| 17.05.2018

Undervisningsprov i finska

Centret för språk och affärskommunikation ordnar undervisningsprov i finska onsdagen 23 maj och torsdagen 24 maj för befattningen som universitetslärare i finska med inriktning på affärskommunikation. Provtillfällena hålls i A307 i Helsingfors.

Tidtabellen är följande:
Onsdag 23.5.2018
kl. 13.00–13.35 Elina TirkkonenTorsdag 24.5.2018
kl. 12.00–12.35 Sonja Kniivilä
kl. 14.15–14.50 Anna Del GaudioFöreläsningarna ges på finska.
Studerande och personal på Hanken kan delta i undervisningsprovtillfällena.
Önskvärt är att studerande, språkcentrets direktion och personal från Centret för språk och affärskommunikation deltar.Välkommen!