Press Releases Archive January-March 2015

Press releases in Swedish can be found by changing the language to Swedish.

30.03.2015: New Professors in Marketing

Two new Professors of Marketing were appointed at Hanken School of Economics in the beginning of 2015.

Peter Björk has been appointed Professor of Marketing at the Department of Marketing at Hanken School of Economics, Vaasa.

Peter Björk obtained his PhD degree at Hanken in 1994 and has held a number of faculty positions at the School, most recently as Associate Professor of Marketing. He has also been nominated Teacher of the Year.

Björk has already had a long research and teaching career, and he has extensive experience of participating in and leading both national and international research and development projects.

“I am very happy about the nomination and it gives me further opportunities to develop and contribute to the development of Hanken and marketing as a subject”, says professor Björk. “The research environment in Vaasa can be enhanced by cooperation and projects, which is something I will work hard for”, he continues.

Björk’s research interests include service marketing, consumer behavior, brand management, tourism marketing, sustainable tourism, and destination development. 

Read more about Peter Björk’s latest publicationsactivities and projects.

For more information, please contact:
Professor Peter Björk
peter.bjork@hanken.fi
+358 40 352 1723

Kristina Heinonen

Kristina Heinonen has been appointed Professor of Service and Relationship Marketing at Hanken School of Economics, Helsinki.

Kristina Heinonen has held a Tenure Track position in Service and Relationship Marketing at Hanken School of Economics. In accordance with the terms of the position, she has made significant advances not only in research and teaching, but also in institutional contributions so as to fulfil the prerequisites necessary to be called to a professorship.

Hanken introduced the Tenure Track system in 2006 as the first university in Finland. The Tenure Track system is based on a career model employed by leading universities in the USA. The system offers young, promising researchers a time-limited qualification position, after which they are to be qualified for a professorship. Heinonen is the third of the Tenure Track researchers appointed in 2006 who have achieved a professorship.

Since 2010, Heinonen is also Director of CERS Centre for Relationship Marketing and Service Management, one of the world’s leading service research centres.

“The research in service and relationships at Hanken is high class in an international comparison. I strive to make this knowledge accessible to industry practice in Finland through closer collaboration. Additionally, we need to further strengthen our international presence and influence”, says Professor Heinonen.

In her research, Heinonen studies how customers experience service and the different kinds of relationships they have with firms, how a customer dominant logic changes the activities of companies, as well as how technology such as social media creates new challenges for firms’ service and customer relationships.

Read more about Kristina Heinonen’s latest publicationsactivities and projects.

For more information, please contact:

Professor Kristina Heinonen
kristina.heinonen@hanken.fi
+358 40 352 1436

To the top

30.03.2015: Uusia markkinoinnin professoreja Hankeniin

Hanken Svenska handelshögskolaniin nimitettiin vuoden alussa kaksi uutta markkinoinnin professoria.

Peter Björk on nimitetty markkinoinnin professoriksi Hankenin markkinointilaitoksella Vaasassa.

Peter Björk suoritti kauppatieteiden tohtorin tutkinnon Hankenilla vuonna 1994. Hän on toiminut Hankenilla useissa tutkimus- ja opetustehtävissä, viimeksi markkinoinnin lehtorina. Hänet on myös valittu vuoden opettajaksi.

Björk on tehnyt pitkän uran tutkijana ja opettajana, ja hänellä on laaja kokemus kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin osallistumisesta ja niiden johtamisesta.

- Tämä nimitys on kunnianosoitus. Se antaa minulle entistä paremmat mahdollisuudet henkilökohtaiseen kehittymiseen, ja samalla voin osallistua Hankenin ja oppiaineen kehittämiseen, professori Björk toteaa. Vaasan tutkimusympäristöä voidaan kehittää yhteistyön ja projektien avulla. Tulen tekemään kovasti töitä tämän edistämiseksi, hän jatkaa.

Björkin tutkimuskohteita ovat palvelujen markkinointi, kuluttajakäyttäytyminen, brand management, matkailumarkkinointi, kestävän kehityksen mukainen matkailu ja matkailukohteiden kehittäminen.

Tietoa Peter Björkin julkaisuista, työstä ja projekteista löytyy täältä.

Lisätietoja:

Professori Peter Björk
peter.bjork@hanken.fi
+358 40 352 1723

Kristina Heinonen

Kristina Heinonen on nimitetty palvelu- ja suhdemarkkinoinnin professoriksi Hankenin markkinointilaitoksella Helsingissä.

Kristina Heinonen on toiminut Hankenilla palvelu- ja suhdemarkkinoinnin Tenure Track -toimessa. Hän on toimenkuvansa mukaisesti edistänyt merkittävästi niin tutkimusta, opetusta kuin institutionaalistakin panostusta ja täyttää näin ollen professuurin pätevyysedellytykset.

Hanken otti vuonna 2006 ensimmäisenä suomalaisena yliopistona käyttöön Tenure Track -järjestelmän. Järjestelmä perustuu Yhdysvaltojen johtavissa yliopistoissa sovellettavaan uramalliin. Se tarjoaa nuorille lupaaville tutkijoille määräaikaisen urapolun, jonka kuljettuaan he ovat ansioituneita professoreiksi. Heinonen on kolmas vuonna 2006 valittu Tenure Track -tutkija, joka on yltänyt professuuriin.

Heinonen on vuodesta 2010 alkaen toiminut Hankenin CERS Centre for Relationship Marketing and Service Management -yksikön johtajana. CERS on yksi maailman johtavista palvelumarkkinoinnin tutkimuskeskuksista.

- Hankenin palvelu- ja suhdemarkkinointitutkimus on korkealaatuista kansainvälistä parhaimmistoa. Tehtävänäni on valjastaa tämä osaaminen myös suomalaisen elinkeinoelämän käyttöön. Lisäksi meidän pitää entisestään vahvistaa kansainvälistä läsnäoloamme ja vaikuttavuuttamme, professori Heinonen sanoo.

Heinonen tutkii asiakkaiden palvelukokemuksia ja heidän suhdettaan eri yrityksiin sekä sitä, kuinka asiakaslähtöinen markkinointilogiikka muuttaa yrityksen toimintaa ja kuinka teknologia ja sosiaalinen media luovat uusia haasteita yritysten palveluille ja asiakassuhteille.

Tietoa Kristina Heinosen julkaisuista, työstä ja projekteista löytyy täältä.

Lisätietoja:

Professori Kristina Heinonen
kristina.heinonen@hanken.fi
+358 40 352 1436

To the top

13.03.2015: Hanken Signs Cooperation Agreement with Fulbright Center

Hanken School of Economics has signed an agreement with Fulbright Center regarding the grant programme Fulbright-Hanken Distinguished Chair in Business and Economics. The agreement provides prominent American Scholars the opportunity to lecture and conduct research during a visit at Hanken. During the stay, the scholar will also contribute in disseminating Hanken’s research and knowledge within the business community and society. 

”For Hanken this agreement means yet another way of strengthening our international profile, especially among researchers and universities in the USA. Our networks will be broadened in the USA, opening up the possibility for development ideas”, says Hanken’s Rector Eva Liljeblom.

The agreement, issued for a period of three years, was signed 12 March 2015 by Hanken’s Rector Eva Liljeblom, and on Fulbright Centers behalf by Executive Director Terhi Mölsä and Matti Kokkala, Chair of the Fulbright Center Board of Directors, and Senior Adviser at Smart Cities at VTT.

“The agreement with Hanken strengthens Finland’s profile also internationally. The Fulbright-programme is operative in over 150 countries. Yet, there are only 40 of the Fulbright Distinguished Chairs professorships”, states Chair Matti Kokkala. Fulbright Center has similar agreements with the Nokia Foundation, Aalto University, and the University of Helsinki.

Fulbright Center is a service organisation that specialises in academic exchange between Finland and North America. The main goal is to support the internationalisation of Finnish universities and research.

More information:
Lotte Granberg-Haakana, Scholarship Liaison Officer, Hanken
lotte.granberg-haakana@hanken.fi
+358 40 352 1375

Terhi Mölsä, Executive Director, Fulbright Center
terhi.molsa@fulbright.fi
+358 50 570 5498

More information about the Fulbright-Hanken Distinguished Chair in Business and Economics:
http://www.fulbright.fi/en/research-and-lecturing-opportunities-scholars-and-specialists/fulbright-hanken-distinguished-chair

More information about Fulbright Center:
http://www.fulbright.fi/en/fulbright-center

To the top

13.03.2015: Hanken ja Fulbright Center allekirjoittivat sopimuksen stipendiohjelmasta

Hanken Svenska handelshögskolan ja Fulbright Center ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen Fulbright Centerin Distinguished Chairs-stipendiohjelmasta. Sopimus antaa tunnustetuille amerikkalaisille tutkijoille mahdollisuuden viettää ajanjakson Hankenilla. Oleskelunsa aikana tutkija tekee tutkimista, opettaa sekä edistää Hankenin tutkimuksen ja osaamisen tunnettuutta sekä yrityselämässä että yhteiskunnassa.

- Hankenille yhteistyö merkitsee mahdollisuutta nostaa kansainvälistä profiiliamme erityisesti amerikkalaisten tutkijoiden ja yliopistojen keskuudessa. Lisäksi se laajentaa kontaktiverkostoamme Yhdysvalloissa mikä avaa oven uusille kehitysvirikkeille, sanoo Hankenin rehtori Eva Liljeblom.

Sopimus tehdään kolmeksi vuodeksi ja allekirjoitettiin 12. maaliskuuta Hankenin rehtori Eva Liljeblom sekä Fulbright Centerin toimesta toiminnanjohtajan Terhi Mölsä sekä Fulbright Centerin johtokunnan puheenjohtaja, VTT:S Senior Advisor, Smart Cities, Matti Kokkala.

- Hankenin sopimus vahvistaa Suomen profiilia myös kansainvälisesti. Fulbright-ohjelma toimii yli 150 maassa. Fulbright Distinguished Chair –professuureja on maailmanlaajuisesti kuitenkin vain noin 40. Niistä peräti neljä on Suomessa, puheenjohtaja Matti Kokkala toteaa. Fulbright Centerillä on vastaavat sopimukset Nokian Säätiön, Aalto-yliopiston sekä Helsingin yliopiston kanssa.

Fulbright Center on Suomen ja Pohjois-Amerikan väliseen akateemiseen vaihtoon erikoistunut organisaatio, jonka keskeisiä tavoitteita on tukea suomalaisten korkeakoulujen sekä tutkimuksen kansainvälistymistä. 

Lisätietoja:
Lotte Granberg-Haakana, apuraha-asiamies, Hanken
lotte.granberg-haakana@hanken.fi
+358 40 352 1375

Terhi Mölsä, toiminnanjohtaja, Fulbright Center
terhi.molsa@fulbright.fi
+358 50 570 5498

Fulbright-Hanken Distinguished Chair in Business and Economics :http://www.fulbright.fi/en/research-and-lecturing-opportunities-scholars-and-specialists/fulbright-hanken-distinguished-chair

Fulbright Center: http://www.fulbright.fi/fi/fulbright-center 

To the top

11.03.2015: Fredrik Teir Awarded This Year’s Ander Wall Scholarship

This year's Anders Wall scholarship was awarded to Hanken student and entrepreneur Fredrik Teir. Teir has been working in several successful start-ups, imported tea from China, founded and sold a web shop as well as lived in New York, Guatemala, London and Helsinki. During the last four years he has been focusing on forming Greenstep Oy, where he works with marketing and business development, to the world’s greatest accounting firm.

Congratulations Fredrik Teir – how does it feel to be awarded the biggest scholarship that is appointed a Hanken student? 
”Unbelievable! The scholarship makes me really happy, and I hope that my story will inspire other people to start their own businesses.”  

Teir received a scholarship of 125 000 SEK (approx. 14 800 euro) on 10 March when the award was handed over at the concert house Musikaliska in Stockholm. During the award ceremony, held annually on Anders Wall's birthday, the grantees get the opportunity to present themselves and their future plans.

What does your future plans look like? 
”As we have just launched the Receiptcamera service (an Expense Claim Management app) my focus is to make it grow profitably. During the first month we already got 500 customers, and I am confident that we will exponentially grow that number during the first year.”

What will you use the scholarship for? 
 ”I will use the scholarship to develop myself. I see a lot potential in creating modern, automated systems and processes for SME finance. In order to fulfil the potential I need to understand and manage modern technologies whilst financing their development through a positive cash flow. My studies at Hanken have been of great use – now I need to deepen my knowledge in IT and in the management of growing companies,” concludes Teir.

For more information, please contact:
Fredrik Teir
fredrik.teir@greenstep.fi
0440-161288

To the top

11.03.2015: Vuoden Anders Wall -stipendi Fredrik Teirille

Vuoden Anders Wall -stipendi on myönnetty taloustieteiden opiskelijalle ja monitoimijalle Fredrik Teirille, joka on ehtinyt olla mukana useissa vahvoissa start up -yrityksissä. Hän on muun muassa tuonut teetä Kiinasta, perustanut verkkokaupan ja myynytkin sen. Hän on asunut New Yorkissa, Guatemalassa, Lontoossa ja Helsingissä. Viimeisten neljän vuoden ajan hän on keskittynyt kehittämään Greenstep Oy:tä, jossa hän työskentelee muun muassa markkinoinnin ja liiketoiminnan kehityksen parissa. Hänen tavoitteenaan on tehdä yrityksestä maailman paras yrityskumppani taloushallinnon ja -neuvonnan saralla.

Onnittelut, Fredrik Teir. Miltä tuntuu saada suurin Hanken-opiskelijalle jaettava stipendi?
– Aivan uskomattomalta! Olen todella iloinen stipendistä ja toivon, että tarinani innostaa myös muita kokeilemaan yritystoimintaa.

Teir vastaanotti 125 000 Ruotsin kruunun (noin 14 800 euron) arvoisen stipendin Tukholmassa Ruotsin kuninkaallisessa musiikkiakatemiassa järjestettävässä jakotilaisuudessa Anders Wallin syntymäpäivänä 10.3. Stipendien jaon yhteydessä stipendiaateilla oli tilaisuus kertoa itsestään ja tulevaisuudensuunnitelmistaan.

Millaisia tulevaisuudensuunnitelmia sinulla on?
–Olemme juuri lanseeranneet Receiptcamera-palvelun (matkalaskusovelluksen), joten nyt keskityn sen kehittämiseen. Saimme jo ensimmäisen kuukauden aikana 500 asiakasta, ja tämä on vasta alkua. Uskon, että maksavien käyttäjien määrä moninkertaistuu ensimmäisen vuoden aikana.

Miten aiot käyttää stipendin?
 – Aion käyttää stipendin itseni kehittämiseen. Nykyaikaisten, automatisoitujen talousjohtamisjärjestelmien ja -prosessien kehittämisessä on mielestäni paljon mahdollisuuksia.  Jotta voin hyödyntää noita mahdollisuuksia, minun täytyy ymmärtää ja osata hyödyntää nykyaikaisia tekniikoita. Lisäksi minun täytyy huolehtia yrityksen kasvusta, jotta voimme rahoittaa jatkokehityksen tuloilla. Opinnoistani Hankenissa on ollut tähän mennessä paljon hyötyä. Seuraavaksi minun täytyy syventää IT-tietämystäni, jotta pystyn johtamaan kasvuyritystä.

Lisätietoja:
Fredrik Teir
fredrik.teir@greenstep.fi
+358 44 016 1288

To the top

10.02.2015: Professor Karen Spens Appointed Hanken’s New Rector

The Board of Hanken School of Economics has in its meeting on 10 February 2015 appointed Professor Karen Spens as new Rector for Hanken. Professor Spens will begin her five-year term of office on 1 August 2015.

Professor Spens earned her PhD from Hanken in 2001 and has, since 2007, been Professor of logistics and supply chain management, later supply chain management and social responsibility. Since 2010 Spens has been Dean of Education. In addition, she has also been Inspector of the Student Union since 2014.

Hanken’s current Rector Eva Liljeblom will continue her term of office until 31 July 2015, after which she will return to her professorship in finance.

”During the past 10 years, Hanken has shown extremely positive development, especially as regards the research conducted. Much of this is thanks to Eva Liljeblom, who now wishes to return to her research. In Karen Spens Hanken will get a strong and experienced Rector with a solid academic background. I am convinced that by electing Spens, Hanken’s favourable development will be continued and secured”, says Chairman of the Board Björn Wahlroos.

Professor Karen Spens’ area of research is supply chain management and social responsibility, with focus on humanitarian logistics. With her colleague Gyöngyi Kovacs, Spens has founded HUMLOG (The Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute). They have also created the first academic journal in humanitarian logistics, of which Spens has also been co-editor.

”During Eva Liljeblom’s term of office, Hanken has developed into a strong and international business school as regards research and ties to the business community. It is a great honour for me to continue this work. Moreover, I wish to work for developing education and improving the study environment. Strong co-operation, both internally and externally, is the key to continued success, says Rector to be Karen Spens.

More information:
Chairman of the Board Björn Wahlroos, phone +358(0)10 516 0000

Read more about Professor Karen Spens’ academic merits here.
Download photos of Karen Spens here.

To the top

10.02.2015: Hankenin uudeksi rehtoriksi professori Karen Spens

Svenska handelshögskolanin hallitus on kokouksessaan 15.2.2015 valinnut professori Karen Spensin Hankenin uudeksi rehtoriksi. Professori Spensin kausi rehtorina alkaa 1.8.2015 ja kestää viisi vuotta.

Professori Spens on väitellyt tohtoriksi Hankenilta vuonna 2001 ja on vuodesta 2007 toiminut logistiikan ja yritysmaantieteen, myöhemmin logistiikan ja yhteiskuntavastuun, professorina. Spens nimitettiin vuonna 2010 Hankenin koulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi. Hän on myös toiminut ylioppilaskunnan inspehtorina vuodesta 2014.

Hankenin nykyinen rehtori Eva Liljeblom kausi rehtorina päättyy 31.7.2015 jonka jälkeen hän palaa rahoituksen professuuriinsa.

- Viimeisen 10 vuoden aikana Hanken on kehittynyt erittäin myönteisesti, varsinkin korkeakoulussa tehtävän tutkimuksen saralla. Suuri osa tätä kehitystä on Eva Liljeblomin ansiota, mutta nyt hän tahtoo takaisin tutkimuksensa pariin. Karen Spensistä Hanken saa vahvan ja kokeneen sekä akateemisesti ansioituneen rehtorin. Olen vakuuttunut, että Spensin valinta rehtoriksi jatkaa ja vahvistaa Hankenin myönteistä kehityssuuntaa, hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos sanoo.

Professori Karen Spensin tutkimusalue on logistiikka ja yhteiskuntavastuu, erityisesti humanitäärinen logistiikka. Yhdessä kollegansa Gyöngyi Kovacsin kanssa hän on perustanut tutkimuskeskus HUMLOG:in (The Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute). He ovat myös luoneet ensimmäisen humanitäärisen logistiikan tieteellisen julkaisun jota Spens on myös toimittanut.

- Eva Liljeblomin rehtorikautena Hanken on kehittynyt tutkimukseltaan vahvaksi ja kansainväliseksi yliopistoksi jolla on tiiviit suhteet elinkeinoelämään. Minulle on kunnia saada jatkaa tätä työtä ja lisäksi panostaa opetuksen kehitykseen ja opiskeluympäristön parantamiseen. Hyvä yhteistyö, sekä sisäisesti että ulkoisesti, on avain jatkuvaan menestykseen, sanoo tuleva rehtori Karen Spens.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos, puh. +358(0)10 516 0000

Lue lisää Karen Spensin akateemisista ansioista.
Kuvia löytyy täältä.

To the top

09.02.2015: Doctoral Thesis: Low Cost of Funds Can Encourage Bank Risk-Taking – and Lead to Financial Crisis

Rinat Mukminov’s doctoral thesis “Deposit Markets, Lending Markets and Bank Screening Incentives” addresses an unexplored question in the banking literature: How do the banks’ costs of funds – such as deposit interest rate, interbank market interest rate, interest rate on loans from the central bank, etc. – affect the banks’ incentives to screen borrowers? Much of the previous bank screening literature has assumed the cost of funds to be zero, even though in many countries banks have to pay high interest rates in order to raise funds. Moreover, there is evidence in the finance literature that a low cost of funds can encourage bank risk-taking, which could lead to a financial crisis.

“The results indicate that a lower cost of funds encourages the banks to fund more loans but at the same time it gives the banks incentives to reduce their screening effort or to even fund loans without performing any screening at all, leading to a higher credit risk, especially in boom times,” says Mukminov. “This could lead to accumulation of bad loans on the banks’ balance sheets, and defaults of bad loans could result in a credit crunch,” he continues.

A special emphasis is made in the thesis on how different policy makers – such as banking regulators, central banks, government agencies – could use the results of this thesis on different stages of the business cycle: what policy measures could be used in recessions to stimulate lending, what measures could be used in boom times to discourage the banks from excessive risk-taking.

M.Sc. (Econ.) Rinat Mukminov defends his doctoral thesis in Economics:“Deposit Markets, Lending Markets and Bank Screening Incentives” on Friday 13 February.

Time: 13 February 2015, at 12
Place: Room Futurum, Hanken School of Economics, Helsinki
Opponent: Professor Thomas Gehrig, Vienna University, Austria
Custos: Professor Rune Stenbacka, Hanken School of Economics, Finland

For more information, please contact:
Rinat Mukminov
rinat.mukminov@hanken.fi
+358 46 6456248

A copy of the thesis can be downloaded at:http://hdl.handle.net/10138/153134

To the top

09.02.2015: Väitöskirja: Varojen alhaiset kustannukset voivat rohkaista pankkien riskinottoa ja johtaa finanssikriisiin

Rinat Mukminovin väitöskirja “Deposit Markets, Lending Markets and Bank Screening Incentives” (“Talletusmarkkinat, lainamarkkinat ja pankkien seulontakannustimet”) käsittelee pankkitutkimuksessa tutkimatonta kysymystä: Miten pankkien rahoituskustannukset – kuten talletuskorot, pankkien väliset markkinakorot, keskuspankin lainojen korot jne. – vaikuttavat pankkien kannustimiin tarkastaa lainanottajat? Suuri osa aikaisemmasta pankkitarkastuskirjallisuudesta on olettanut rahoituskustannusten olevan nolla, vaikka monissa maissa pankkien täytyy maksaa korkeita korkoja saadakseen rahoitusta. Lisäksi rahoituskirjallisuudessa on todisteita, että varojen alhaiset kustannukset voivat rohkaista pankkien riskinottoa, mikä voisi johtaa finanssikriisiin.

- Tulokset osoittavat, että varojen alhaisemmat kustannukset rohkaisevat pankkeja rahoittamaan enemmän lainoja, mutta samanaikaisesti ne antavat pankeille kannustimia vähentää seulontaponnistelujaan tai jopa rahoittaa lainoja suorittamatta minkäänlaista tarkastusta, mikä johtaa suurempaan luottoriskiin varsinkin nousukausina, sanoo Mukminov. Tämä saattaa johtaa huonojen lainojen kertymiseen pankkien taseisiin, ja huonojen lainojen takaisinmaksun laiminlyönnit voisivat johtaa luottokriisiin, hän jatkaa.

Väitöskirjassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten eri poliittiset päättäjät – kuten pankkivalvonta, keskuspankit, valtion virastot – voisivat käyttää tämän opinnäytetyön tuloksia suhdannekierron eri vaiheissa: mitä poliittisia toimenpiteitä voitaisiin käyttää taantumissa stimuloimaan luotonantoa, mitä toimenpiteitä voitaisiin käyttää nousukausina pankkien liiallisen riskinoton hillitsemiseksi.

M.Sc. (Econ.) Rinat Mukminov väittelee taloustieteestä: “Deposit Markets, Lending Markets and Bank Screening Incentives” perjantaina, 13. helmikuuta.

Aika: 13. helmikuuta 2015 kello 12
Paikka: Futurum-sali, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki
Vastaväittäjä: Professori Thomas Gehrig, Wienin yliopisto, Itävalta
Kustos: Professori Rune Stenbacka, Hanken Svenska handelshögskolan

Lisätietoja antaa:
Rinat Mukminov
rinat.mukminov@hanken.fi
+358 46 6456248

Kopion väitöskirjasta voi ladata osoitteesta:http://hdl.handle.net/10138/153134

To the top

09.02.2015: Doctoral thesis: The right to “fork” code makes open source software a breeding ground for innovation

Open source software is becoming increasingly significant, and can be found in everything from tablets and smartphones to washing machines, cars, and satellites orbiting the earth. One of the most unique features of open source software is the right to “fork” the code, which refers to the right to copy an entire existing program and use it as the starting point for a new project. A new doctoral thesis, “Understanding Code Forking in Open Source Software: An examination of code forking, its effect on open source software, and how it is viewed and practiced by developers”, examines code forking, both its significance and how it is perceived and practiced by developers.

“The findings definitely surprised me,” notes Linus Nyman, author of the study. “In theory, anyone could fork a program and release an identical, competing version of it. And still, all of the developers I interviewed considered the right to fork to be a cornerstone of open source software.”

“Significantly,” he continues, “rather than turning open source software development into a complete chaos, the right to fork actually makes it the perfect breeding ground for innovation. The most common motivation behind the hundreds of forks I studied was to adapt an existing program to serve previously unaddressed user needs.”

Nyman’s thesis consists of a collection of articles, employing a variety of methodological approaches to uncover new insights about the significance and practice of code forking.

M.Sc. Linus Nyman defends his doctoral thesis in Information System Sciences: "Understanding Code Forking in Open Source Software - An examination of code forking, its effect on open source software, and how it is viewed and practiced by developers" on Friday 13 February.

Time: 13 February 2015, at 12
Place: Hanken School of Economics, Helsinki, room 309
Opponent: Senior lecturer Imed Hammouda, University of Gothenburg
Custos: Assistant professor Juho Lindman, Hanken School of Economics

For more information, please contact:
Linus Nyman
linus.nyman@hanken.fi
+358 40 722 7272
 
A copy of the thesis can be downloaded at: http://hdl.handle.net/10138/153135

To the top

09.02.2015: Väitös: Oikeus forkata koodia tekee avoimen lähdekoodin ohjelmistoista hedelmällistä maaperää innovaatioille

Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen merkitys kasvaa entisestään, ja niitä käytetään niin taulutietokoneissa ja älypuhelimissa kuin myös pesukoneissa, autoissa ja maata kiertävissä satelliiteissa. Eräs avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ainutlaatuinen piirre on oikeus "forkata" koodia. Toisin sanoen, olemassa oleva ohjelma voidaan kopioida ja sitä voidaan käyttää uuden projektin pohjana. Uudessa väitöskirjassa "Understanding Code Forking in Open Source Software: An examination of code forking, its effect on open source software, and how it is viewed and practiced by developers" tutkitaan koodin forkkausta ja sen merkitystä sekä kehittäjien käsitysten että käytäntöjen osalta.

- Olin hämmästynyt tuloksista, kertoo aihetta tutkinut Linus Nyman. Teoriassa kuka tahansa voi forkata ohjelman ja julkaista siitä identtisen, kilpailevan version. Siitä huolimatta kaikki haastattelemani ohjelmakehittäjät pitivät oikeutta forkata yhtenä avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kulmakivenä.

- Sen sijaan, että avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehitys ajautuisi täydelliseen kaaokseen, oikeus forkata mahdollistaa hedelmällisen maaperän innovaatioille, Nyman huomauttaa. Tavallisin motivaatio satojen tutkimieni forkkien taustalla oli soveltaa olemassa oleva ohjelma uusien käyttäjien tarpeisiin.

Nymanin väitöskirja koostuu erilaisia metodologisia lähestymistapoja soveltavista artikkeleista, jotka tuovat esiin uusia käsityksiä koodin forkkauksen merkityksestä ja käytännöistä.

M.Sc. Linus Nymanin tietojärjestelmätieteen väitöskirja: "Understanding Code Forking in Open Source Software - An examination of code forking, its effect on open source software, and how it is viewed and practiced by developers" tarkastetaan 13. helmikuuta.

Aika: 13. helmikuuta 2015 kello 12
Paikka: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki, huone 309
Opponentti: Yliopistonlehtori Imed Hammouda, Göteborgin yliopisto
Kustos: Apulaisprofessori Juho Lindman, Hanken Svenska handelshögskolan

Lisätietoja:
Linus Nyman
linus.nyman@hanken.fi
+358 40 722 7272

Väitöskirjan sähköisen version voi ladata osoitteesta: http://hdl.handle.net/10138/153135

To the top

02.02.2015: Nari Lee appointed Professor in Intellectual Property Law

Nari Lee has been appointed Professor in Intellectual Property Law at the Department of Accounting and Commercial Law at Hanken School of Economics, Vaasa, from 1 January 2015.

Nari Lee has studied law at Ewha Womans University in Korea and at Kyushu University, Japan (LL.M), and holds a Doctor of Philosophy from the University of Eastern Finland, and a Doctor of Laws (LL.D) degree from Kyushu University in Japan.

Since 1996, Lee has researched and taught in the area of intellectual property and international trade at several universities in Europe and in Asia. Before joining Hanken as an assistant professor in intellectual property law in 2012, she worked for the Max Planck Institute for Innovation and Competition in Munich, as a senior researcher and programme director for Munich Intellectual Property Law Centre.

“Intellectual property law socially constructs a system of exclusive rights on innovation and creative knowledge. Research on intellectual property ideally should approach it from both legal and business perspectives, as the challenges are both normative and economic. Moreover, in today’s global economy legal research cannot take place only within a national boundary. International norm interactions are matters of fact”, says professor Lee.

“As Hanken encourages an international and cross disciplinary approach, it is an ideal academic home for intellectual property law education and research”, she continues.

Read more about Nari Lee’s latest publications, activities and projects.

For more information, please contact:
Professor Nari Lee
nari.lee@hanken.fi
+358 40 352 1769

To the top

02.02.2015: Nari Lee nimitetty immateriaalioikeuden professoriksi

Nari Lee on nimitetty immateriaalioikeuden professoriksi Hanken Svenska handelshögskolanin kauppaoikeuden ja laskentatoimen laitokselle 1.1.2015 alkaen.

Nari Lee on opiskellut oikeustieteen maisteriksi Ewha Womans University -yliopistossa Koreassa ja Kyushun yliopistossa Japanissa, minkä lisäksi hän on väitellyt filosofian tohtoriksi Itä-Suomen yliopistosta ja oikeustieteen tohtoriksi Kyushun yliopistosta Japanista.

Lee on tutkinut ja opettanut immateriaalioikeutta ja kansainvälistä kauppaa vuodesta 1996 useissa eurooppalaisissa ja aasialaisissa yliopistoissa. Vuonna 2012 hänet nimitettiin immateriaalioikeuden apulaisprofessoriksi Hankeniin. Sitä ennen hän työskenteli Max Planck Institute for Innovation and Competition -tutkimuslaitoksessa Münchenissä sekä erikoistutkijana ja ohjelmajohtajana Munich Intellectual Property Law Centre -tutkimuskeskuksessa.

- Immateriaalioikeudella tarkoitetaan yhteiskuntaan rakentunutta innovaatioihin ja luovaan tietoon kohdistuvien yksinoikeuksien järjestelmää. Aineettoman omaisuuden tutkimuksessa tulisi huomioida sekä laki- että liiketoimintanäkökulma, sillä haasteet ovat sekä normatiivisia että taloudellisia. Nykypäivän globaalissa taloudessa tutkimus ei sitä paitsi voi rajoittua kansalliselle tasolle. Kansainvälisten normien vuorovaikutus on väistämätöntä, professori Lee sanoo.

- Hankenissa suositaan kansainvälistä ja monialaista lähestymistapaa, joten se on ihanteellinen akateeminen tyyssija immateriaalioikeuden opetukselle ja tutkimukselle, hän lisää.

Lisätietoa Nari Leen viimeisimmistä julkaisuista, työstä ja hankkeista.

Lisätietoja:
Professori Nari Lee
nari.lee@hanken.fi
+358 40 352 1769

To the top

23.01.2015: 3D Printing Policies and Legislation to Attract Business to Finland  

The research project “Additive Manufacturing and Innovation: Technical, Economic, Legal, and Policy Related Aspects of Raising Technologies (AdManI)” is an international study that investigates fundamental questions related to intellectual property (IP) law, rising technologies (such as additive manufacturing, i.e. 3D printing), innovation, and policies. The joint research project, conducted at Hanken School of Economics, Aalto University and University of Helsinki, will benefit from the involvement of top national and international academics, as well as some prominent Finnish companies, like Multi-Print, Wärtsilä, DeskArtes, Kalevala Koru, and BOCO IP.

“We feel that only this kind of holistic and multidisciplinary approach will provide a solid foundation that Finland needs at this moment in order to gain a competitive advantage globally”, says Professor Jouni Partanen from Aalto University, who is the leader of the AdManI consortium.

Additive manufacturing (AM), more colloquially known as 3D printing, is a revolutionary technology by which products are ‘printed’ instead of ‘manufactured’, which in itself radically changes the manufacturing business.

“As AM is a comparatively new technology, most of the legal and policy issues have not been mapped yet”, says Rosa Maria Ballardini, Assistant Professor at Hanken. “Such an analysis is necessary not only to show the legal issues that need to be addressed, but especially to create policies and legislation that would attract business to Finland”, Ballardini argues.

The TEKES funded research project will create a platform for wide-ranging opportunities for new industry sectors and business models, developing solid innovative theories and new practical tools for promoting renewal of manufacturing trough AM globally.

“This project will provide knowledge for governmental policies on AM for how to properly finance start-ups, activating more private sector investment and having great impact on policy decisions by funding bodies like the Finnish Industry Investment (Teollisuussijoitus)”, says Professor Marcus Norrgård from The University of Helsinki.

Read more about the research project AdManI here: http://hanken.halvi.helsinki.fi/portal/en/projects/additive-manufactur%285f06f0e2-9c56-42a5-9372-7f8149e00583%29.html

For more information, please contact:
Rosa Maria Ballardini
+358 40 352 1247
rosa.ballardini@hanken.fi

To the top

23.01.2015: 3D-tulostukseen liittyvät toimintaperiaatteet ja lainsäädäntö liiketoiminnan houkuttelemiseksi Suomeen

Tutkimusprojekti “Additive Manufacturing and Innovation: Technical, Economic, Legal, and Policy Related Aspects of Raising Technologies (AdManI)” on kansainvälinen tutkimus, jossa tutkitaan perimmäisiä kysymyksiä liittyen immateriaalioikeuksiin, uusiin teknologioihin (kuten materiaalia lisäävä valmistus, ns. 3D-tulostus), innovaatioihin ja poliittisiin päätöksiin. Monialainen tutkijaryhmä koostuu Svenska handelshögskolanin, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijoista sekä alallaan johtavista suomalaisista yrityksistä kuten Multiprint, Wärtsilä, DeskArtes, Kalevala Koru ja Boco IP.

-  Tämän kaltainen poikkitieteellinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa muodostaa vahvan perustan Suomelle ja sitä kautta parantaa kilpailukykyämme globaalisti, sanoo professori Jouni Partanen Aalto-yliopistosta, AdManI-konsortion johtaja.

Materiaalia lisäävä valmistus, arkisemmin 3D-tulostus on vallankumouksellinen teknologia, jossa kappaleet tulostetaan materiaalia lisäämällä perinteisen materiaalia poistavan tai muovaavan valmistuksen asemasta. Tällä on myös radikaaleja vaikutuksia valmistavaan teollisuuteen ja sen liiketoimintamalleihin.

 - Koska materiaalia lisäävä valmistus on melko uusi teknologia, ei lainopillisia tai poliittisia linjauksia ole vielä kartoitettu, sanoo Rosa Maria Ballardini, apulaisprofessori Svenska handelshögskolanista. Tällainen analyysi on tarpeen, ei vain näyttääkseen mihin lainopillisiin asioihin pitäisi ottaa kantaa, vaan erityisesti luodakseen poliittista ohjeistusta ja lainsäädäntöä, joka houkuttelee yrityksiä Suomeen, Ballardini esittää.

Tekesin rahoittama tutkimusprojekti luo alustan uusille liiketoimintamahdollisuuksille ja -aloille kehittämällä innovaatioteorioita ja käytännön työkaluja teollisuuden uudistumiselle materiaalia lisäävän valmistuksen avulla.

- Tämä projekti luo tietoa materiaalia lisäävästä valmistuksesta valtiollisille päättäjille esimerkiksi liittyen siihen, kuinka rahoitetaan oikein alan startup-yrityksiä, kuinka aktivoidaan yksityisen puolen sijoittajia ja kuinka valtiollisia rahoituskanavia, esimerkiksi Suomen Teollisuussijoitusta, voidaan käyttää tehokkaasti alaan liittyvissä sijoituksissa, sanoo professori Marcus Norrgård Helsingin yliopistosta.

AdManI-projektista voi lukea lisää täältähttp://hanken.halvi.helsinki.fi/portal/en/projects/additive-manufactur%285f06f0e2-9c56-42a5-9372-7f8149e00583%29.html

Lisätietoja:
Rosa Maria Ballardini
+358 40 352 1247
rosa.ballardini@hanken.fi

To the top