskelija-asuntojen päälle on antanut meille mahdollisuuden tarjota kampusalueella noin sata opiskelija-asuntoa lisää, toteaa Yrkeshögskolan Arcada Ab:n rehtori sekä Stiftelsen Arcadan toimitusjohtaja Henrik Wolff.

Kun talo valmistuu tammikuussa 2019, alueella on kaikkiaan noin 600 opiskelija-asuntoa.

Rakennushanke on osa Arcadan ja Hankenin strategista korkeakouluyhteistyötä. Opiskelija-asunnot rakennuttaa Fastighets Ab Majsporten, josta Hanken omistaa 40 % ja Stiftelsen Arcada loput. Stiftelsen Arcadan omistama Fastighets Ab Arcadahallen vastaa kokonaisuudessaan urheiluhallin rakentamisesta.

Tämä rakennushanke vakiinnuttaa Arcadan ja Hankenin strategisen yhteistyön, kiteyttää Wolff.

Hankenin rehtorin Karen Spensin mukaan yhteistyö Arcadan kanssa antaa synergiaetuja ja hän pitää mahdollisuutta sijoittaa opiskelija-asuntoihin arvokkaana.

Edut yhteisistä ratkaisuista ja toiminnan kehittämisestä yhdessä eivät olisi saavutettavissa erikseen. Olemme hyvin mielissämme yhteistyöstä ja sen mukanaan tuomista mahdollisuuksista, sanoo Spens.

Nykyaikaiset opiskelija-asunnot Arabianrannan kampusalueella ovat erittäin suosittuja ja todennäköisesti myös uudet asunnot löytävät asukkaat hyvinkin nopeasti, kun ne valmistuvat tammikuussa 2019.

Stiftelsen Arcadanin rakentamassa urheiluhallissa on huippuvarustellut koulutustilat sekä moderni testilaboratorio, jotka tukevat Arcadan urheilu-, fysioterapia- ja kuntoutustutkimusta ja opetusta. Urheiluhalli palvelee pääosin Arcadaa, mutta tiloja vuokrataan myös ulkopuolisille.

Tietoja opiskelija-asunnoista ja Arcadahallenista:

Fastighets Ab Majsporteniin tulee yhteensä 103 asuntoa: 85 yksiötä, 14 kaksiota ja neljä kolmiota. Asunnot ovat pinta-alaltaan 21 m²- 56 m². Urheiluhalli (Fastighets Ab Arcadahallen) rakennetaan opiskelija-asuntojen päälle.

Rakennushankkeeseen osallistuu Stiftelsen Arcadan lisäksi myös Hanken Svenska handelshögskolan, joka omistaa 40,3 % rakenteilla olevista asunnoista (Fastighets Ab Majsporten).

Projektin rakennuttajana toimii Stiftelsen Arcadan kiinteistöyhtiö Fastighets Ab Arcada Nova. Opiskelija-asunnot on suunnitellut arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Ab ja projektin konsulttina toimii Haahtela-rakennuttaminen Oy.

Projekti Fastighets Ab Majsportenin valmistuttua Arabian kampusalueella on yhteensä 610 modernia opiskelija-asuntoa. Kampusalueella sijaitsee opiskelija-asuntojen lisäksi Arcada-talo, jossa toimii ammattikorkeakoulu Arcada sekä Cor-talo, joka on opiskelijakunta ASK: n oma talo. Kampuksella toimii myös ammattioppilaitos Prakticum. Lähellä sijaitsevat myös Ammattikorkeakoulu Diakin toimitilat.

Lisätietoja hankkeesta:

Karen Spens, Hankenin rehtori, puh. 050 564 3742

To the top