INKÖPSLEDNING - företagskurs inom inköp och logistik

Inköpsledning - Från underhandling till lyckade inköp

Hanken Fortbildning arrangerar med början i november 2019 utbildningen Inköpsledning som fokuserar på företagets inköps- och logistikfunktion ur ett ledningsperspektiv. Denna populära utbildning ordnas nu för femte gången. Under fyra utbildningsdagar berör vi centrala delområden som är viktiga för en effektiv ledning av företagets inköps- och logistikfunktioner samt för din professionella utveckling inom området inköp och logistik.

BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

inkopsledning.jpg

Kunskapen att leda och kontrollera materialflöden och resurser

Det har blivit allt viktigare för företag att effektivera inköps- och logistikprocesserna för att klara sig på en alltmer konkurrensutsatt marknad. Beroende på företagets helhets- och inköpsstrategi kan man handskas med verksamheten på olika sätt. Företagets inköpsverksamhet omfattar ofta någon form av logistiskt upplägg, därför är kunskapen att leda och kontrollera materialflöden och resurser av central vikt för en inköpare. Som inköpsansvarig jobbar man mot olika intressenter; leverantörer, ägare, egen produktion och försäljning. Slutligen handlar det om att uppnå högsta möjliga lönsamhet och effektivitet för att bättre kunna betjäna företagets slutkunder. Detta kan göras t.ex. genom en bra service, effektiv logistik, bra kvalitet och låga omkostnader.

MÅLSÄTTNING:

Genom utbildningsprogrammet Inköpsledning skapar vi en förståelse för kraven som ställs på företaget och den inköpsansvariga för att uppnå god lönsamhet och effektivitet inom företagets inköps- och logistikfunktioner. Målsättningen är också att deltagarna skall lära av varandra. Som deltagare får du även insikter i användbara modeller och metoder för en effektiv och lönsam inköpsledning.

MÅLGRUPP:

Utbildningen riktar sig till entreprenörer, ledare och nyckelpersoner med ansvar för inköps- och logistikfunktionerna inom företaget.

INNEHÅLL:

MODUL 1: 13-14 november 2019

DAG 1

Strategiskt inköp: Mål, strategi, processer, inköpsorganisation
Inköpsprocesser och organisationsmodeller
Category Management för effektivare inköp och varuflöden
Kategoristrategi

DAG 2

Inköpsprocesser med genomlysning av företagets inköpsfunktion
Leverantörssamarbetet
Uppföljning, mätning och KPI:er

Ekonomiuppföljning och inköpsekonomi 
Självkostnadskalkyler
Bidragskalkyler och ABC-analyser
Ekonomisk leverantörbedömning
Räkneövningar 

MODUL 2: 4-5 december 2019

DAG 3

Personligheter och förhandlingsteknik
Prisargumentering
Personlighetstest

Inköps- och avtalsjuridik
Avtalsstrategi
Allmänna avtalsvillkor
Leverans och transport av vara, riskens övergång
Betalning
Granskning av vara och felansvar

DAG 4

Kommunikativt ledarskap
Personlig kommunikation
Regler för möten i ett digitaliserat affärslandskap
Att sätta mål inför underhandlingar
Psykologi inom förhandlingar
Kulturella värderingar i affärsrelationer
 

 vasa_sport.pngNätverkande på Kopparön - vi ser Sports hemmamatch mot XX kl.18:30 - ca 20:45

 

4.5_vit_crop.jpg

INLÄRNINGSMETODER:

Våra föreläsningar utgår från ett aktivt lärande och temadiskussioner där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig.  

Undervisningen innehåller både teoretiska grunder inom företagsledning och -ekonomi samt praktiska metoder kring företagets operativa processer. Vi varierar undervisningen med både individuella övningar och gruppövningar med relevans för ditt ledarskap. Under utbildningsdagarna arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika affärsprocesser som berör förmansarbetet inom företag och organisationer.

Under utbildningsdagarna har deltagarna tillgång till våra digitala inlärningsmiljöer.

Under utbildningsdagarna kombinerar vi föreläsningarna med både grupparbeten och individuella övningar samt företagsexempel. 

Beredskap finns att ordna ett företagsbesök tex för att bekanta oss med operativa inköpsprocesser, lagerhantering oad. 

PRIS:

1.690 euro (+ moms 24 %) per deltagare. I priset ingår föreläsningar, ett års licens till vår digitala inlärningsplattform, diplom, Sports ligamatch, kursmaterial, lunch och kaffe.

PLATS:

Utbildningen hålls i Svenska handelshögskolans högklassiga utrymmen på Biblioteksgatan 16 i Vasa.

 Restid till Hanken i VasaTill Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken & SSE Vaasa hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

ANMÄLAN:

BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

Sista anmälningsdag 25.10.2019

Till programmet tar vi in max 20 deltagare.

REFERENSER:

Baltic Yachts logoSam Stenberg, Inköpsdirektör på Baltic Yachts Oy Ab Ltd

"Rekommenderar starkt företagen att skicka hela inköpsteamet på denna utbildning"

 

Kaj Höglund, Inköpschef på Oy Elho AbElho logo 210x65 referens inkopsledning.jpg

"På fyra dagar fick man en heltäckande bild av inköpsledningens viktigaste funktioner. Att få höra hur andra företag och inköpsansvariga jobbar med inköp var också mycket givande"

 

Marcus Eklöv, Inköpschef på Herrmans Oy Ab | Nordic Lights™Herrmans logo 150x25.jpg

”Utbildningen gav en bra överblick av de mest centrala delområdena inom inköpsledning och jag fick nya tips och infallsvinklar på hur mitt ansvarsområde kunde vidareutvecklas”

 

Snellman logoAnders Storsved, Inköpschef på Snellmans Köttförädling Ab 

"Utbildningen gav mej en bredare och fördjupad syn på inköp, för mej personligen så var den även stimulerande för yrkesrollen"

 

Leo Snellman, Inköpschef på Fresh Servant Oy AbFresh Servant logo

"Jag tycker att utbildningen stärkte mig i min roll som inköpschef. Utbildningen gav mig också en större insikt i bl.a. leverantörsavtal och hur vi strukturerat sköter inköpen samt inköpsärenden"

 

logset_150x25.jpg

Christian Westeråker, Inköpschef på Logset

"Det var en väldigt intensiv och lärorik kurs, där jag fick många bra tips inför framtida inköpsprocesser. Även mycket intressant att diskutera med andra kursdeltagare om hur deras inköp fungerar."

TILLÄGGSINFO:

Ifall ni är intresserade av utbildningen skickar vi gärna ett detaljerat kursprogram till er.

Kontaktuppgifter:
André Österholm
050-3626 746
andre.osterholm@hankensse.fi 

Yvonne Högholm
040-3521 720
yvonne.hogholm@hankensse.fi