Svenska handelshögskolans bibliotek

Sök i databaserna


Hanna är Hankens bibliotekskatalog. Logga in för att förnya, reservera, osv. Låna från depåbiblioteket via samlån. Klicka här för att öppna Hanna mobilversion.
Övrigt material, som t.ex. tidskriftsartiklar, söks i Nelli.


Tria är Tritonias bibliotekskatalog och används av Hanken i Vasa.

HARIS ger en helhetsbild över Hanken-anknutna forskares publikationer, aktiviteter och projekt. Uppgifterna i databasen finns tillgängliga för studerande, personal och externa intressenter. Här kan du logga in till Haris.

I den nationella portalen Juuli listas de publikationer som ingår i den årliga publikationsrapporteringen till UKM.


- Söker i externt material (guide). Välj snabbsökningsgrupp, eller se alla databaser. Obs: Westlaw syns ej i Nelli.


Melinda är universitetsbibliotekens samkatalog, men innehåller också information om bl.a. Riksdagsbibliotekets böcker.


DHanken, en del av HU:s Helda, är Hankens publikationsarkiv, och innehåller bl.a. avhandlingar.

Med Elib kan du låna e-böcker och ljudböcker från svenska förlag. E-böckerna kräver Adobe Digital Editions och ljudböckerna Adobe Flash Player. Låna inte på Hankens allmänna datorer. Utförligare instruktioner finns på Elib-portalen.

Öppet

Måndag - torsdag 9-18

Fredag 9-16

Läsplatserna mån-tor 8-20, fre 8-16

+358 (0)40 3521 265, lanedisk@hanken.fi

PB 479 (Arkadiagatan 22), 00101 Helsingfors


Bibliotekets personal

Hankens bibliotek i Vasa, se Tritonia

Facebook   Följ oss på Facebook

Biblioteket rekommenderar


Nya e-böcker på engelska inom ekonomi och business:
Ebrary

Företagsinformation från hela världen:
Orbis

Artiklar i fulltext - inom företagsledning, redovisning, nationalekonomi, finansiering och internationell handel:
Business Source Complete

E-böcker på svenska:
Kategori: Ekonomi & marknadsföring