Press Releases Archive July-September 2015

Press releases in Swedish can be found by changing the language to Swedish.

24.09.2015: Camilla and John Lindfors invest EUR 250 000 in Hanken

Hanken alumni Camilla and John Lindfors have donated EUR 250 000 to Hanken’s fundraising campaign HANKEN RETURNS.

“Securing a strong university level education in business and economics in Swedish in Finland is imperative. Both my wife and I are beneficiaries of a great education at Hanken and we want to make sure others get the same chance. The best way to ensure Finland’s future competitiveness is to invest in education, especially in an area that will have a direct impact on the economy over time”, says John Lindfors.

“This is the biggest private donation to the campaign so far and we are very grateful for it. It is fantastic that our alumni want to be involved in Hanken’s future”, says Rector Karen Spens.

The fundraising campaign HANKEN RETURNS will continue until 30.6.2017 and has, with this donation included, so far raised close to EUR 4.2 million. The aim of the campaign is to secure Hanken’s unique position as Finland’s only independent business school.

More information:
Campaign manager Janina Jansson
janina.jansson@hanken.fi
0400 316460

To the top

24.09.2015: Camilla ja John Lindfors lahjoittavat Hankenille 250 000 euroa

Hankenin entiset opiskelijat Camilla ja John Lindfors lahjoittavat 250 000 euroa Hankenin varainhankintakampanjaan HANKEN RETURNS.

"On tärkeää, että Suomessa on vahva ruotsinkielinen yliopistotason kauppatieteen koulutus. Sekä vaimoni että minä olemme saaneet vankan koulutuksen Hankenilla ja näemme mielellämme, että muilla on sama mahdollisuus. Paras tapa varmistaa Suomen kilpailukyky on investoida koulutukseen, erityisesti alueella, jolla on suora vaikutus talouteen myös pitkällä tähtäimellä", sanoo John Lindfors.

”Tämä on kampanjan toistaiseksi suurin yksityinen lahjoitus ja olemme siitä erittäin kiitollisia. On hienoa että alumnimme osoittavat tukensa Hankenin tulevaisuuteen”, sanoo rehtori Karen Spens.

Varainhankintakampanja HANKEN RETURNS jatkuu 30.6.2017 asti ja on tämän lahjoituksen myötä kerännyt noin 4,2 miljoonaa euroa. Kampanjan tavoitteena on vahvistaa korkeakoulun pääomaa ja turvata Hankenin ainutlaatuinen asema maan ainoana itsenäisenä kauppakorkeakouluna.

Lisätietoja:
Kampanjapäällikkö Janina Jansson
janina.jansson@hanken.fi
0400 316460

To the top

21.09.2015: Sosiaalisen median ammatillinen käyttö Hanken Network Dayn teemana 24.9.2015

Torstaina 24. syyskuuta järjestetään Hankenin vuosittainen verkostoitumistapahtuma Hanken Network Day. Päivä tarjoaa kohtaamispaikan opiskelijoille ja yrityksille ja antaa Hankenin opiskelijoille mahdollisuuden keskustella liike-elämän asiantuntijoiden kanssa, saada lisätietoa eri aloista sekä saada paremman näkemyksen tulevaisuuden osaamisvaatimuksista. Tämän vuoden tapahtumaan osallistuu 18 yritystä jotka puolestaan saavat mahdollisuuden tutustua tulevaisuuden osaajiin.

Päivän teemana on sosiaalisen median ammatillinen käyttö josta puhuu Jörgen Sundberg, Lontoolaisen Link Humans yrityksen perustaja. Yritys on erikoistunut sosiaalisen median strategioihin, sisältöön ja hallintaan. Hän on myös perustanut suositun ura- ja rekrytointiblogin Undercover Recruiter.

Jörgen Sundberg puhuu Hanken Network Dayn osallistujille otsikolla Professional Social Media for People & Companies. Puheenvuoro pidetään klo 15-16.30 Hankenin juhlasalissa. Esityksensä aikana Sundberg antaa vinkkejä miten hyödyntää sosiaalista media sekä työnhaussa että rekrytoinnissa.

Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan sekä tapahtumaan että esitykseen.

Lisätietoja:
Clarissa Köhler, yrityssuhdevastaava
clarissa.kohler@hanken.fi.
040 3521 380

To the top

14.09.2015: Hanken 67th in Financial Times’ Masters in Management ranking

Hanken’s master’s programme has been ranked 67 in Financial Times’ annual Masters in Management ranking of the 80 best masters programmes world-wide.

One reason for Hanken’s success in the ranking is high employment rate (98%) three months after graduation.

- We are delighted with the ranking and see it as proof of Hanken being a modern, top business school also from an international point of view, says Rector Karen Spens.

In total there are some 15 000 business schools in the world. Of these, only 80 are ranked on the Financial Times list. Seven Nordic business schools and two Finnish business schools have made it on the list. The Top 3 consists of University of St. Gallen (1), HEC Paris (2) and Essec Business School (3).

The results in the ranking are partly based on a survey sent to alumni, who have graduated as masters from the university three years previously. Data handed in by the universities themselves also affect the results.

Read more about the Financial Times ranking: http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-management-2015

More information:
Maj-Britt Hedvall
Associate Dean and Director, Research and Internationalisation
050 564 3776
maj-britt.hedvall@hanken.fi

To the top

14.09.2015: Hanken sijalla 67 maisteriohjelmien Financial Times-rankingissa

Hankenin maisterikoulutus on sijalla 67 Financial Times-lehden vuosittain tekemässä Masters in Management-rankingissa, joka listaa maailmaan 80 parasta maisterikoulutusohjelmaa.

Yksi syy Hankenin menestykseen on valmistuneiden korkea työllistymisprosentti (98 %) kolme kuukautta valmistumisen jälkeen.

- Olemme iloisia ja ylpeitä sijoituksestamme ja näemme tämän todisteena siitä, että Hanken on moderni huippukauppakorkeakoulu myös kansainvälisessä vertailussa, sanoo Hankenin rehtori Karen Spens.

Maailmassa on yhteensä noin 15 000 kauppakorkeakoulua. Näistä vain 80 rankataan Financial Timesin listalla. Pohjoismaisista kauppakorkeakouluista vain seitsemän ja suomalaisista vain kaksi sijoittuvat listalle. Listan kolme parhainta yliopistoa ovat University of St. Gallen (1), HEC Paris (2) ja Essec Business School (3).

Sijoitukseen vaikuttaa eniten alumnikysely, joka lähetetään kaikille kolme vuotta sitten korkeakoulusta valmistuneille maistereille. Lisäksi tulokseen vaikuttaa korkeakoulujen toimittamat tilastot.

Lue lisää Financial Times rankingista: http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-management-2015

Lisätietoja:
Maj-Britt Hedvall
Tutkimus- ja kansainvälistymisjohtaja
050 564 3776
maj-britt.hedvall@hanken.fi

To the top

03.09.2015: Responsibility, impact, innovation and engagement will guide Hanken’s 107th academic year

Hanken School of Economics opened its 107th academic year in Helsinki and its 36th in Vaasa on 1 September in Helsinki and 2 September 2015 in Vaasa.

Newly appointed Rector Karen Spens built her opening speech upon the following themes: responsibility and sustainability, the universities’ impact on society, innovative solutions in research and education, and engagement and collaboration between Hanken and the corporate world.

Rector Spens expressed her concern for the challenges today’s society faces in the form of global warming, ill-health, demographical changes, scarce natural resources, and the increasing refugee disaster Europe is facing as we speak.

- Both Finland in general and Hanken as a university needs to take responsibility by creating and promoting sustainable alternatives. At Hanken this takes place through our efforts to decrease our environmental impact and by promoting social responsibility in research, teaching as well as in our societal outreach, said Rector Spens.

In her speech Rector Spens also emphasised the role research plays for the surrounding society.

- In order to meet the challenges we face, we need knowledge. Here universities play a key role, by actively disseminating the knowledge created in them. Furthermore, it is not sufficient to measure the impact of research only. We also need to find ways to measure and document the impact of education on all degree levels, Spens stressed.

According to Spens, universities need out-of-the-box solutions in order to meet and adjust to future needs and demands. These could include innovative teaching methods, taking new teaching technology into use, and conducting pioneering research. For Hanken, this means focusing not only on our areas of strength, but also on emerging research areas under development.

- Hanken has a solid base for taking on both current and upcoming challenges, Spens states. Hanken is the only university in Finland that is evaluated to be both productive and have impact as regards the research it conducts. In addition, Hanken has ranked high among Finnish universities that promote entrepreneurship in its education. Hanken has also come a long way in integrating a corporate and societal perspective in its activities. Thanks to successful fundraising campaigns, Hanken also has a solid financial position to develop from.

The opening of the academic year, with speeches from Rector Spens, vice chairman of the board Jannica Fagerholm, and the representative of the Hanken Student Union Stina Wahlsten can be downloaded at the Hanken website (in Swedish): https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/hanken-en-internationell-handelshogskola-med-stark-forankring-i-naringsliv-och-samhalle

More information:
Rector Karen Spens
karen.spens@hanken.fi
+358 50 564 3742 (rector's assistant)

To the top

03.09.2015: Vastuu, vaikutus, innovaatio ja osallistuminen vievät Hankenin 107. lukuvuoteensa 

Hanken Svenska handelshögskolan avasi 107. toimintavuotensa Helsingissä ja 36. Vaasassa lukuvuoden avajaisissa 1. syyskuuta Helsingissä ja 2. Syyskuuta 2015 Vaasassa.

Avajaispuheessaan Hankenin vastanimitetty rehtori Karen Spens kosketti seuraavia teemoja: vastuu ja kestävyys, yliopistojen vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan, innovatiiviset ratkaisut tutkimuksessa ja opetuksessa, sekä liike-elämän osallistuminen Hankenin toimintaan ja yhteistyö tämän kanssa.

Rehtori Spens osoitti huolensa niistä haasteista jotka koettelevat yhteiskuntaa ilmaston lämpenemisen, epäterveyden, demograafisten muutosten, luonnonvarojen niukkuuden ja Eurooppaa parhaillaan koettelevan pakolaiskatastrofin muodossa.

- Sekä Suomen yleensä että Hankenin yliopistona tulee ottaa vastuuta luomalla ja edistämällä kestäviä vaihtoehtoja. Hankenilla tämä tapahtuu vähentämällä ilmaston kuormittamista ja edistämällä yhteiskuntavastuuta niin tutkimuksessamme, opetuksessamme kuin yhteiskunnallisessa yhteistyössämme, sanoi rehtori Spens.

Puheessaan rehtori Spens toi esille myös tutkimuksen merkityksen ympäröivälle yhteiskunnalle.

- Voidaksemme vastata tuleviin haasteisiin tarvitsemme tietoa. Tässä yliopistoilla on keskeinen rooli tuomalla osaamistamme ja kehittämäämme tietoa aktiivisesti esille. Ei riitä, että mittaamme vain tutkimuksen vaikuttavuutta. Meidän tarvitsee myös löytää keinoja mitata ja dokumentoida opetuksen vaikuttavuutta kaikilla koulutustasoilla, Spens painotti.

Spensin mukaan tarvitsemme innovatiivisia ratkaisuja jotta yliopistot selviävät tulevaisuuden vaatimuksista. Esimerkkejä sellaisista on uusien opetusmenetelmien kehittäminen, uuden opetusteknologian käyttöönotto sekä uraauurtava tutkimuksen tekeminen. Hankenille tämä tarkoittaa, että vahvuusalueidemme lisäksi meidän tulee panostaa myös tulossa oleviin aiheisiin.

- Hankenilla on erinomainen lähtökohta vastata sekä nykyisiin että tulevaisuuden haasteisiin, Spens toteaa. Hanken on ainoana suomalaisena yliopistona arvioitu sekä tuottavana että vaikuttavana tutkimuksen saralla, meidät katsotaan olevan yksi yrittäjyyttä parhaiten tukevaksi yliopistoksi, ja Hanken on jo päässyt pitkälle yrityselämän ja yhteiskunnan integroinnissa toimintaamme. Menestyksekkäiden varainhankintakampanjoidemme johdosta meillä on myös vahva taloudellinen perusta kehittyä tulevaisuudessa.

Lukuvuoden avajaiset, jossa puheen pitivät rehtori Karen Spens, hallituksen varapuheenjohtaja Jannica Fagerholm sekä ylioppilaskunnan edustaja Stina Wahlsten, on katsottavissa Hankenin verkkosivujen kautta:
https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/hanken-en-internationell-handelshogskola-med-stark-forankring-i-naringsliv-och-samhalle

Lisätietoja:
Rehtori Karen Spens
karen.spens@hanken.fi
+358 50 564 3742 (rehtorin sihteeri)

To the top

02.09.2015: Interest for business studies on the rise – 470 new students begin their studies at Hanken this autumn 

This autumn a total of some 470 persons begin their studies at Hanken School of Economics in Helsinki or Vaasa, either within Hanken’s bachelor’s and master’s studies, within master’s studies in Swedish, or within one of Hanken’s six international master’s programmes.

- The number of new bachelor’s students is on an all-time high and some 220 persons took part in the orientation for new Hanken students in Helsinki. The large amount is partly due to Hanken fulfilling the 14 extra study places appointed by the Ministry of Education and Culture and partly to the fact that this year first-year students no longer can register as absent during their first study year, explains Linda Gerkman, who is Director of Study Affairs at Hanken.

Hanken has admitted students to bachelor’s and master’s studies in three different ways: directly based on their matriculation examination results, through Open University studies, or traditionally based on matriculation examination grades and results in the entrance exam.

- The majority applies to Hanken based on matriculation examination grades and the entrance exam. Most of these are fresh out of high school. This year, Hanken had a total of 1 177 applicants, of which 885 participated in the entrance exam, says Gerkman.

Besides matriculation examination grades and entrance exam a person can also be admitted through the Open University quick route. This year, the quick route packages were sold out in two minutes and some 90 students will begin the Open University studies at Hanken with the aim of being admitted as degree students next year.

Also persons with a bachelor’s degree from before can apply directly to Hanken for master level studies in either Swedish or English.

- The interest towards master’s studies in Swedish has increased significantly during the past years. In the admissions for 2016, it will be possible to apply for master level studies in Swedish within all the major subjects at Hanken, Linda Gerkman adds.

Hanken has also been able to increase the number of students who accept their study place in one of Hanken’s six international master’s degree programmes. Of them, 44% have foreign citizenship.

Read more about the admission to Hanken this year.

More information:
Linda Gerkman
linda.gerkman@hanken.fi
040 3521 366

To the top

02.09.2015: Kiinnostus taloustieteiden opintoja kohtaan kasvaa – 470 uutta opiskelijaa aloittaa opintonsa Hankenilla tänä syksynä 

Tänä syksynä yhteensä n. 470 henkilöä aloittaa opintonsa Hankenilla Helsingissä tai Vaasassa, joko Hankenin kandidaatti- ja maisterikoulutuksen, ruotsinkielisen maisterikoulutuksen tai jonkin Hankenin kuuden englanninkielisen maisteriohjelman puitteissa.

- Meillä aloittaa tänä vuonna ennätysmäärä uusia kandidaattiopiskelijoita ja n. 220 henkilöä osallistui uusien opiskelijoiden perehdytykseen Helsingissä. Suuri määrä johtuu osittain siitä, että Hanken täyttää OKM:n osoittamaa 14 ylimääräistä paikkaa nk. hakijasuman purkamiseksi, ja osittain siitä, että uudet opiskelijat eivät enää saa ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä opiskelijavuotenaan, selittää opintoasiainpäällikkö Linda Gerkman.

Hanken on tänä vuonna hyväksynyt opiskelijoita kolmen eri kategorian puitteissa: suoraan ylioppilastodistuksen perusteella, avointen korkeakouluopiskelujen kautta, sekä perinteisesti ylioppilastodistuksen ja pääsykokeen perusteella.

- Suurin osa hakee todistuksen ja pääsykokeen perusteella ja suurin osa näistä on tämän vuoden ylioppilaita. Hankenille haki yhteensä 1 177 henkilöä joista 885 osallistui pääsykokeeseen, kertoo Gerkman.

Ylioppilastodistuksen ja pääsykokeen lisäksi Hankenille hyväksytään opiskelijoita myös Avoimen korkeakoulun nk. pikareitin kautta. Tänä vuonna pikareittipaketit Helsingissä ja Vaasassa myytiin loppuun kahdessa minuutissa ja noin 90 Avoimen Hankenin opiskelijaa aloittaa opintonsa Hankenilla tavoitteena päästä tutkinto-opintojen pariin ensi vuonna.

Henkilöt joilla ennestään on esimerkiksi alempi korkeakoulututkinto voivat myös hakea Hankenille suoraan maisteriopintoihin joko ruotsiksi tai englanniksi.

- Ruotsinkielisten maisteriopintojemme hakijamäärä on vuosi vuodelta kasvanut. Ensi vuoden haussa avaamme mahdollisuuden hakea ruotsinkielisiin maisteritason opintoihin kaikkiin Hankenin pääaineisiin, Linda Gerkman kertoo.

Hanken on myös onnistunut nostaa opiskelijamäärää jotka aloittavat opintonsa jonkin Hankenin kuuden englanninkielisen maisteriohjelman parissa. Heistä 44 prosentilla on ulkomaan kansalaisuus.

Lue lisää Hankenin hausta.

Lisätietoja:
Linda Gerkman
linda.gerkman@hanken.fi
040 3521 366

To the top

01.09.2015: Hanken School of Economics acquires its properties in Helsinki and Vaasa 

Hanken School of Economics has on 1 September 2015 signed an agreement to buy its properties in Helsinki and Vaasa. Both properties will thus be owned by Hanken as of this date. The seller is the property investment company Helsingin yliopistokiinteistöt Ltd, in which Hanken has been a shareholder with a 2.3% stock share. These shares will now be released back to the company.

- When the public utility, Senate Properties, sold the state-owned shares in the university property investment company, Hanken saw an opportunity to make an investment that supports our aspirations to be an independent business school. As Hanken saves 1.5 million euro in annual rental charges, this will be a good investment, explains Hanken’s chairman of the board Björn Wahlroos about the circumstances behind the transaction.

The transaction has been preceded by a thorough due diligence, including a valuation of the properties, an inspection of the current condition of the properties, and an estimate of future renovation needs.

- The due diligence has shown that both properties are in good condition, which makes them sound objects for Hanken to invest in, comments Hanken’s Rector Karen Spens.

More information:
Mauno Lindroos, Head of Administration
mauno.lindroos@hanken.fi
050 564 3787

To the top

01.09.2015: Svenska handelshögskolan ostaa kiinteistönsä Helsingissä ja Vaasassa 

Hanken Svenska handelshögskolan on 1. syyskuuta 2015 allekirjoittanut sopimuksen ostaa kiinteistönsä Helsingissä ja Vaasassa. Molemmat kiinteistöt siirtyvät siis kauppakorkeakoulun omistukseen samana päivänä. Kiinteistöjen myyjä on Helsingin yliopistokiinteistöt Oy, jossa Hankenilla on ollut 2,3 % osakeomistus joka samalla myydään takaisin kiinteistöyhtiölle.

- Kun valtion liikelaitos Senaatti-kiinteistöt myi valtion osakkeet yliopistokiinteistöyhtiöstä, Hanken näki mahdollisuutensa tehdä investointi, joka tukee yliopiston tavoitetta itsenäisenä kauppakorkeakouluna. Kun Hanken nyt säästää 1,5 miljoonaa euroa vuokrakuluissa vuosittain, tästä tulee hyvä investointi, kertoo hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos kiinteistökaupan taustasta.

Ostoa on edeltänyt perusteellinen selvitys kiinteistöjen arvosta, kunnosta sekä tulevista korjaustarpeista.

- Selvitykset ovat osoittanet, että molemmat kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa ja ovat siten terve sijoitus Hankenille tehdä, rehtori Karen Spens kommentoi.

Lisätietoja:
Mauno Lindroos, hallintojohtaja
mauno.lindroos@hanken.fi
050 564 3787 

To the top

 

28.08.2015: Professori George Athanassakos vierailee Hankenilla: ”Kreikan ainoa mahdollisuus on velkojen merkittävä leikkaus”

Ansioitunut taloustieteilijä professori George Athanassakos saapuu Suomeen ja vierailee Hankenilla 28.8.–3.9.2015. Tänä aikana hän toimii mm. Hankenin uuden kansainvälisen laskentatoimen ja rahoituksen maisteriohjelman avajaisten toisena pääpuhujana, syyskuun 2. päivä, klo 14 alkaen.
Professori Athanassakos on tutkinut sekä Kanadan että Kreikan pääomamarkkinoita ja teollisuuden tilaa. Tuoreessa kirjoituksessa ”The Tragedy of Greece” hän puhuu kreikan tragediasta:

- Kreikka ei ole syytön kriisinsä, mutta niin ei ole myöskään EU, sanoo Athanassakos, ja muistuttaa kuinka Kreikka ei ollut valmis EU:n eikä euroon vuonna 2001 vaikka erityisesti saksalaiset olivat kiireisiä viennin laajentamisen ja rahamarkkinoiden laajentamisen suhteen.

- Nyt Kreikalla on edessä kovia aikoja tapahtui mitä tahansa. On vain olemassa huonoja – tai vielä huonompia vaihtoehtoja. Jos Kreikka jää euroon, maalla on edessä pitkä, velkataakkainen tie. Jos Kreikka eroaa eurosta, maalla on silti historiallinen taakka huonoista johtajista. Mahdollinen ero eurosta saattaisi helposti johtaa esimerkiksi hyperinflaatioon ja täten valtion omaisuuden massiiviseen myyntiin, Athanassakos jatkaa.

Ainoana järkevänä vaihtoehtona Athanassakos näkee Kreikan velkojen merkittävän leikkauksen. Tämä takaisi maalle rauhallisen ja mahdollisuuksien rajoissa olevan kehittymisen eurooppalaiseen suuntaan.

Lue koko artikkeli: www.investmentreview.com/news/the-tragedy-of-greece-6899

Professori Athanassakos toimii Ben Graham Value Investing professorina Western Universityn Richard Ivey School of Business – kauppakorkeakoulussa. Financial Management-julkaisujensa perusteella Professori Athanassakos sijoittuu Kanadan kymmenen parhaan tutkijan joukkoon ja Globe and Mail-lehti on valinnut hänet Kanadan kymmenen parhaan professorin joukkoon. Lisäksi FPSC (The Financial Planning Council) on antanut Professori Athanassakokselle erityismaininnan. Hän on laajasti tutkinut Value investing -strategian toteutumista, ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä erilaisten instituutioiden vaikutusta pääoma- ja osakemarkkinoilla.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Professori, vararehtori Minna Martikainen
040 3521 460
minna.martikainen@hanken.fi

To the top

20.08.2015: The Saara and Björn Wahlroos foundation donates EUR 250 000 to Hanken

The Saara and Björn Wahlroos foundation donates EUR 250 000 to Hanken’s fundraising campaign HANKEN RETURNS. The foundation was established in 2002 to support and encourage research and debate on financial and social issues.

“Hanken is important for Finland. Thanks to its internalisation and ambitious academic targets it has become an increasingly important window to the outside world. In this rough financial climate Hanken will be even more dependent on external funding”, says Björn Wahlroos, chairman of the foundation.

The fundraising campaign HANKEN RETURNS will continue until 30.6.2017 and has, with this donation included, so far raised close to EUR 3,9 million. The aim of the campaign is to secure Hanken’s unique position as Finland’s only independent business school.

More information:
Janina Jansson, campaign manager HANKEN RETURNS
0400-316460, janina.jansson@hanken.fi

To the top

20.08.2015:Saara ja Björn Wahlroosin säätiö lahjoittaa Hankenille 250 000 euroa

Saara ja Björn Wahlroosin säätiö lahjoittaa 250 000 euroa Hankenin varainhankintakampanjaan HANKEN RETURNS. Säätiö perustettiin vuonna 2002 tukemaan ja rohkaisemaan taloustieteiden ja sosiaalisten kysymysten tutkimusta ja keskustelua.

"Hanken on tärkeä Suomelle. Siitä on kansainvälistymisen ja kunnianhimoisten akateemisten tavoitteiden myötä tullut entistä tärkeämpi ikkuna ulkomaailmaan. Karussa taloudellisessa tilanteessa korkeakoulu joutuu yhä enemmän turvautumaan yksityiseen rahoitukseen”, sanoo säätiön puheenjohtaja Björn Wahlroos.

Varainhankintakampanja HANKEN RETURNS jatkuu 30.6.2017 asti ja on tämän lahjoituksen myötä kerännyt noin 3,9 miljoonaa euroa. Kampanjan tavoitteena on vahvistaa korkeakoulun pääomaa ja turvata Hankenin ainutlaatuinen asema maan ainoana itsenäisenä kauppakorkeakouluna.

Lisätietoja:
Janina Jansson, kampanjapäällikkö HANKEN RETURNS
0400-316460, janina.jansson@hanken.fi

To the top

18.08.2015: Doctoral Thesis: China Still Eludes Expatriates

“I wanted to be Chinese, once…I wanted China to be the place where I made a career and lived my life. I won’t be rushing back either. I have fallen out of love, woken from my China Dream.”

 “China has been a familiar destination for multinational corporations over the last few decades, but surprisingly it still remains one of the most challenging destinations for expatriates”, says Ling Eleanor Zhang, who will defend her doctoral thesis on the subject.

Yet, according to Zhang, underneath the seemingly high expatriation failure rate exists an ever more routine reality of contemporary working life. A growing number of sojourners, from expatriates sent by headquarters, to self-initiated expatriates, to expatriate entrepreneurs, are now, for various reasons, becoming caught up in China. They experience a dizzying array of processes collectively labelled cross-cultural adjustment, acculturation or biculturalism.

Based on comprehensive fieldwork, Zhang seeks to uncover the working and living realities of expatriates in China from a language and culture perspective. In her doctoral thesis, Zhang also presents the multifaceted linguistic challenges faced by expatriates from both their own perspective, as well as that of the host country employees. She further provides a contextual account of expatriate host country language proficiency on cross-cultural adjustment, and inductively builds an analytical framework for analysing why and how host country language matters.

“Nordic expatriates, who are currently working and living in China, have different types of cultural identity, i.e. marginal bicultural identity, cosmopolitan identity, transitional identity, and monocultural identity”, says Zhang. “Factors such as organisational context, expatriates’ attitudes towards the host country language, as well as their network orientations, have influenced expatriates’ identification with home, host and a third culture”, she continues.

The findings also reveal a number of strategies expatriates adopt in order to cope with the uncertainty and ambiguity, such as holding on to physical proof of groundedness, believing in individuality, realistically evaluating and accepting the marginality, and allowing for a certain degree of fluidity regarding one’s cultural identity.

MA Ling Eleanor Zhang defends her doctoral thesis in Management and Organisation On Becoming Bicultural: Language Competence, Acculturation and Cross-cultural Adjustment of Expatriates in China on Saturday 22 August 2015.

Time: 22 August 2015, at 12
Place: Room 309, Hanken School of Economics, Helsinki
Opponent: Associate Professor Yih-teen Lee, IESE Business School (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa), University of Navarra, Barcelona, Spain
Custos: Professor Jeff Hearn, Hanken School of Economics

A copy of the thesis can be downloaded at: http://hdl.handle.net/10138/156084

For further information, please contact:
Ling Eleanor Zhang
ling.zhang@hanken.fi
+358 50 5359576

To the top

18.08.2015: Väitöskirja: Kiina jää yhä ekspatriaateille kaukaiseksi

”Halusin aikoinaan olla kiinalainen... Halusin Kiinan olevan se paikka, jossa luon urani ja elän elämäni. En aio myöskään sännätä takaisin. Romanttinen ihastukseni on päättynyt, olen herännyt Kiina-unelmastani.”

- Kiina on ollut tuttu kohde kansainvälisille yrityksille muutaman viime vuosikymmenen ajan, mutta yllättäen se pysyy edelleen yhtenä haasteellisimmista kohteista sinne muuttaville ekspatriaateille, sanoo Ling Eleanor Zhang, joka väittelee aiheesta 22.8. 

Vaikka voi näyttää siltä, että epäonnistumiset olisivat Kiinaan töihin muuttaneilla yleisiä, Zhangin  tulokset osoittavat, että maassa laajenee silti nykyaikaisen työelämän arkitodellisuus. Jatkuvasti lisääntyvä määrä yritysten pääkonttorien lähettämiä, omasta aloitteestaan lähteneitä, yrittäjiä ja monista muista eri syistä tilapäisesti maassa asuvia on jäämässä Kiinaan. He kokevat tässä huimaavan joukon kulttuurisia sopeutumisprosesseja, joista käytetään yhteisnimitysiä "cross-cultural adjustment", "acculturation" tai "biculturalism".

Zhang selvittää laajan kenttätutkimuksen avulla Kiinassa asuvien ekspatriaattien työn ja elämän realiteetit kielen ja kulttuurin näkökulmasta. Väitöskirjassaan Zhang esittelee myös ne monitahoiset kielelliset haasteet, joita ekspatriaatit kohtaavat sekä omalta kannaltaan että isäntämaan työntekijöiden kannalta. Lisäksi hän esittää kontekstuaalisen selityksen ekspatriaatin isäntämaan kielen osaamisen vaikutuksesta kulttuurienväliseen sopeutumiseen sekä rakentaa induktiivisesti analyyttisen viitekehyksen, jonka avulla pystytään analysoimaan, miksi ja miten isäntämaan kieli vaikuttaa.

- Pohjoismaista kotoisin olevilla ekspatriaateilla on Kiinassa olonsa aikana erilaisia kulttuuri-identiteettejä, esimerkiksi marginaalinen kaksoiskulttuuri-identiteetti, kosmopoliittinen identiteetti, siirtymäidentiteetti ja yksikulttuurinen identiteetti, sanoo Zhang. Esimerkiksi organisaatioon liittyvät tekijät, asenteet isäntämaan kieltä kohtaan sekä verkostoitumissuunnat ovat vaikuttaneet ekspatriaattien identiteettiin suhteessa kotimaan, isäntämaan ja kolmannen osapuolen kulttuuriin, hän jatkaa. 

Tulokset paljastavat myös monia strategioita, joita ekspatriaatit omaksuvat pystyäkseen elämään epävarmuuden ja monimerkityksisyyden keskellä, esimerkiksi pitäytyminen fyysisesti todennettavissa olevissa perusasioissa, usko yksilöllisyyteen, realistinen marginaalisuuden myöntäminen ja hyväksyminen sekä oman kulttuuri-identiteetin tietynasteisen häilyvyyden salliminen.

FM Ling Eleanor Zhang puolustaa Management and Organisation -aineen väitöskirjaansa On Becoming Bicultural: Language Competence, Acculturation and Cross-cultural Adjustment of Expatriates in China lauantaina 22. elokuuta 2015.

Aika: 22. elokuuta 2015, klo 12
Paikka: Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsinki, huone 309
Opponentti: Associate Professor Yih-teen Lee, IESE Business School (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa), University of Navarra, Barcelona, Espanja
Kustos: Professori Jeff Hearn, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki

Väitöskirja on ladattavissa osoitteesta: http://hdl.handle.net/10138/156084

Lisätietoja:
Ling Eleanor Zhang
ling.zhang@hanken.fi
+358 50 5359576

To the top

11.08.2015: Doctoral Thesis: Consolidation Can Optimise Resources in Humanitarian Logistics

Major disasters, conflicts and poverty afflict millions of people around the world. To address the needs of these people, humanitarian organisations deploy a vast array of resources supported by material, financial and information flows. Humanitarian organisations need efficient logistics support in order for them to optimise the use of their resources. Through vertical or horizontal coordination, the organisations can improve the way to respond to a situation.

A specific approach to coordination is consolidation, a topic that is explores in depth in Alain Vaillancourt’s thesis on “Consolidation in Humanitarian Logistics”. Vaillancourt aims to understand the competences and underlying resources for consolidation of materials in supply chains.

  • Material consolidation by humanitarian organisations can improve the access to competencies in between organisations through specific activities and thus support them in fulfilling their mission, says Vaillancourt.

The thesis covers material consolidation concepts and humanitarian logistics activities such as warehousing consolidation, procurement consolidation and transportation consolidation. The findings highlight how humanitarian organisations facilitate access to competencies through specific consolidation activities. The findings give managers of humanitarian organisations insights on consolidation and how to organise the appropriate resources to build their internal competencies to improve performance across supply chains.

MSc Alain Vaillancourt defends his doctoral thesis in Supply Chain Management and Social Responsibility: “Consolidation in Humanitarian Logistics” on Friday 14 August 2015.

Time: 14 August 2015, at 12
Place: Room 309, Hanken School of Economics, Helsinki
Opponent: Professor Ruth Banomyong, Thammasat University, Thailand
Custos: Erkko Professor in Humanitarian Logistics, Gyöngyi Kovacs

A copy of the thesis can be downloaded at: http://hdl.handle.net/10138/155629

For more information, please contact:
Alain Vaillancourt
alain.vaillancourt@hanken.fi

To the top

11.08.2015: Väitös: Konsolidointi resurssien optimointikeinona humanitaarisessa logistiikassa

Suurkatastrofit, erilaiset konfliktit sekä köyhyys koettelevat miljoonien ihmisten elämää eri puolilla maailmaa. Humanitaariset järjestöt vastaavat näiden ihmisten tarpeisiin käyttämällä valtavasti erilaisia resursseja ja ohjailemalla materiaali-, raha- ja informaatiovirtoja. Optimoidakseen resurssiensa käytön humanitaariset järjestöt tarvitsevat tehokasta logistista tukea. Vertikaalisen tai horisontaalisen koordinoinnin avulla järjestöt voivat reagoida tilanteisiin entistä paremmin.

Eräs tapa lähestyä koordinointia on yhdistäminen eli konsolidointi, jota Alain Vaillancourt tutkii väitöskirjassaan ”Consolidation in Humanitarian Logistics”. Vaillancourt pyrkii ymmärtämään materiaalien konsolidointiin liittyvää osaamista ja resursseja toimitusketjuissa.

  • Konsolidoimalla materiaalivirtojaan humanitaariset järjestöt voivat hyödyntää osaamistaan entistä paremmin ja lisätä keskinäistä erikoistumistaan, mikä puolestaan auttaa niitä toteuttamaan perustehtäväänsä, Vaillancourt toteaa.

Väitöskirja käsittelee materiaalien konsolidointiin liittyviä käsitteitä ja humanitaarista logistiikkaa, kuten varastoinnin, hankintojen ja kuljetusten konsolidointia. Tutkimuksen tuloksissa esitetään, miten humanitaariset järjestöt voivat hyödyntää osaamistaan entistä paremmin erityisten konsolidointitoimien avulla. Tulokset antavat humanitaaristen järjestöjen johtajille tietoa konsolidoinnista ja siitä, miten he voivat organisoida tarvittavat resurssit, lisätä sisäistä osaamistaan ja parantaa toimintaansa toimitusketjuissa.

MSc Alain Vaillancourtin logistiikan ja yhteiskuntavastuun alan väitöskirja ”Consolidation in Humanitarian Logistics” tarkastetaan perjantaina 14.8.2015.

Aika: 14.8.2015 kello 12
Paikka: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki, huone 309
Opponentti: Professori Ruth Banomyong, Thammasat University, Thaimaa
Kustos: Humanitaarisen logistiikan professori Gyöngyi Kovacs

Väitöskirjan sähköisen version voi ladata osoitteesta: http://hdl.handle.net/10138/155629

Lisätietoja:
Alain Vaillancourt
alain.vaillancourt@hanken.fi

To the top

10.08.2015:  Doctoral thesis: Essays on Momentum and Risk

The existence of momentum in market prices, i.e. that the price of assets tends empirically to continue to move in the same direction, is in conflict with traditional financial theory. Nevertheless, momentum can be found in prices on a global level and among most asset types.

"The high momentum returns among high-risk stocks are due to an overreaction among investors," says John Pettersson. "This overreaction shifts fairly quickly into a counter movement, in which the market price is adjusted back towards the fundamental value of the asset. Among low-risk shares, momentum is caused by new information slowly being incorporated into market prices."

Several alternative pricing models have attempted to explain why momentum continues to exist in financial markets on a global level. In his doctoral thesis entitled "Essays on Momentum and Risk”, John Pettersson tests alternative pricing models that are based on behavioural science.

"My results show that it is not uncertainty about the information that causes higher momentum (as applied by the pricing models), but rather the general view of the asset's risk among investors."

As investors can benefit from this market anomaly to create investment strategies, momentum is also of interest from an economic perspective. The results presented in Pettersson's thesis can be applied directly to improve the efficiency of a momentum-based investment strategy.

M.Sc. (Econ.) John Pettersson defends his doctoral thesis in Finance: "Essays on Momentum and Risk" on Friday 14 August 2015.

Time: 14 August 2015, at 12
Place: Promotionssalen, Hanken School of Economics, Vaasa
Opponent: Professor Mika Vaihekoski, Åbo Akademi University
Custos: Professor Johan Knif, Hanken School of Economics

A copy of the thesis can be downloaded at: http://hdl.handle.net/10138/155628

For further information, please contact:
John Pettersson
john.pettersson@hanken.fi
+358 50 3738 343

To the top

10.08.2015: Väitöskirja: Essays on Momentum and Risk

Momentumin esiintyminen markkinahinnoissa eli se, että empiiristen havaintojen perusteella arvopaperin hinnan on todettu pyrkivän jatkamaan liikettään samaan suuntaan, on ristiriidassa perinteisen finanssiteorian kanssa. Siitä huolimatta hinnanmuutoksen momentum esiintyy globaalisti useimpien arvopaperilajien kohdalla.

- Suuret momentumin aikaansaamat tuotot korkean riskin osakkeilla johtuvat sijoittajien ylireagoimisesta, sanoo John Pettersson. Tämä ylireagointi vaihtuu suhteellisen nopeasti vastaliikkeeksi, jossa markkinahinta korjaantuu takaisinpäin arvopaperin fundamentaalisen arvon suuntaan. Matalan riskin osakkeilla momentumin aiheuttaa uuden informaation hidas vaikutus markkinahintaan. 

Momentumin globaalia esiintyvyyttä finanssimarkkinoilla on yritetty selittää useiden eri hinnanmuodostusmallien avulla. Väitöskirjassaan ”Essays on Momentum and Risk” John Pettersson testaa vaihtoehtoisia hinnanmuodostusmalleja, jotka perustuvat käyttäytymistieteisiin.

- Tutkimustulokset osoittavat, että suurempaa momentumia ei aiheuta tiedon epävarmuus (kuten hinnanmuodostusmallit väittävät), vaan pikemminkin sijoittajien yleinen näkemys arvopaperin riskistä. 

Koska sijoittajat pystyvät hyödyntämään tätä markkinoiden anomaliaa sijoitusstrategioita luodessaan, momentum on mielenkiintoinen myös taloudellisesta näkökulmasta. Petterssonin väitöskirjassa esitettäviä tuloksia voidaan suoraan käyttää momentumiin perustuvan investointistrategian tehokkuuden parantamiseen.

KTM John Petterssonin finanssitalouden alan väitöskirja "Essays on Momentum and Risk” tarkastetaan perjantaina 14. elokuuta 2015.

Aika: 14.8.2015 klo 12
Paikka: Promotionssalen, Hanken Svenska handelshögskolan, Vaasa
Vastaväittäjä: Professori Mika Vaihekoski, Turun Yliopisto
Kustos: Professori Johan Knif, Hanken Svenska handelshögskolan

Väitöskirjan sähköisen version voi ladata osoitteesta: http://hdl.handle.net/10138/155628

Lisätietoja:
John Pettersson
john.pettersson@hanken.fi
+358 50 3738 343

To the top