University of Massachusetts Boston

News: 
23.8.2017
Kristina Heinonen, professor i tjänste- och relationsmarknadsföring, kommer att forska vid University of Massachusetts Boston i USA under vårterminen 2018.