Qingbo Xu

Qingbo Xu

Title: 
Information Specialist
Title: 
Information Specialist
Mobile phone: 
+358 40 352 1266
Hanken phone: 
266
Hanken room: 
011
E-mail: 
qingbo.xu@hanken.fi
Postal address: 
PB 479
00101
Helsingfors
Unit/subject:

Library (Helsinki)

Enhet/ämne:

Biblioteket (Helsingfors)

Job tasks:

- Validation and reporting of metadata in research database Haris.

- Support and instruction in the use of Haris.

- Development of Haris and its interface to Dhanken and webpages.
- Open science principles and practices (including open access options and solutions).

- Research data management.

Arbetsuppgifter:

- Kontroll och rapportering av metadata i forskningsdatabasen Haris.

- Stöd och undervisning i användningen av Haris.

- Utveckling av Haris och dess gränssnitt till Dhanken och webbsidorna.

- Principerna och praxis för öppen vetenskap.

- Information om open access.

- Hantering av forskningsdata.